a kongruencia meghatározása

A kongruencia kifejezés a két vagy több elem között fennálló hasonlóság vagy egyensúly kapcsolatára utal.

Normális esetben a kongruencia olyan jelenség, amely előfordulhat a matematikai tudományokban, mind az algebrában, mind a geometriában. A kongruencia azonban az élet különböző területein is előfordulhat jelenség, amely az ember mindennapi életét alkotja.

A kifejezés azokból a latin kongruensekből származik, amelyek éppen ezen a nyelven hivatkoztak egyetértésre, két elem koherenciájára, logikusságára és időszerűségére. Például fel lehet vele mondani valakinek, hogy cselekedete vagy gondolata logikus.

Használja a matematikában

A geometriai szinten megértett kongruencia arra a paritásra vagy egyensúlyra utal, amely két szám között létezik az algebrai szinten. Ez a kongruencia konkrét módon megfigyelhető két vagy több olyan geometriai ábrán (például négyzet vagy háromszög), amelyeknek az oldalai és szöge egyenlő. A geometriai kongruencia számos módon megfigyelhető az ábrákon. Az algebra területén a kongruencia mindig feltételez egyenértékűséget két elem vagy numerikus struktúra között, ami azt jelenti, hogy végső soron azonosak, mivel egy másik szám által átalakítva ugyanazt az eredményt adják.

A kongruencia azonban nem csak tudományos vagy matematikai szinten figyelhető meg. Ebben az értelemben elmondható, hogy az egybevágás az önkifejezés egyik módja is lehet. Amikor egy gondolat vagy ötlet egybeesik a másikkal, ez azt jelzi, hogy az a személy, aki kifejezi, koherens, és nem generál semmiféle ellentmondást az egyik és a másik rész között. Kongruencia is előfordulhat az egyik és a másik ember gondolatának, ötletének vagy kifejezési módja között.

Alkalmazása emberekben: cselekedjen a javasolt tervek szerint

Általában azt mondjuk, hogy egy személy kongruenciával cselekszik, ez esetenként egybeesik, amikor az időben elkészített tervek érdekében dolgozik, és ez elvezeti a javasolt vég eléréséhez. Ez ugyanaz, mint azt mondani, hogy ez a személy logikusan cselekszik. Sokkal gyakoribb, ha az embereket logikai teljesítményben beszéljük, mint kongruenciában, bár természetesen helyes, ha ez utóbbi módon fejeződik ki.

Egy szöveg, egy mondat, egy mondat és más írásos formák szintén egybevághatnak egymással, ha ugyanazokat az ötleteket vagy érzéseket keresik és sikerülnek kifejezniük. Ha ez a kongruencia elvész, néha a kifejezési formák rendezetlenné, érthetetlenné és ellentmondásossá válnak, mivel nem követnek általános vonalat vagy gondolatot.

Az eljárásjog következetessége

A jog területén megtalálhatjuk ennek a fogalomnak a használatát is. Pontosabban, az eljárási jog kérésére ez a fogalom megjelenik, és az ítéletben megoldottak és az ügyben részt vevő felek követelései közötti megfelelésből áll, és abban nyilvánul meg. Vagy ennek hiányában a vád és a büntetés között, amikor büntetőügyekkel foglalkoznak. A küldetés célja a tárgyalás során a védelemhez való jog betartása, a nyilvánvaló részrehajlás és bármilyen típusú önkényes döntések elkerülése.

A bírósági eljárásnak mindig koherensnek kell lennie a felperes keresete, az alperes által ellenzett tények, a bizonyítékok és a büntetés között.

Használja a vallásban

És ezt a fogalmat a vallási szférában is használták arra, hogy az isteni kegyelemre utaljon, amely a személyre hat, működik.

A kongruencia másik oldala az inkongruancia, amely az egyik és másik dolog közötti egyetértés, kapcsolat vagy levelezés hiánya lesz. Például az, aki azt mondja, hogy tegyen egy dolgot, és a gyakorlatban azt látjuk, hogy valami teljesen ellentétes dolgot csinál, ez az inkongruancia.

És az inkongruitás is valami logikátlan vagy ellentmondásos.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found