a fizikai változás meghatározása

A fizikai változás az a koncepció, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ezt kijelöljük az anyag átalakulása, amelynek jellemzője, hogy nem mutat változatot a természetéhez képest.

Olyan módosítás, amely egy anyagban vagy élőlényben, a fizikai síkon történik, anélkül, hogy módosítaná annak lényegét

Vagyis az ilyen típusú változásokban nincs változás a kérdéses anyag összetételében, és ezért a folyamat tartama alatt nem keletkeznek új anyagok.

Így ebben a típusú változásban hangsúlyozzák, hogy a lényeg, annak természete az átalakulás ellenére is ugyanaz marad, amelyen valami történhet.

Ha a természetet alkotó elem abbahagyja az egyik elem megjelenését a változás során, akkor egy másik típusú módosítással állunk szemben, a kémia.

Hatalmas változata van a fizikai változásoknak, amelyek minden hétköznapi ember számára értékelhetőek, mivel a mindennapi és a háztartási életben előfordulnak, például ha egy darab jeget melegítünk a hő hatására, az szilárd állapotból folyékony állapot (víz).

Az emberi lények a fejlődés következtében fizikailag változnak

Másrészt az emberi lények fizikai változásunkon folyamatosan változnak, amelyeket pontosan fizikai változásoknak nevezünk, és amelyek szorosan kapcsolódnak a személy biológiai fejlődéséhez.

A biológiai növekedési folyamat kivétel nélkül minden élő szervezetben előfordul.

A sejtek osztódnak, növekednek, szaporodnak és átalakulásokon mennek keresztül, amelyek az embereknek idővel más fizikai megjelenést okoznak; a kompozíció ugyanaz lesz, ami módosul, az a fizikai, vagyis testünk külső alakja, egyes részek megjelenése, térfogata.

Például a nőknél a pubertás bejövetele fokozatosan növeli a mell méretét, hogy megemlítsük azokat a legismertebb fizikai változásokat, amelyeken a nők az emberi élet ezen szakaszában mennek keresztül, amelyben a testi változások elszaporodnak. átmenet lányról nőre.

És mindkét nemnél, hímnél és nőnél is, ugyanabban a szakaszban nő a testmagasság, az izmok fejlődnek, és a test különböző részein, például a szeméremben, a lábakon, a hónaljban megjelenik a szőr.

Nagyon fontos megérteni a fizikai változásokat, mert ez lehetővé teszi számunkra a természetben előforduló és azokat hajtó folyamatok megértését is.

Az ilyen típusú jelenségek egyik fő jellemzője a megfordíthatóság, egy olyan helyzet, amely azt sugallja, hogy a kitartott változás nem lesz tartós, majd miután az anyag megtapasztalja az egyik állapotot és átalakul egy másikvá, azonnal utána képes lesz helyreállítani eredeti tulajdonságait.

A mérés és a megfigyelés rögzíti a fizikai változásokat

Az ilyen típusú változások észlelésének leggyakoribb módjai közé tartozik egyrészt a megfigyelés, amelyből az elem alapvető jellemzőit az érzékek, mint kizárólagos eszközök segítségével fogják észlelni.

Másrészt pedig megjelenik a mérés, amely az egyik legáltalánosabb módszer, amelyet a tudomány használ a jelenségek kivizsgálására, és amely abból áll, hogy összehasonlítunk egy mintát a szóban forgó tárggyal, amelynek fizikai nagysága mérendő.

Meg kell jegyezni, hogy az állapotváltozások a fizikai változások példái.

Ilyen típusú változatokra példa olvadáspont és forráspont.

A forráspont abban a hőmérsékletben rejlik, amelyen az anyag folyékony állapotból gázállapotba kerül, egyszerűbben fogalmazva, amikor a víz forr, a forrásponton vagyunk.

Az olvadáspont a maga részéről abból a hőmérsékletből áll, amelyen az anyag a szilárd állapotból folyékony állapotba kerül, megolvadást generálva.

Általában ezt a pontot alkalmazzák egyes vegyületek tisztaságának ellenőrzésénél.

És végül fontos kiemelni, hogy a fizikai változások különböző területeken fordulnak elő, és alkalmazhatók a biológiában, amint azt már láthattuk és példáztuk, a csillagászatban, a fizikában, a geológiában és még sok másban ...