embléma meghatározása

A Az embléma egy szimbólum, amelyben egy alak ábrázolódik, közben általában annak aljára magyarázó szöveget vagy szlogenet írnak, amely természetesen utal arra, amit a szimbólum, a kép megerősítésének küldetése képvisel..

Az alakot ábrázoló szimbólum, amelyet általában szöveg vagy szlogen kísér

A fent említett koncepció nagyon népszerű volt az évszázadok között XV és XVIII, görög eredetű, ami görög értelemben azt jelenti, ami belsejébe helyezik, vagy ennek hiányában bezárják. Ezekben az idõkben meglehetõsen gyakran találtak emblémákat, rejtélyes képeket, amelyekhez olyan mondat vagy monda társult, amely segített a kép sötét erkölcsi érzékének megfejtésében.

Összetevő elemek

A klasszikus embléma három elemből áll: az alak (Általában beépül egy metszetbe, bár hímzettnek, festettnek is tűnhet; az ábra alapvetőnek bizonyul az átadandó erkölcsi előírások tekintetében, mert képesnek kell lennie arra, hogy rögzítse a memóriában a vevő) cím (Néha ez lehet egy mondat, vagy más esetekben a rejtély továbbra is rejtélyes és szinte mindig a latin nyelven íródott; küldetése, hogy nyomokat adjon ahhoz, hogy teljesítsék azt, amit a kép el akar nekünk közvetíteni; ez megjelenik a a szóban forgó ábra felső része vagy a metszet belseje) és a magyarázó szöveg (Célja összekapcsolni azt, amit az ábra továbbít és kifejez a címben; ez a szöveg általában vers formájában jelenik meg, a címzett nyelvének felhasználásával, amelyre szánták; az ábra leírása mellett megpróbálja megmagyarázni a erkölcse, amelynek hordozója).

Hazafias emblémák: zászló, pajzs, kokárda, himnusz

Az emblémák fantasztikusan használták az emberiség történelmét, amint arra már rámutattunk, miközben a nemzeti érzelmek, a nemzet nacionalizmusának, a politikai történelem szimbólumának képviseletében használták és használják továbbra is. A nemzeti emblémák közül meg kell említenünk a zászlót, a pajzsot, a kokárdát, a nemzeti himnuszt, amely kétségkívül a legnépszerűbb és legismertebb mindannyian, akik egy nemzethez tartozunk.

Óriási történelmük van, mert ezek többsége a nemzet függetlenségének köszönhető, amely befogadja és megteremti őket, és például a hátukon hosszú történelem mellett az adott ország állampolgárai és az, hogy nem ők a legteljesebb tisztelet irántuk.

A gúnyolódás, bizonyos értelemben elrontás nagyon súlyos bűncselekménynek minősül, és bárki, aki ezt megteszi, megkapja azt a büntetést, amelyet a törvény természetesen előír ezeknek az aljas és kevéssé hazafias cselekedeteknek.

Általában a nemzeti dátumokon vagy egy nemzeti hős emlékére ezek az emblémák különös jelentőséget kapnak, mivel tisztelgésként is megjelennek.

Tehát bizonyosan a nemzet függetlenségének évfordulóján eléneklik a himnuszt, felemelik a zászlót, bejárják a zászlóval ellátott különleges helyet, valamint a tisztviselőknek és az állampolgároknak a nemzeti kokárdát lógatják ládák.

Tiszteld és tiszteld őket

Ezenkívül az ezen emblémák iránti tisztelet és szeretet köteléket teremt az ország polgárai között, és ezért olyan fontos ismerni történeteiket, elkötelezni magukat megbecsülésük és védekezésük mellett bárhol.

Soha nem szabad megengednünk, hogy valaki sértegesse őket, amikor meglátja vagy meghallja őket, és ha ez megtörténik, el kell mondanunk, hogy bárki is kapjon büntetést, ez a védelem megerősíti a szülőföldhöz és másokkal való kapcsolatainkat.

Az emblémák által elért sikereknek köszönhetően saját irodalmat fejlesztettek ki, amely különböző okokból származó emblémákat népszerűsített és gyűjtött össze, például: növényvilág, fauna, klasszikus mitológia, történelem, bibliai helyzetekről.

Valaminek szimbolikus ábrázolása

Másrészt az embléma kifejezés a valaminek szimbolikus ábrázolásaIlyen például a fehér galamb, amelyet a béke jelképeként használnak, vagy a két emblematikus csészealjjal való egyensúly, amelyet történelmileg az igazságosság képviseletére használnak.