a kulturális antropológia meghatározása

Különböző tudományok vizsgálják az embert, de mindegyik tanulmányi szempontból elemzi. A kulturális antropológia egyike azoknak a tudományoknak, amelyek elmélyülnek az emberi lény ismereteiben, figyelembe véve a népek szokásainak és hagyományainak elemzését, valamint azok hatását az emberek értékeire és életmódjára.

Ezt a tudományágat szociális antropológiának is nevezik, vagyis különböző szempontokból veszi a társadalmat tanulmányozási tárgyává: a mítoszok tanulmányozása, a népek politikai felépítése, a család és a társadalmi interakciók típusai, az életminőség, az ételek ..

A kultúra a második természet

A kulturális antropológia elmagyarázza, hogy az emberi lény megértése érdekében fontos ismerni azt a környezetet is, amelyben él, mivel ez a környezet közvetlenül befolyásolja létmódját. Ez a fajta tudás tehát az emberi lény, mint szokás társadalmi aspektusát is tanulmányozza, amely végül normális és logikus jellegűvé teszi azon hagyományok internalizálását, amelyeket a legközelebbi környezetében tapasztal. Ebből a szempontból a kultúra olyan, mint a második természet.

Az emberi lény, mint közvetlen társadalmi ügynök, etikai lény is (az etika a kultúrantropológia által vizsgált tudományágak egyike). Az erkölcsnek lehetnek sajátos árnyalatai is a kultúra típusától függően. A szociálantropológia reflektál azokra a fontos különbségekre és hasonlóságokra is, amelyek a különböző kultúrtípusok között és az egyes történelmi összefüggésekben fennállnak.

Ismerje a városok lényegét

A kulturális antropológia a legfejlettebb és a legprimitívebb népek életmódját tanulmányozza. A kultúra azért fontos, mert identitást biztosít a csoport számára, amely úgy érzi, azonosul ezzel a lényeggel. Más szavakkal, a csoport értéke azt az összetartozás megerősödését is mutatja, amelyet az egyén úgy érez, hogy egy olyan környezet része, amellyel értékeket és szokásokat osztanak.

A megfigyelés az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer a kulturális antrtrológiában az emberek hagyományainak objektív adatokból, nem pedig hipotézisekből és feltételezésekből történő elemzésére. Ez a tudomány azért is fontos, mert lehetővé teszi az emberek számára, hogy megismerjék történelmi fejlődésüket és fejlődésüket.

Fotó: iStock - Izabela Habur