a szociálpszichológia meghatározása

A pszichológia az emberi viselkedést vizsgálja. Viselkedésünk három dimenzióhoz kapcsolódik: az öröklődő genetikai tulajdonságokhoz, a közvetlen környezetünk személyes körülményeihez és végül ahhoz a társadalmi kontextushoz, amelyben az egyes egyének élnek. A szociálpszichológia a pszichológia azon ága, amely az egyének és a társadalom közötti kapcsolatokat tanulmányozza.

Érzelmeink, elképzeléseink és viselkedésünk nem választható el attól a társadalomtól, amelyben élünk. Az emberek közösségeket alkotnak, és egyéni mentális sémáink csak általános keretek között, a társadalomban magyarázhatók. A szociálpszichológia mint tudományág összekapcsolódik a tudás más területeivel, például a szociológiával vagy az antropológiával.

A szociálpszichológiának számos alkalmazása van, és közülük kiemelkedik a munkahely, az oktatási rendszer és a sport világa.

A legtöbb munka során a dolgozók más személyekkel látnak el funkciókat. Ebben az értelemben létezik foglalkozási pszichológia. Ezen a területen olyan kérdéseket elemeznek, mint a csoport kohéziója, a vezetés, a kommunikáció, a munkavállalók csoporton belüli szerepe stb.

Az iskolai környezetben a gyerekek beépülnek a szocializáció szintjébe. Emiatt van egy sajátos terület, az oktatáspszichológia. Ezen a területen mindenféle változót tanulmányoznak: a tanuló és iskolai környezete kapcsolatát, csoportelemzést, verbális és nonverbális kommunikációt a tanárok és a diákok között, a vezetést, az osztályteremtő klímát stb.

A sport nem csupán fizikai tevékenységek összessége. Valójában számos sport társadalmi jelenség, amely emberek millióit mozgósítja. Emlékeztetni kell arra, hogy a sport az egyének szocializációjának nevelési folyamatának része, másrészt sok sport mindenféle társadalmi funkciót betölt (egyes országokban a foci fontos szerepet játszik a napi társas kapcsolatokban).

A szociális ügynökök átalakíthatják a valóságot

Egyéni szinten lehetséges a szokások vagy az attitűd megváltoztatása a környezetünkhöz való jobb alkalmazkodás érdekében. Valami hasonló történik kollektív szinten. Ha az egyének nagy csoportja nem ért egyet a valósággal, közös fellépésük megváltoztathatja a számukra nemkívánatosnak vagy igazságtalannak tűnő folyamatot.

A brit gyarmatosítás ellen tiltakozó Gandhi-szurkolóknak sikerült függetlenségüket eljuttatniuk országukba, és a jelzálogkölcsön-feltételek által érintett embereknek sikerült megváltoztatniuk a törvényeket egyes országokban.

Ez a két példa egy nyilvánvaló tényre emlékeztet minket: létezik olyan kollektív viselkedés, amellyel megvalósítható a társadalmi változások elősegítése.

Eközben a szociálpszichológián belül különböző megközelítések léteznek, például: Pszichoanalízis, behaviorizmus, posztmodern pszichológia és a csoportok perspektívája

Oldalán pszichoanalízisEz magában foglalja a szociálpszichológiát, mint a kollektív hajtóerők és az elfojtások tanulmányozását, amelyek az egyén öntudatlanul keletkeznek, majd befolyásolják a kollektívat és a társadalmat.

Másrészt a behaviorizmus a szociálpszichológiát a társadalmi befolyás tanulmányozásaként érti, ezért erőfeszítéseit az egyén viselkedésére összpontosítja a környezet vagy mások hatása szempontjából.

Másrészt a Posztmodern pszichológia A szociálpszichológia a sokféleséget és a társadalmi széttagoltságot alkotó komponensek elemzéséből áll.

És végül a a csoportok által javasolt perspektíva, minden embercsoport elemzési egység lesz a saját identitásával. Emiatt a szociálpszichológia az emberi csoportokat vizsgálja, mint köztes pontot a szociáliszemélytelenített és az egyén-specifikus között.