az ellenvélemény meghatározása

A szó nézeteltérés utal nézeteltérés, nézeteltérés két vagy több ember között egy adott kérdésben.

Két vagy több ember közötti nézeteltérés egy kérdésben vagy a probléma megoldásában

Vagyis a nézeteltérés az valamiben való megegyezés hiánya.

A nézeteltérés nagyon gyakori helyzet a demokratikus társadalmakban, ahol a véleménynyilvánítás szabadsága túlsúlyban van, és esetenként minden egyén szabadon kifejezheti, mit gondol egy kérdésről, még akkor is, ha nincs ugyanaz a nézőpontja, mint a jelenlegi tekintélyének. .

Most, pontosan az autoriter társadalmakban, megpróbáljuk eltüntetni az ellentéteket.

Az ennek módszertanai szinte mindig szélsőséges erőszakot, üldöztetést és bebörtönzést alkalmaznak, többek között.

Azt jelenti, hogy valamit mélyen megismerünk

Másrészről az ellentmondást általában sok összefüggésben sokkal inkább figyelembe veszik, mint az egyén másokkal fennálló különbségeit egy kérdés megoldása kapcsán, de felfogható eszközként a probléma teljes körű megismerésére.

Ez azért van, mert sokszor az ellentétes álláspontok vagy elképzelések generálják, hogy az egyes pontok mellett és ellen pontok nyilvánvalóak, és ebben a megközelítésben egy jobb nézőpontot érnek el, amely magában foglalja a két ellenzéki alternatíva közül a legjobbat.

A vita, a megegyezés elve

Általában a nézeteltérés kérésére, annak megoldására és a különbségek kijavítására általában azt javasolják, hogy vitát tartsanak, megbeszélést folytassanak az érintettek között, és amelynek küldetése az lesz, hogy rávezesse őket a bemutatott különböző nézetek cseréjére, ha sikerül megállapodásra jutni az ügyben.

A vita az egyik leggyakrabban használt szóbeli kommunikációs technika, amikor egy problémára antagonista javaslatokkal szembesülnek.

Legtöbbjükben az egyet nem értő személyek mellett egy moderátor jelenik meg, aki felelős lesz a vita irányításáért, az előadások megrendeléséért és annak lehetővé tételéért, hogy mindegyikük rendezett módon ismertesse álláspontját.

A nézeteltéréssel ellentétes koncepció az konszenzus, ami éppen ellenkezőleg, Többek között a szervezetet, entitást alkotó összes ember megállapodása a csoport számára érdekes témában.

Előfordulhat, hogy egyes csoportok, például a politikai csoportok egy ideológia mögött állnak, de különböző kérdésekkel kapcsolatban tagjaik, mindegyik tapasztalattal és szubjektivitással rendelkezik, nem értenek egyet teljesen abban, hogyan oldják meg bizonyos konfliktusokat.

Ebben az esetben általában megjelenik a nézeteltérés, és elengedhetetlen, hogy az enyhítés módját azonnal, vita és vita útján találják meg, hogy elkerüljék a nézeteltéréseket, amelyek végül aláássák a csoport kezdeti unióját.

Meg kell jegyezni, hogy a nézeteltérésekből sokszor konszenzusra lehet jutni egy kérdésben, és ez pontosan lehetséges vitákból és vitákból.

Például egy olyan probléma megoldását, amely megosztja a közösség véleményét, és mint ilyen ellentéteket generál, nyugodt megbeszélésekkel lehet legyőzni, és bár a különböző ellentétes felek nem változtatnak álláspontjukon, az, hogy mit tehetnek. konszenzus a lehető legjobb megoldás érdekében.

A fejlődés, a párbeszéd és a tolerancia ösztönzése

A nézeteltérés rendkívül pozitív a közösség fejlődése és növekedése szempontjából, ha az ötletek vita és a konszenzus keresése alapján úgy döntenek, hogy szembesülnek vele.

Így van ez is, mert a nézeteltérés mindig ösztönzi a párbeszédet, és mint tudjuk, nincs más, mint nyugodt és nyitott módon beszélgetni és megbeszélni azokat a kérdéseket, amelyekben nem értünk egyet.

A fenti okokból a különvéleményt elengedhetetlen és természetes kérdésnek kell tekinteni, amely egy érett társadalomban jelentkezik, toleráns a különbségekkel szemben, és amelyben mindenki véleményének szabadsága érvényesül minden felett, korlátok és bármilyen megkülönböztetés nélkül.

Ezt a szabadságot mindig tiszteletben kell tartani, és csak mások tiszteletére és a harmonikus együttélésre kell korlátozni, vagyis nem támadhatja meg őket azzal, hogy óvintézkedések nélkül bármit mond, ami másoknak árt, ennek kell lennie az alapvető határnak.