a hit meghatározása

A szó hinni olyan cselekvéseket jelöl ki, amelyek rendkívül gyakoriak az emberek körében, és amelyek a következőkből állnak: valami elfogadása igaznak vagy igaznak (mindenben hiszek, amit anyám mond), az a feltételezés vagy gondolat, ami valakinek van valamiről (azt hittem, hogy megnyerjük a mérkőzést), hit valamiben vagy valakiben Isten), általában vallás, és bizalmat gyakorol valakire (hiszek az ügyvédemben, és tudom, hogy ebből kiszabadít).

Az említett kérdések mindegyikét nyelvünkben általában a hit megfogalmazásában fejezik ki.

Kétségtelen, hogy bizonyos eszmékbe vagy tanokba vetett hit, különösen a vallási, tipikus jellemző az emberekre.

Amikor egy vallásban hiszünk, a hit kiderül, hogy ez az alap, amelyen a hiedelmek alapulnak. Vagyis az Istenbe vetett hitben nincs jelentősége, mint például annak, ha a tudomány látta vagy igazolta, hogy létezik, ebben az esetben a vallott hit generálja ezt a vas hitet.

És más olyan kérdésekben, amelyeknek nincs köze a valláshoz, és ezért a hit nem része a játéknak, releváns szerepet játszanak, amikor olyan hiedelmi kérdésekről van szó, mint a bizalom, a tisztelet és az ember közelsége azzal az emberrel, aki velünk van. meghívja, hogy higgyen el valamiben.

Az embereknek hinniük kell valamiben, néha nem mindegy, hogy miben hisznek, és akkor annak, amiben hisznek, igazi entitás és teljes hitelt kap.

Amiben hisznek, szorosan összefügg az emberek saját meggyőződésével és azokkal az erkölcsi értékekkel, amelyeket követnek vagy időben beidegeztek. Ebben az értelemben elengedhetetlen a családtól és az iskolától kapott oktatás, és természetesen a megélt tapasztalatok is.

Vannak más külső hatások is, amelyek beavatkozhatnak a valakinek a meggyőződésébe, ilyen például a politikai hatalom vagy bármely más olyan csoport nyomása, amely felhatalmazással rendelkezik arra, hogy leigázza a másikat és befolyásolja azt, amiben hisznie kell.