a ténytudomány meghatározása

A tudományos ismeretek általában két nagy csoportra oszlanak: formális tudományokra és ténytudományokra. Az első olyan elvont természetű tudományágak, amelyek nem foglalkoznak tényekkel, például matematikával és logikával. A második azok, amelyek empirikus vagy tényszerű tényekre utalnak.

Általános szempontok

A biológia, a történelem, a kémia, a pszichológia vagy a geológia tényszerű vagy empirikus tudományág, mivel mindegyikben konkrét tényeket vagy adatokat tanulmányoznak.

A biológia tanulmányozza az anyag (a sejt) egyszerű szerkezetét és azt, hogy ez az alapvető egység hogyan fejlődik élő szervezetek képződésére.

A történelem valami konkrétra, a történelmi események halmazára utal. A kémia a valóságot felépítő molekuláris mechanizmusokra összpontosít.

A pszichológia az emberi viselkedést vizsgálja.

Végül a geológia leírja azokat a jelenségeket, amelyek a föld különböző rétegeiben játszódnak le.

Következésképpen ezek a tudományágak tényszerűek, mert tanulmányi tárgyuk valami konkrét, objektív és mérhető dolog.

Referenciaként valamiféle valós jelenség van. Más szavakkal, az emberek, az állatok vagy a molekulák megfigyelhető valóság.

A valós jelenségeket meg lehet magyarázni, megjósolni, osztályozni vagy felfedezni. Ebben az értelemben a ténytudományok mindig kapcsolódnak a tapasztalatokhoz.

Ténytudományok kontra formális tudományok

A matematikai képlet tapasztalattól függetlenül érvényes. Azonban minden matematikai megfogalmazás alkalmazható a valós jelenségekre. A logikus érvelés olyan axiómák és jelek összessége, amelyeknek semmi köze sem az anyagi valósághoz, sem az események időbeli dimenziójához, de ez egy formális szerkezet, amely mindenféle valóságra vetíthető.

A formális tudományok alkalmazhatók az empirikus világban, és ezzel párhuzamosan az empirikus formális nyelven is megmagyarázható.

A matematika hipotéziseit bizonyításokból, míg bármely ténybeli tudományág hipotézisét néhány empirikus adatból tesztelik. A matematika igazságszempontja az érvelés vagy tétel belső koherenciája, az empirikus tudomány igazságfeltétele pedig a tények bizonyítékain alapszik.

Röviden, a formális tudományokban az érvelést demonstrálják (például a Pitagorasz-tétel), a ténytudományokban pedig a törvények a valóság egy részével szembesülnek (például a genetikai öröklődés törvényei minden élő szervezetre alkalmazhatók).

Fotó: Fotolia - radub85


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found