a redundancia meghatározása

A redundancia szó olyan kifejezés, amelyet nyelvünkben gyakran használnak a nyelv vagy a kommunikáció bizonyos elemeire utalva, amelyekből az ötlet ismétlődővé válik, vagy feleslegesen magyarázható, ha annak jelentése bizonyítékként szolgál, vagy egy fogalom haszontalan ismétléséből áll.

Kifejezések, amelyek megismétlik a bizonyítékban lévő ötleteket, és nem nyújtanak érzékeny adatokat

A redundancia azt mondja, meghatározza vagy leírja valamit szavakkal, amelyek csak újra megemlítik a magyarázatot. Ez a nyelvi helyzet a szóban forgó kifejezés szükségtelen túlterhelését okozza, ezért a redundancia gondolatának mindig van egy bizonyos negatív értéke, amikor felvetik.

Ennek világos példája lehet a gyakori kifejezések felfelé vagy lefelé; mindkét megnyilvánulás elbocsátásokat von maga után, mert már világos és nyilvánvaló, hogy a felfelé haladás felfelé, nem pedig lefelé jelent, például nem szükséges tisztázni, emellett lehetetlen, életképtelen lefelé menni.

Amikor valaki redundál, soha nem fog új és érdekes információt szolgáltatni arról, amiről beszélnek, inkább megismétel valamit, ami már ismert, vagy amelyet könnyen dekódolni lehet a megfelelő tartalmat alkotó más részekből.

Az elbocsátás része az emberi kommunikáció módjának, de természetesen ez általában rossz módszer önmagunk kifejezésére.

Az üzenet egyértelművé tétele érdekében nem szükséges ismételni és megismételni

Amikor beszélünk vagy írunk, mindig szándékunkban áll üzenetet küldeni, azonban úgy gondoljuk, hogy az üzenet hatékony megértéséhez a szavak vagy fogalmak ismétlése szükséges, még akkor is, ha feleslegesek.

Megismétlődik, megismétlődik, hogy bárki hallgasson vagy olvasson minket, ne felejtse el, amit mondunk, de ez nem mindig helyes, valószínűleg hatékony és nem felejti el, de a redundanciába esés nem helyes a nyelvhasználat szempontjából és ennek egyértelműnek kell lennie.

Mindenesetre, és a nyelv helyes használatával kapcsolatos eszméken túl, azt kell mondanunk, hogy sok spanyol ajkú nemzetben a redundancia elfogadott és a mindennapi élet közös része. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy valaki rámutat a tévedésre, de többnyire elfogadják, bár a megfelelő nyelvakadémiák elítélik a gyakorlatot.

A redundancia nemcsak ismétlődő jelentések használatából származik, hanem szimbólumok, gesztusok, arckifejezések stb. Használatakor is jelen lehet.

Ezenkívül a redundancia nem olyasmi, ami csak a beszédben fejeződik ki, hanem jelen lehet például írott szövegekben is, amikor egy szöveg töredéke ismétlődő és túlzóan magyarázó.

Alkalmazások

A redundancia másik nagyon világos példája az, ha azt mondjuk, hogy a fehér szín tiszta, vagy hogy egy személy kifelé megy. Mindkét esetben a magyarázat az, hogy nem adunk több információt, mint amit az előző szavak már jeleztek, így a kifejezést nemcsak azért nem jobban értjük, mert nincs meg a szükséges információ, hanem olyan adatok is, amelyek feleslegesek vagy talán még lényegtelen is.

Társulás a bőséggel

Fontos megjegyezni, hogy a redundancia szó összefügg a bőség fogalmával. Amikor redundanciáról beszélünk, akkor egy eltúlzott bőség helyzetére utalunk, valaminek, ami több mint bőséges, és ezért elvesztjük a középpontba helyezésünket, és teljesen felesleges.

Valami akkor tekinthető bőségesnek, ha nagyszámú elemből áll, vagyis amikor meghaladja a normálist.

Ha valakinek háromszáz pár cipő van a szekrényében, akkor ezt a számot bőségesnek fogják tekinteni.

Egyébként ezen a ponton azt kell mondanunk, hogy a szubjektivitás is befolyásolja, mert valakinek ez a háromszáz pár bőséges lehet, a tulajdonosának pedig nem.

A bőség szorosan kapcsolódik a megjelenített anyagi erőforrásokhoz is.