fogalmi keret meghatározása

A fogalmi keret kifejezést alapvetően a tudományos kutatás területén használják. Fogalmi keretrendszer alatt értjük az összes információ általános ábrázolását, amelyet a kutatási folyamat során kezelnek.

Bármely vizsgálat különböző szakaszai

Valaminek a kivizsgálásához bizonyos alapfogalmak rendezett kezelésére van szükség. Először is a megfogalmazandó probléma megállapításával kezdődik. Ezután a kutatónak be kell mutatnia munkahipotézisét, vagyis javaslatát, a probléma magyarázatára törekvő megoldást. Ettől kezdve bemutatjuk a módszertant (amely lehet deduktív, induktív vagy mindkettő kombinációján alapulhat). Ezután a kezdeti hipotézist alátámasztó objektív adatok sorozatát kezeljük, és a kapott adatokat teszteljük (a hipotézis tesztelésének pillanata). Más szakaszok alkotják ezt a komplex folyamatot: az irodalomjegyzék használata, a probléma háttere és az elméleti alapok (a kutatási feladatban érintett törvények és elméletek), valamint néhány végeredmény és következtetés. Ily módon mindezek az elemek összefonódnak és általános fogalmi keretet alkotnak.

A fogalmi keret egy grafikus ábrázolás, amelyet általában fa vagy diagram formájában mutatnak be, és amely áttekintést nyújt egy adott tanulmányról. Más szavakkal, ez egy munka útmutató, amely lehetővé teszi, hogy megértse a vizsgálat szakaszait, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

Néhány kapcsolódó kifejezés tisztázása

Az itt elemzéshez hasonló kifejezések sora létezik: elméleti térkép, referenciakeret és fogalmi térkép. Érdemes megpróbálni tisztázni ezeket a kifejezéseket, mivel könnyen összetéveszthetők.

Általában a fogalmi keretet és a fogalomtérképet szinonimán használják. Ha elméleti keretrendszerről beszélünk, akkor utalunk arra a tudományos paradigmára, amely általános törvények és elméletek sorát öleli fel (például az evolúció elmélete a legtöbb tudományos magyarázat általános elméleti kerete a biológia területén). Ami a referenciakeretet illeti, arra az információkészletre utal, amelyet a kutató egy bizonyos területen végzett kutatásaihoz felhasznál.

Ezeknek az egymáshoz annyira hasonlító jelentéseinek jelentősége azért fontos, mert mindegyikük közelítő meghatározása nélkül a kutató nem rendelheti meg az ismereteket koherens módon. Összegzésképpen: a fogalmi keret kifejezés lehetővé teszi számunkra a tanulmány tárgyának megértését és elhelyezkedését, ahogyan a festmény váza az, ami megengedi a festmény egészének megértését.

Fotó: iStock - Imgorthand