Kategória: kommunikáció

A folyamatábra meghatározása

A folyamatábra meghatározása

A folyamatábra az ötletek és koncepciók kapcsolatbeli ábrázolásának sematikus módja. Gyakran használják algoritmusok grafikus megadására. A folyamatábra olyan reprezentatív grafika, amely a programozáshoz, a közgazdaságtanhoz, a műszaki és / vagy technológiai folyamatokhoz, a pszichológiához, az oktatáshoz és szinte bármely elemzési témához kapcsolódó fogalmak felvázolására szolgál.
A közzétételi cikk meghatározása

A közzétételi cikk meghatározása

A népszerű cikk egy általában rövid írás, amely megteheti magyarázza el a tudományos és technológiai munkával kapcsolatos tényeket, ötleteket, koncepciókat, ötleteket és felfedezéseket, amely egy általánosabb közönségtípusnak szól, és nem szakosodott az általa tárgyalt témában, bár érdekli, és ezt az írott médiában terjesztik egy meglehetősen általános és az átlagolvasó számára hozzáf
Véleménycikk meghatározása

Véleménycikk meghatározása

A véleménycikk egy újságírói szöveg, amely kifejezi egy bizonyos személy vagy média érzését vagy gondolkodását egy olyan kérdésben, amely felkelti a közvélemény érdeklődését. A véleménycikkek különféle témákkal foglalkoznak: politika, gazdaság, társadalom, műsorok, sport, többek között. M
A grafikon meghatározása

A grafikon meghatározása

Általánosságban a grafikus szó az írásra vagy a nyomtatásra és minden velük kapcsolatos dologra utal.De grafikonon is megértjük az adatok ábrázolását, szinte mindig numerikus formában, bár ábrák vagy jelek is lehetnek vonalakon, felületeken vagy szimbólumokon keresztül, hogy meghatározzák az egymással fenntartott kapcsolatot.
Az interjú meghatározása

Az interjú meghatározása

Először is meghatározhatja az interjú fogalmát, mint két vagy több ember között létrejött kommunikációs cselekedetet, amelynek sajátos szerkezete van a kérdések és válaszok megfogalmazása révén. Az interjú az egyik leggyakoribb forma, és bemutatható a mindennapi élet különböző helyzeteiben vagy területein.Az
Mi a retorikai ábra

Mi a retorikai ábra

A beszédfigurák, más néven beszédfigurák a nyelv használatának más módját képviselik. Ezen ábrák célja egy eredetibb, irodalmi kommunikációs stílus megalkotása.A spanyol nyelven több mint száz beszédfigurája létezik, és közülük sok ugyanannak az elképzelésnek a változata.
A képregény meghatározása

A képregény meghatározása

A képregény kifejezés a grafikus történet azon formáinak jelölésére szolgál, amelyeket matricába rajzolt rajzok alapján állítanak össze. A képregény képregényként vagy képregényként is ismert, attól a helytől vagy régiótól függően, ahol hivatkoznak rá. A
A test kifejezése meghatározása

A test kifejezése meghatározása

A testi kifejezés kifejezés azokra az emberekre vonatkozik, akik testüket, azokat a mozdulatokat és formákat használják, amelyekkel el tudják érni a különböző típusú gondolatok kifejezésére. Általában a testi kifejezés fogalmát olyan művészekre alkalmazzák, mint táncosok, koreográfusok, mimikák stb.,
Az ötletelés definíciója

Az ötletelés definíciója

Ötletgyűjtésként ismert (vagy angolul is népszerű néven) folyamat ötletelés) egy didaktikai és gyakorlati folyamat, amelynek során megpróbálják mentális kreativitást generálni egy témával kapcsolatban. Ahogy a neve is sugallja, az ötletbörze magában foglalja az olyan gondolatok, fogalmak vagy szavak gyors és spontán gondolkodását, amelyek kapcsolatba hozhatók egy korábban meghatározott témával, és amelyek így különböző célo
A kereskedelem meghatározása

A kereskedelem meghatározása

A dokumentum hivatali idejével van kijelölve, amelyet általában a nagykövetségek, minisztériumok, önkormányzatok, iskolák és kormányhivatalok használnak, és amelynek célja a rendelkezések, megrendelések, jelentések, konzultációk közlése, másrészt a végrehajtás végrehajtása.
A kommunikáció meghatározása

A kommunikáció meghatározása

A kommunikáció kifejezés a legszélesebb értelmében a kommunikáció cselekvésére és eredményére utal. Amikor az emberek kommunikálnak egymással, megosztjuk a problémákat, ami ahhoz vezet, hogy saját helyzetük közös a másikkal és azokkal, akiknek van.
A nyelv meghatározása

A nyelv meghatározása

A nyelv az emberek azon képessége, hogy kifejezzék magukat az adott nyelvi kontextus részét képező szóbeli és írásbeli jelekből álló kommunikációs rendszeren keresztül.Más szavakkal, a beszéd ereje megváltoztatja az emberi lény azon emberiségét, aki nemcsak szavak, hanem gesztusjelek révén is képes megértetni magát és kapcsolatokat létesíteni másokkal. J
Az önéletrajz meghatározása

Az önéletrajz meghatározása

Az önéletrajz egy személy életrajza, amelyet ő maga írt, és amelyet általában első személyben írnak.Ebben nincs fikció, minden összefüggő valóságos, megtörtént, és emiatt sokak számára különös érdeklődés övezi. 
A helyesírás meghatározása

A helyesírás meghatározása

A helyesírás a normatív nyelvtan azon része, amely a szavak és írásjelek helyes használatát szabályozó szabályok kidolgozásáért felelős.. A helyesírás alapját egy, a nyelvi közösség által előzetesen létrehozott konvenciók sora alkotja, amelyek célja az írott nyelv megfelelő egységének tiszteletben tartása és fenntartása az idők során. Ek&
A szociális kommunikáció meghatározása

A szociális kommunikáció meghatározása

Úgy hívják társadalmi kommunikáció Ahhoz olyan tanulmányi terület, amely olyan kérdéseket tanulmányoz és vizsgál, mint a kommunikáció, információ, kifejezés, a tömegmédia és a kulturális ipar szerepe.
A nyelvtani cikk meghatározása

A nyelvtani cikk meghatározása

A nyelvtani cikk az a a mondat azon része, amely a szóban forgó név vagy tárgy nemének (férfias / nőies) és számának (többes szám / egyes szám) kifejezésével foglalkozik. A mondat szerves eleme, amely kifejezi a főnév nemét és számát Más szavakkal, a cikk meghatározó frissítőként szolgál annak érdekében, hogy meg lehessen határozni vagy frissíteni lehessen a főnév hivatkozását, hogy ismeretlentől konkrétum legyen. Bizo
Az írástudás meghatározása

Az írástudás meghatározása

Meg van nevezve műveltség nak nek megfelelő olvasási és írási képesség és képesség, hanem az írástudás a olyan tanulási folyamat, amelyben az oktatók különös hangsúlyt fektetnek az alapképzés során azáltal, hogy a gyerekeknek különféle feladatokat javasolnak, amelyek műveltségi tevékenységeket is magukban foglalnak. K&
A Radio Script meghatározása

A Radio Script meghatározása

A Radio Script az az eszköz, amely lehetővé teszi rádióműsor megtervezését, és különösen azt, hogy rögzítse az összes olyan hanganyagot, amelyre a program megvalósításához szükség lesz..Ezután a rádiós szkriptben mindazok a lépések és részletek, amelyek a szóban forgó programot érintik, részletesek és kiemeltek, és a műsor típusától függően nagyobb vagy kisebb kimerültségre lesz szükség, vagyis ha m
Az iskolai újság meghatározása

Az iskolai újság meghatározása

A iskolai újság az a Időszakos kiadvány, amelyet egy oktatási intézmény ad ki, és amelynek feladata, hogy tájékoztatást adjon a létesítményben előforduló különböző tényekről és eseményekről, ilyen például az események, különleges tevékenységek, valamint maguk a diákok alkotásai vagy produkciói, például történetek, versek , többek között rajzok, valamint az oktatással és a közösségi kult
A szemiotika meghatározása

A szemiotika meghatározása

A szemiotika az a tudomány vagy tudományág, amely érdeklődik az emberek által különböző és meghatározott helyzetekben létrehozott különböző típusú szimbólumok tanulmányozása iránt. Ez a tanulmány azon szimbólumok elemzésén alapul, amelyeket az egyes szimbólumtípusok birtokolhatnak, és hogyan változhat ez a jelentés időben vagy térben.A sz
Anekdota meghatározása

Anekdota meghatározása

Anekdota ez egy novella egy kíváncsi vagy vicces eseményről. Az anekdota általában valós eseményeken alapul, amelyek valós helyeken történnek, és amelyek valóban létező embereket vonnak be. "Azok az anekdoták, amelyeket nagynéném mesél fiatalságáról, valóban hihetetlenek és rendkívül viccesek. E
Az Write meghatározása

Az Write meghatározása

Az írás a szavak vagy ötletek betűkkel vagy jelekkel való ábrázolása papíron vagy bármilyen más felületen. Az írást írásgyakorlatnak nevezzük, amelynek célja az ötletek átadása, értekezés, dokumentum vagy kitalált szöveg megírása, hangjegyek és jelek rajzolása, adatok beírása vagy bármilyen más művelet, amely betűk és szimbólumok átültetésére szolgál egy adott felületre. Az
Az expozíció meghatározása

Az expozíció meghatározása

A kiállítás kifejezésnek több referenciája van. Egyrészt nevezik egy bizonyos dolog vagy kérdés nyilvános bemutatásának vagy kiállításának, hogy a tömeges közönség megismerhesse vagy hozzáférhessen hozzá.
Az összehangolt ima meghatározása

Az összehangolt ima meghatározása

Az összehangolt mondat az összetett mondatok egy típusa, vagyis azok, amelyek két vagy több igealakból állnak (amelyek csak egy igével rendelkeznek, azok egyszerű mondatok).Az összetett mondatoknak három típusa van: összehangolt, alárendelt és egymás mellé állított.&
A megértés meghatározása

A megértés meghatározása

A megértés kétségtelenül az egyik az emberi lények legfontosabb képességei, mert általa ismerhetjük meg és érthetjük meg azokat a dolgokat, amelyek körülvesznek bennünket, és az életünkben felmerülő helyzeteket.I
A nyelv meghatározása

A nyelv meghatározása

Ez a kifejezés ismert nyelv bármilyen formai struktúra szemiotikus kódjához, amely használatának feltételezi a felhasználási kontextus és bizonyos elvek meglétét.Mivel több összefüggés létezik, ez azt jelenti, hogy különböző nyelvek is vannak.
Az audiovizuális média meghatározása

Az audiovizuális média meghatározása

Mi úgy hívunk audiovizuális média Nekik tömegtájékoztatási eszközök, amelyek felhívják a figyelmet a látás és hallás érzékeinek üzenetük közvetítésére. Vagyis az audiovizuális média kombinálja a képeket és a hangot , és esetenként a vevő láthatja és hallhatja a kérdéses üzenetet.
A grafikai tervezés meghatározása

A grafikai tervezés meghatározása

A grafikai tervezés olyan tudományág és szakma, amelynek célja az üzenetek kitalálása és kivetítése a képen keresztül. A grafikai tervezést is nevezik "vizuális kommunikáció" És ez így van, mivel a kommunikációhoz, mint elméleti tudományhoz és grafikai diszciplínához való intim kapcsolatot jelent.
A felirat meghatározása

A felirat meghatározása

A felirat olyan szöveg, amely mindig ugyanazon az adón jelenik meg a kép alsó szélén elrendezve, visszatérően, amelynek alapvető küldetése tájékoztassa az olvasót a szóban forgó fényképről.Meg kell jegyezni, hogy a felirat saját fogalma, ezért széles körben elterjedt a szerkesztői tervezés, a design ágának hívják, amely különösen a grafikai kiadványok elrendezésével és összetételével foglalkozik, mint például: 
Képek meghatározása

Képek meghatározása

A kép egy tárgy, egy személy, egy állat vagy bármilyen más dolog vizuális ábrázolása, amely elfogadható, hogy az emberi szem különböző technikákkal, például festéssel, dizájnnal, fényképezéssel és videofelvételekkel rögzítse őket..M
A beszélgetés meghatározása

A beszélgetés meghatározása

A beszélgetés alatt azt a kommunikációs cselekedetet értjük, amelyet két vagy több fél hoz létre, és amely nyugodt és tiszteletteljes eszmecserét foglal magában; a beszélgetések inkább ismerősen beszélnek. Kommunikációs aktus, amelyben két vagy több ember eszmét cserél ugyanazon a nyelven, lehetőleg kölcsönös tisztelet keretein belülEz a párbeszéd és a beszélgetés egyik leggyakoribb szinonimája. A
A távirat meghatározása

A távirat meghatározása

A távirat egy olyan kommunikációs eszköz, amely lehetővé teszi, hogy egy kérdést tömören, gyorsan és röviden közöljünk, míg neve a táviratból ered, egy kommunikációs eszközből, amely a XIX. Század közepén alakult ki, és amely pontosan lehetővé teszi a továbbítást üzeneteket nagy közvetlenséggel és távolban, kód segítségével. P&
A betűk meghatározása

A betűk meghatározása

Az új technológiák megjelenésével a hagyományos kézírás elvesztette a hangsúlyt a mindennapi életben. Ennek ellenére megpróbálják helyreállítani ezt a szokást, és a betűk új divat, amelynek célja a kézírás művészetének feledésből való megmentése.Bet
A fonetika meghatározása

A fonetika meghatározása

A nyelvészet néven ismert tudományon belül nagyon fontos ágat találunk, amelyet fonetikának nevezünk. A fonetika az emberi hang által kibocsátott hangok, kialakulásának és variációinak tanulmányozására irányul, a beszédrendszer különböző részeinek helyzetétől függően, amelyek a nyelvtől a legtöbb belső szervig terjednek a torokban.Amiko
Az odaadás meghatározása

Az odaadás meghatározása

A elhivatottság ő olyan szöveg, amely olyan irodalmi műben jelenik meg, amelyen keresztül a szerző az alkotása alkotását egy vagy több embernek szenteli, akik lehetnek barátok, családok vagy bármely más színészek, akik segítséget nyújtottak neki a produkcióban és a folyamatban, leleplező bizonyságot nyújtva példa,; általában a borítót követő oldal elülső részén van elrendezve. R
A visszajelzés meghatározása

A visszajelzés meghatározása

Szemantikai szempontból a visszacsatolás összetett kifejezés. A retro előtag az időben visszafelé mutat, és az ételeket a táplálás vagy a tájékoztatás szempontjából használják, nem pedig a táplálkozással kapcsolatban.A
Karakterdefiníció

Karakterdefiníció

A karakterek azok a szimbólumok vagy grafikák, amelyeket a különböző ábécék összeállításához használnak, és amelyek szükségesek az írott nyelvek fejlesztéséhez. Ezek a karakterek nyelvenként és nyelvenként nagymértékben változhatnak, egyszerûek és primitívek, nagyon összetettek és nehezen értelmezhetõk.
Az avantgárd irodalom meghatározása

Az avantgárd irodalom meghatározása

Az avantgárd irodalom az a szövegkorpusz, amely az avantgárd mozgalom által a 20. század első évtizedeiben tartott helyiségek alatt jelent meg.. Alapvetően azok a kritériumok, amelyek alapján az avantgárdokat irányították, a megállapított esztétikai normák elutasítását jelentették, miközben a kísérletezést és a művészet keresését szorgalmazták, hogy tükrözzék azokat a változásokat, amelyek társadalmilag és kifejez
Az utótag meghatározása

Az utótag meghatározása

A utótag ez egyfajta morféma (minimális nyelvi egység, amelynek jelentése módosítja vagy kiegészíti a lexéma jelentését) a lexéma egy szó. A lexéma egy minimális lexikai egység, amelyből hiányoznak a morfémák.T
A szemiológia meghatározása

A szemiológia meghatározása

A szemológia azon tudományok egyike, amelyek a kommunikáció tanulmányozásának részét képezik, mivel feladata az emberek által a kommunikáció céljából előállított különféle szimbólumok és jelek, valamint jelentésük és jelzőik elemzése. A
A szinopszis meghatározása

A szinopszis meghatározása

Szinopszisban megértjük egy írott mű, egy film vagy egy elbeszélés érvelő összefoglalását, azonban helytálló, hogy annak a lényegi összefoglalásnak is nevezzük, amelyet arról a kitételről készítettek, amelyet valaki egy témában vagy témában végzett. sz
Az egymás mellé állított mondat meghatározása

Az egymás mellé állított mondat meghatározása

Az egymás mellé helyezett mondat az összetett mondat egy típusa, amelynek fő jellemzője, hogy a szó nem létezik, mint link a mondatot alkotó részek között. A legtöbb esetben a nexusként működő összekötő elem a vessző. Másrészt az egymás mellé helyezett mondatoknak megvan az a sajátosságuk, hogy a mondat két része egyikének sincs nagyobb jelentősége, mint a másiknak. Az egy
A fókuszcsoport meghatározása

A fókuszcsoport meghatározása

A Fókuszcsoport, ahogy angolul hívják, ill Fókuszcsoport, ahogy spanyol nyelven nevezik, a a társadalomtudományokban és a kereskedelmi munkában alkalmazott tanulmányi technika típusa, amely lehetővé teszi egy adott közönség véleményének és attitűdjének megismerését és tanulmányozását.Mu
A referencia meghatározása

A referencia meghatározása

A hivatkozás egy szám, egy információ, amely név lehet, amely lehetővé teszi egy dolog vagy tárgy későbbi elhelyezését, ha szükséges bármelyik mezőbenvagy egy könyvtárban a hallgatók által kért könyvek felkutatásához, vagy a postai világban; Például a leveleken általában nyomtatott hivatkozások vannak, amelyeket ki kell nyomtatni, hogy megvalósulhassanak, például a postafiók kijelölésének oka.A l
A dosszié meghatározása

A dosszié meghatározása

A Dosszié egy adott témáról vagy személyről szóló dokumentumok vagy jelentések összessége. Kiderül, hogy az üzleti életben, a tudományban, a tudósok körében széles körben használt eszköz információcserére, sajtóban, tájékoztatási feladatuk ellátására és a közönségkapcsolatokban..
A poszter meghatározása

A poszter meghatározása

A poszter olyan értesítés, amely valamilyen jövőbeli eseményt vagy aktuális helyzetet közöl, és amelynek általában jelentős dimenziója van, így azt a közönség jól értékeli és észreveszi, akire irányul, valamint egy szándékos művészi szándék, amely a hétköznapinál többet akar vonzani.Ek&
A deduktív érvelés meghatározása

A deduktív érvelés meghatározása

Parancsára logikusca, levonás lesz az érv, amelyben a következtetésre igen vagy igen következtetni lehet az általa javasolt helyiségekből.Közben a deduktív érvelés Ez az egyetlen az érvelés típusa, amely az egészből, az általánosból, az általános előfeltevésből indul ki, a konkrét felé, vagyis valamiből, ami általános, következtetéseket von le.Meg k
A Teaser meghatározása

A Teaser meghatározása

A kedvcsináló, a neve spanyolul is ismert intrikakampány, ez egy az utóbbi években divatossá vált formátum, először a reklám területén, majd jó vételének köszönhetően kiterjedt olyan médiumokra is, mint a televízió és a mozi, amelyet különösen előzetesen használnak reklámkampányként, termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódik, és ez kiemelkedik a nyilvánosság széttöredezett információinak felajánl&#
A szimpózium meghatározása

A szimpózium meghatározása

A szimpózium révén megértjük, hogy ez egyfajta társadalmi összejövetel, amelynek során a különféle egyének összegyűlnek, hogy megvitassák, csevegjenek és eszmét cseréljenek egy korábban kialakított napirendről. M
A tragédia meghatározása

A tragédia meghatározása

A tragédia egy színházi ábrázolás, amelyben a szereplők titokzatos erőkkel szembesülnek, amelyek ellenük működnek, és amelyek elkerülhetetlenül megsemmisítik őket.. A drámai műfaj egyik változata. Eredete az ókori Görögországban található.Az eg
A kibocsátó meghatározása

A kibocsátó meghatározása

Kibocsátó szerint megértjük a kommunikációs folyamat két alapvető és alkotó részének egyikét a vevővel együtt. A küldő az, aki megfelelő kódban küld üzenetet, hogy a vevő megfelelően fogadja és megértse, ezzel alakítva a kommunikációs folyamatot, amely különféle és végtelen módon történhet meg.Tal
A jelentés meghatározása

A jelentés meghatározása

Nyelvünkben a jelentés vagy a jelölésére szolgál riport vagy hír. Például ez egy olyan kifejezés, amelyet gyakran használnak különböző területeken, például az üzleti életben, a tudományban, a kutatásban és a tömegtájékoztatásban.A
A vétel meghatározása

A vétel meghatározása

A recepció egy olyan kifejezés, amelynek különböző jelentése van, vagyis poliszémiás jellege van.Megértés, mint egy dolog érkezéseA főnévi recepció valaminek a fogadására utal. Így beszélhetünk üzenet fogadásáról, csomagról vagy akár egy labda fogadásáról a futball összefüggésében. E
A bekezdés meghatározása

A bekezdés meghatározása

A bekezdés olyan beszédegység, amely egy írott szövegben kifejez egy ötletet vagy érvet, vagy reprodukálja a beszélő szavait egy beszédben. Olyan mondatkészletből áll, amelyek rendelkeznek bizonyos tematikus egységgel, vagy bár nincsenek, de együtt hangzanak el.A
A monológ meghatározása

A monológ meghatározása

A monológ olyan reflexió vagy beszéd, általában rövid, amely hangosan kifejezhető önmagának vagy a közönség előtt, amely főleg nem avatkozik be, mert aki előadja, az nem hagy teret a véleményeknek. Reflexió vagy beszéd, amelyet hangosan fejez ki önmagának vagy a közönség előtt, és amelyben nincs hely a nyilvánosság beavatkozásáraGyakori az olyan egyének megtalálása is, akik a monológot önmaguk kifejezésénél visszatérő alapon has
A PR meghatározása

A PR meghatározása

A PR rövidítés a PR-t jelenti, és egy olyan vállalat vagy személy részlege, amely felelős az ügyfelekkel való kommunikációért.Jelenleg a PR kifejezést ritkábban használják, mivel az internet megjelenésével a kommunikáció fogalma gyökeresen megváltozott.
A tanulmányi technikák meghatározása

A tanulmányi technikák meghatározása

A tanulmányi technikák azok az eszközök, amelyekkel a diákok megkönnyíthetik a tanulást a szöveg megértésében. A különböző tanulmányi technikák révén lehetőség van egy alany információinak szintetizálására annak érdekében, hogy az intellektuális szinten hatékonyabban be tudjon fedni, fokozva az adatok memorizálását és az érvelést. K
A szövegírás meghatározása

A szövegírás meghatározása

Az írás által értendő mindaz az írásbeli elem, amelyet egy személy írt és hajtott végre. Az írás sokféle módon és sokféle stílusban történhet, a leírni kívánt információ típusától, a pillanattól, a teretől, a közönségtől és még sok minden mástól függően. Az
A súlyos szavak meghatározása

A súlyos szavak meghatározása

Minden szavunknak, amelyet a nyelvünkben használunk önmagunk kifejezésére, van egy szótag, amelyre esik hangsúlyozás, míg formailag ezt nevezik hangsúlyos szótag.Bár ez nem minden szónál fordul elő, az ékezet vagy a helyesírási akcentus lesz az, amelyet azokba helyezünk, hogy hatékonyan jelezzék az általuk hordozott hangsúlyt.P
A Prologue meghatározása

A Prologue meghatározása

Az a rövid írás prológája ismert, amely mindig megtalálható egy terjedelmes irodalmi mű elején, az úgynevezett előzetes dokumentumok között, és amelyet a szerző általában arra használ, hogy elmagyarázza az olvasóknak azokat a motivációkat, amelyek létrehozásához, vagy néhány olyan szempont kiemeléséhez vezetett, amelyet a darab elolvasása során döntőnek és relevánsnak tart, bár ez utóbbiaknak is segít egy kicsit eligazodni az ol
Az írás meghatározása

Az írás meghatározása

Az írást az egyetemes történelem során az emberiség egyik legfontosabb találmányának tartják. Az írás olyan módszer, amelyet az ember kifejlesztett, hogy ötleteket és gondolatokat írásban fejezzen ki, vagyis elsősorban papíron, de különféle egyéb támaszokon is, mint például fa, agyag, kéreg, föld és még ma is változatos digitális és technológiai eszközökön.
A felmérés meghatározása

A felmérés meghatározása

Ez az úgynevezett felmérés hoz Kifejezetten a népesség mintájára tervezett és gondolt kérdéscsoport, amelyet bizonyos munkahelyi funkcionális körülmények figyelembe vesznek, reprezentatívak a lakosság számára, azzal a céllal, hogy megismerjék az emberek véleményét bizonyos aktuális kérdésekről, és miért ne mérnék meg az emberek véleményét is hőmérséklet egy adott eseményről, amely egy közösségben fordul
Az üzenet meghatározása

Az üzenet meghatározása

Az üzenet minden olyan kommunikáció központi objektuma, amelyet két fél, a feladó és a vevő között létesítenek. Bár általában az üzenet gondolata az írott üzenetekhez kapcsolódik, manapság a lehetséges üzenetek és kommunikációs stílusok sokfélesége végtelen, és lehetővé teszi az egyének számára, hogy nagyon más módon tartsák fenn a kapcsolatot más emberekkel.Te
A tematikus tengelyek meghatározása

A tematikus tengelyek meghatározása

Az oktatás tervezésében a tanároknak bizonyos következetességgel kell rendelniük az ismereteket, különben a különböző témákat minden összefüggés nélkül bemutatnák. Ebben az értelemben a tematikus tengely alapvető szkriptként működik, amely bizonyos egységet hoz a különböző témákhoz, de bizonyos összefüggésekkel. A t
Az APA stílus meghatározása

Az APA stílus meghatározása

Akadémiai munkához vagy bármilyen szigorú kutatáshoz kényelmes a nemzetközi közösség által elfogadott referenciarendszert használni. Ezen rendszerek egyike APA stílus néven ismert. Az idézetek és a bibliográfiai hivatkozások használatával kapcsolatos szabályok összessége.
Az angolszász meghatározása

Az angolszász meghatározása

Az angolszász kifejezés több értelemben is érthető. Használata a Nagy-Britanniában letelepedett germán származású telepesekre és ezzel párhuzamosan a jelenlegi angol előtti angol nyelvre, valamint a Brit Birodalom terjeszkedéséből kialakult, nemzetközi vetületű kultúrára vonatkozik.A t&
A testbeszéd meghatározása

A testbeszéd meghatározása

A kommunikáció meghatározható két vagy több ember közötti interakcióként, a jelentés megosztásának céljából. Abból kiindulva, hogy minden kommunikál, azt mondhatjuk, hogy az emberek képesek nagy számú üzenetet küldeni szavak használata nélkül, függetlenül attól, hogy tudunk róla, vagy sem.
A kritikus meghatározása

A kritikus meghatározása

Ez az úgynevezett felülvizsgálat nak nek az a reakció vagy személyes vélemény egy bizonyos témában, általában az emberekben, a kritika révén nemcsak x témájú személyes véleményünket fejezzük ki, hanem megítéljük egy személy vagy dolog szépségét, csúnyaságát, rosszaságát vagy jóságát.
A minősítő jelző meghatározása

A minősítő jelző meghatározása

A melléknév nyelvtani elem amelynek fő funkciója a főnevet egy mondatban kíséri, hogy korlátozza vagy kiegészítse a hivatkozást. Normális esetben megelőzheti vagy megelőzheti, és számuk (többes szám vagy egyes szám) és a nem (férfias vagy nőies) szempontjából mindig egybeesnek.K
A Learn meghatározása

A Learn meghatározása

A szó tanul olyan kifejezés, amely szorosan kapcsolódik a ismeretek megszerzése, valamint adatok és információk rögzítése agyunkban. Az ismeretek elsajátításának folyamataBár ez a tevékenység különösen az emberhez kapcsolódik, azt is el kell mondanunk, hogy az állatok képesek megtanulni viselkedést a tulajdonosok tanításából vagy a szakemberek általi képzésből.
A szóbeli kifejezés meghatározása

A szóbeli kifejezés meghatározása

Az emberi kommunikáció területén nincs kétség afelől, hogy a szóbeli kifejezés az egyének számára mindig is nagy jelentőségű és volt. A kommunikáció ezen formájának túlélése mások felett azt mutatja, hogy ez az ember egyik legfontosabb és leghasznosabb képessége az együttélésre a társadalomban. M&
A szerkesztőség meghatározása

A szerkesztőség meghatározása

A szerkesztőség a sok újságírói műfaj egyike, de amelyet főleg szubjektivitása jellemez, ha összehasonlítjuk például a hírműfajjal, mivel ez az Kommunikációs közeg, egy újság általánosabb véleménye, amely ennek ideológiai vonalait követi egy aktuális és releváns újságírói tényen, amely megköveteli a média véleményét, magyarázatát és értékelését róla.Az i
ICONTEC szabványok - definíció, koncepció és mi ez

ICONTEC szabványok - definíció, koncepció és mi ez

Az ICONTEC rövidítés a kolumbiai műszaki szabványok és tanúsítás intézetének rövidítése. Ennek az intézménynek a feladata a jelentések vagy az írott művek bemutatásának egységesítési kritériumai. A
A Madrigal meghatározása

A Madrigal meghatározása

Különböző típusú irodalmi szövegek léteznek, az egyik a madrigál. Rövid szerkezetű lírai kompozíció. Az ilyen típusú lírai kompozíció fő témája a szeretet, vagyis az érzések felidézése. En
A zene meghatározása

A zene meghatározása

A zene szó azt a művészetet jelöli, amely ésszerű és logikus módon szervezi a csendek és a hangok koherens kombinációját, irányadó paraméterként felhasználva az ilyen tevékenységet a dallam, a harmónia és a ritmus alapelveire. A
A felülvizsgálat meghatározása

A felülvizsgálat meghatározása

Rövid cikk, amellyel felfedeznek egy művet, filmet, lemezt ...A Szemle egy cikk vagy nagyon rövid írás, amely tömegkommunikációs közegben (újság, folyóirat) megjelenő újságírói publikációnak felel meg, vagy oktatási jellegű, amelyben egy eseményt, egy irodalmi, tudományos munkát tömören és tömören írnak le. m&
Éles szavak meghatározása

Éles szavak meghatározása

A szavak intonációjuk szerint a következő osztályozással rendelkeznek: akut, lapos és esdrújulák. Magas hangú szavak azok, amelyekben az utolsó szótag a legerősebben ejtik ki a hangban. Más szavakkal, akut szavak azok, amelyek nagyobb intenzitással bírnak az utolsó szótagban (más néven hangsúlyos szótagnak).N&
A beszélgetőpartner meghatározása

A beszélgetőpartner meghatározása

Az a személy, aki részt vesz egy beszélgetésben, gyakorolja a beszélgetőpartner szerepét egy olyan beszélgetésben, amelyben visszajelzés jön létre a résztvevők között. Olyan beszélgetés, amelyben párbeszéd folyik a feladó és a fogadó között. V
A Connotation meghatározása

A Connotation meghatározása

Parancsára nyelvészet jelöli konnotáció ahhoz egy szó jelentése, amely annak a másodlagos értéknek a kifejezésével foglalkozik, amely egy adott hivatkozással való kapcsolata következménye. Egy szó vagy kifejezés másodlagos jelentése, amely összefügg a beszélők szubjektivitásával és kultúrájával Vagyis a konnotáció a kontextualizáció, amely a szóban forgó fogalom vagy kifejezés szoros értelmében olyan szá
A Cameo meghatározása

A Cameo meghatározása

Néhány filmben vagy televíziós sorozatban egy különösen ismert karakter váratlanul megjelenik a nyilvánosság körében, aki teljesen másodlagos és irreleváns szerepet játszik. Amikor ez megtörténik, egy cameo-ról beszélnek.
A kifejezés meghatározása

A kifejezés meghatározása

Kifejezésnek nevezik az ember vágyainak, gondolatainak és érzelmeinek megnyilvánulását. Tágításként általában minden más megnyilvánulásokra vagy jelenségekre utal, amelyeket egy másik okoz.A valami kifejezésének fogalma összekapcsolódik azzal, hogy azt szabadalmaként mutatják be, és nyilvánvaló az emberek többi része számára, és nem meglepő, hogy ez egy olyan igény, amely az emberiség hajnala óta fennáll.P
Mi az a Mise en Place

Mi az a Mise en Place

A Mise en place egy francia kifejezés, amelyet a gasztronómia területén gyakran használnak. A szó szoros értelmében azt jelenti, hogy elhelyeznek vagy elhelyeznek, és utalhat minden olyan kulináris előkészítési folyamatra, amelynek során meg kell állapítani az összetevők bizonyos sorrendjét, amelyeket a recept elkészítéséhez használni fognak. A
A mássalhangzó meghatározása

A mássalhangzó meghatározása

A mássalhangzó az a szóbeli nyelv hangja, amelyet a hangcsatorna bezárása vagy szűkülete hoz létre, amikor az artikulációhoz kapcsolódó szerveket közelebb hozza vagy érintkezésbe hozzák, hallható turbulenciát okozva.
Az írásbeli meghatározása

Az írásbeli meghatározása

A írott egy levél, dokumentum vagy bármilyen más kézzel írott, gépelt vagy nyomtatott papír. Az írás révén megtudtuk a vállalat eladásával kapcsolatos álláspontját.Valahogy az írás az tárgyi tanúvallomás, amely az intézmények, jogi személyek, természetes személyek, magánszemélyek vagy nyilvános személyek által feladataik ellátása során végrehajtott tényről vagy cselekményről létezik, és ör
A parafrázis meghatározása

A parafrázis meghatározása

A megfogalmazás az intellektuális reprodukció folyamata, amely abból áll, hogy saját szavaival fejezi ki azt, amit mások mondtak vagy írtak. A parafrázis célja a személyes stílushoz jobban alkalmazkodó nyelv elérése, és ezáltal jobb kommunikáció elérése másokkal.
A Talk meghatározása

A Talk meghatározása

A szó csevegés kijelöli azt beszélgetés, amely általában barátságos és informális felhangokat mutat, és amelyet egy másik egyénnel vagy többel tart fenn, akik beszélgetőpartnerként tevékenykednek, azzal a küldetéssel, hogy többek között egy témát kommentáljon, feltegyen vagy megismerjen valamiről..I
Az irodalmi munka meghatározása

Az irodalmi munka meghatározása

Irodalmi alkotásnak azt a műalkotást kell érteni, amelyet írott formában mutatnak be, nem grafikus vagy fizikai formában. Az irodalmi mű központi eleme egy tény, esemény, eseménysor, érzés, ötlet vagy egyszerűen művészi kifejezés elbeszélése a különböző helyzetekről. Az ir
A szövegjelölők meghatározása

A szövegjelölők meghatározása

A szöveg helyes megírásához meg kell felelnie bizonyos alapvető követelményeknek. Ezért elengedhetetlen a nyelvtani szabályok betartása, a helyesírási szabályok betartása, és az egyes kontextusokhoz megfelelő szókincs használata.Ha
Az Újságkönyvtár meghatározása

Az Újságkönyvtár meghatározása

Az Újságkönyvtár olyan könyvtár, amely újságok, magazinok vagy más, ezekhez kapcsolódó időszakos kiadványok gyűjtésére, megőrzésére és tárolására szakosodott későbbi konzultáció céljából. Fel
A Word meghatározása

A Word meghatározása

A szó egy bizonyos jelentéshez kapcsolódó hang vagy hangkészlet. Ezeknek a hangoknak a grafikus ábrázolását szónak is nevezzük. Az ideiglenes meghatározás ellenére azonban meg kell jegyezni, hogy a szó meghatározásának kritériuma nyelvi szempontból széles körben vitatott.
A jelentés meghatározása

A jelentés meghatározása

A szó jelentés olyan kifejezés, amelyet kifejezésünkben gyakran használunk a nyelvünkben az a cselekvés, amelyen keresztül egy személy számot ad valamilyen tényről, eseményről, eseményről egy másiknak, aki ezt nem ismeri, vagyis tájékoztat minket néhány hírről.Meg
A nyelv meghatározása

A nyelv meghatározása

Ez az úgynevezett nyelv a verbális vagy gesztusos kommunikációs rendszerig, amelyen keresztül az adott közösség lakói kommunikálni és érteni fognak.Ha ez nem létezne egyezmény formájában, akkor az embereknek gyakorlatilag lehetetlen lenne cseréljen ötleteket, érzéseket és akár érzelmeket.
A kritikus meghatározása

A kritikus meghatározása

A szó kritikai Ez egy olyan kifejezés, amelyet nyelvünkben széles körben használnak, és amelyet különféle kérdésekre utalunk.NAK NEK azt a személyt, aki kritikát fűz egy témához vagy dologhoz annak javítása céljából, kritikusnak fogják nevezni.
Az epigráf meghatározása

Az epigráf meghatározása

Az epigráf egy olyan fogalom, amely különleges és visszatérő felhasználású olyan területeken, mint irodalom, aktuális információs kommunikáció és építészet.Az építészetben az epigráfusok nagyon gyakorinak bizonyulnak, és olyan legendák felirataiból állnak, amelyeket az épület falain gyakorolnak, hogy megkülönböztessék őket. S
A közlemény meghatározása

A közlemény meghatározása

Használata szerint az értesítés kifejezés különféle kérdésekre utalhat. Általánosságban elmondható, hogy a közlemény arra a bejelentésre vagy hírre vonatkozik, amelyet az embernek át kell adnia egy másiknak, vagy amelyet sokkal szélesebb közönségnek szánnak, és amely minden olyan helyzetre utalhat, amelyet közölni lehet.
A tökéletlen definíciója

A tökéletlen definíciója

A kifejezés preterite lehetővé teszi számunkra, hogy elszámoljunk ami már megtörtént vagy megtörtént. Az elmúlt időszakban nagyon örültünk Juannak, ma sajnos ez már nem történik meg.Eközben a nyelvtan, a múlt vagy a múlt, a igeidő, amelyet a már megtörtént vagy véget ért cselekedetekre használunk. Az
Az aláhúzás meghatározása

Az aláhúzás meghatározása

Az aláhúzás egyike azoknak a technikáknak, amelyeket sok ember használ, akik, amikor egy szöveget tanulmányoznak, feltűnő színnel kiemelik azokat a részeket, amelyek tartalmazzák a fő gondolatokat. E fő gondolatok aláhúzásával, a másodlagosaktól való egyértelmű megkülönböztetéssel az ember megjelenítheti a kiemelt tartalmat. Az a
A Conceptualize meghatározása

A Conceptualize meghatározása

A tudásfolyamat racionális folyamatot mutat, amelyben az információk konceptualizálásának gyakorlása nagyon fontos. Ezzel a folyamattal asszimiláljuk a valóságot tudásunkhoz. Folyamatosan kezeljük a valóságra utaló mentális fogalmakat, ötleteket.
A szembeállítás meghatározása

A szembeállítás meghatározása

A koncepció egymás mellé helyezése nyelvünkön használható a olyan cselekvés szembeállítása, amely magában foglal valamit valami mellé. Most érdemes megemlíteni, hogy ennek a szónak nincs ilyen népszerű vagy elterjedt használata, és ez az, hogy általában néhány gyakrabban használt szinonimát használunk ugyanarra a dologra való hivatkozásra, például: szakszervezet, szemlélet, a leggyakrabban használtak között.E
A Prosopopeya meghatározása

A Prosopopeya meghatározása

Valószínűleg a neve miatt ez a fogalom nem hangzik olyan általánosnak számunkra, azonban az egyik retorikai vagy irodalmi alakok hogy a legtöbbet mondanivalóinkban alkalmazzuk, és az egyiket az irodalom kérésére legnyilvánvalóbbnak találjuk.