a megfelelőség meghatározása

A konformizmus kifejezés egy elvont kifejezés, amelyet arra használnak, hogy utaljon az emberi lénynek az élet iránti attitűdjére és a különböző helyzetekre, amelyeket nap mint nap meg kell élnie. A konformitás gondolata a "konform" jelzőből származik.

Megelégedni valamivel azt jelenti, hogy elfogadjuk, és bár ha ezt a jelzőt használjuk, akkor pozitív jelentést szoktak adni az illetőnek, a konformitás esetén ez az elfogadás negatívvá válik, mindaddig, amíg az illetőre jellemző, hogy mindent elfogad, ami történik vele, függetlenül attól, ez negatív vagy pozitív, és semmit sem tesz annak ellen, hogy harcoljon az ellen, ami nem tetszik vagy kielégíti.

A megfelelőség sok szempontból napjaink egyik leggyakoribb attitűdje, és ez annak a társadalomnak a típusával függ össze, amelyben élünk. A mai társadalom arra készteti tagjait, hogy belemerüljenek a rutinok, igények, kötelességek és foglalkozások összetett rendszerébe, amelytől nagyon nehéz megszabadulni, ha valaki a lehető legjobb módon akar túlélni.

A rutinok és a társadalmi megbízások betartásának állandó igényével szembesülve az emberek inkább konformista attitűdöket mutatnak jelenükkel és sorsukkal kapcsolatban, mert egyszerűen nincs idejük vagy elég erejük harcolni az ellen, ami nem elégíti ki őket.

A konformizmus sokszor összefüggésben áll azzal a félelemmel vagy bizonytalansággal is, hogy elveszíti az ember által elfoglalt társadalmi helyet, nem akar megváltozni, mert biztonságos helyen van, nem keres több diadalt vagy eredményt, mert azok, amelyek birtokában vannak, már elegendőek a vezetéshez többé-kevésbé normális élet.

Különböző időkben az emberek tudták, hogyan kell fellázadni nemcsak a mindennapi helyzetek, hanem a társadalmi, politikai és kulturális struktúrák ellen is, olyan mélyreható változásokat generálva, hogy a társadalom soha többé nem volt ugyanaz.

Ennek világos példája lehet a francia forradalom, amely a nyugat számára az egyik legfontosabb történelmi pillanat, mivel nemcsak politikai, hanem társadalmi és kulturális paradigmaváltást is jelentett. Ilyen időben a konformizmus nagyon kicsi vagy csaknem nulla helyet játszik, mivel az emberek nem fogadják el a valóság elfogadását, és sokféleképpen elégedetlenek.