a filozófiai tan meghatározása

A filozófia az egyik legfontosabb humanisztikus tudományág. A filozófia története nemcsak olyan szerzőkből áll, akik gondolatukat a tudástörténetbe hagyták.

A filozófiai gondolkodás filozófiai tanokból, iskolákból áll, amelyek tükrözik az alapvető tanításokat, és a konkrét gondolattanok alapelveiből. Minden filozófiai doktrínának sajátos filozófiai posztulátuma van.

Filozófiai iskolák

Minden doktrína alátámasztja gondolatait olyan konkrét helyiségekben, amelyek egy filozófiai gondolat alapját képezik. A filozófia történetében különböző filozófiai doktrínák léteznek: Platón idealizmusa, kanti transzcendentális idealizmusa, Aquinói Tamás által folytatott arisztotelészi realizmus, Rousseau felvilágosult gondolata, karteziánus racionalizmus, Hume empirizmusa, logikai pozitivizmusa Wittgenstein (ezek a legfontosabbak közül néhány).

Filozófiai doktrínák, amelyeken keresztül lehet utazni az időn keresztül, hogy a történelem során az ember egyik lényeges összetevőjén keresztül jusson: a gondolkodáson és a valóság megismerésének képességén.

A történelem és a gondolkodók iskolákra oszthatók

A filozófia története és a különféle filozófiai gondolkodók, amelyek egy adott iskola vagy tan összefüggésében besorolhatók, megmutatják, mennyire izgalmas az emberi ismeretek története.

A filozófiai iskolákkal kapcsolatban a legfontosabb, hogy mindig elemezzük a szerző gondolkodását önmagából kiindulva annak objektív megértése érdekében. Vannak emberek, akik úgy tekintenek a filozófia történetére, mint olyan történetre, amely megmutatja a filozófusok állandó véleménykülönbségeit.

Ismerje a tudás történetét

Ez a jövőkép részleges, mivel érzelmi és létfontosságú szinten a legintelligensebb minden értékes tanítás értékelése, amelyhez a szerző hozzájárul. Nyilvánvaló, hogy minden ember jobban azonosulhat egy adott gondolattal. Például egy kutató, aki az egyetemen filozófiai doktori címet szerez, tanulmányának szerzőjévé választja azt a filozófust, akit igazán csodál.

Másrészt nagyon fontos egy adott kulturális és időbeli kontextusba integrált szerző gondolkodásmódjának elemzése is, mivel az az idő, amelyben a gondolkodó él, szintén befolyásolja gondolkodását és a valóság értelmezésének módját.

A filozófiai doktrínák integrálják e gondolkodási iskolák legjelentősebb gondolkodóit.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found