az objektív valóság meghatározása

Két fogalom mutatja az emberi érzelmi univerzumot: a szubjektív valóság arra a személyes nézőpontra utal, amelyet az alany egy konkrét tényen realizál. A valóság objektív megismerése azonban magában a valóság megismerésében rejlik.

A legtisztább és legőszintébb perspektíva

Az objektív valóság megmutatja a dolgok lényegét, azon túl, hogy miként lehetnének ideálisan. Vagyis az objektivitás a realizmusra utal. A tudomány különösen a valóság objektív megismerésében mélyül el megfigyelésen keresztül, amely ok-okozati összefüggést mutat.

Az újságíró objektivitása

Az objektivitás alapvető célkitűzés az újságírói szakmában is, amikor annak a személynek, aki szerkesztőként dolgozik nyomtatott vagy digitális adathordozón, semlegesnek kell lennie egy hír elbeszélésében, olyan objektív adatokkal kell szolgálnia, amelyek a szigorúság jele, amely a konkrét információk igazságát szolgáltatja. Az újságíró, aki véleménycikket ír, ahogyan ezt az újságírói szöveg neve jelzi, szubjektív véleményét egy konkrét valóságon alapul.

Mint egy filmkritikus, aki megosztja véleményét egy filmről. Amikor azonban egy újságíró beszámol egy eseményről, elkötelezett az objektivitás mellett, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy információt közöljön az olvasó véleményének befolyásolása nélkül.

Objektív valóság a szerelemben

Érzelmi szempontból nagyon fontos, hogy az ember túllépjen a tények értelmezésének saját módján, hogy képes legyen megközelíteni a dolgok objektivitását, mivel az emberek a saját nézőpontunkba is bezárhatók az ego, a büszkeség vagy az érzelmi részvétel következménye. Ez a helyzet például a szerelemben.

Ha egy személy beleszeret, és nem viszonozzák, akkor hosszabb ideig tarthat ennek a helyzetnek a felismerése, mint a legközelebbi barátok, akik megfigyelik a másik iránti érdektelenséget. Miért történik ez? Mivel az érzelmi távolság pontosan nagyobb objektivitást biztosít, mivel amikor egy személy részt vesz egy helyzetben, megtapasztalhatja a szív és az ész ellentétét.