világnézet meghatározása

Első pillantásra a világkép kifejezés csak a világ általános felfogását sugallja, azonban ez sokkal összetettebb jelenség. A világnézet a minket körülvevő környezet és az egyes emberek által elfoglalt hely, az ember természethez való viszonyának és az embereknek az általános életképről: annak meggyőződéséről, szociálpolitikai, erkölcsi és esztétikai ideálok, azok alapelvei, valamint az anyagi és szellemi események értékelése.

Más szavakkal, a világkép összefügg a valóságról és a világról alkotott hitünkkel, különös tekintettel származásunkra és sorsunkra. Bár mindkét kérdés alapvetően filozófiai és vallási jellegű, a belőlük felmerülő kérdésekre adott válaszok szempontjából a személyes életünkre és a kultúránkra is kihatunk.

A világ víziója a mi gyökerünk

A fa képe hasznos lehet a világnézet fogalmának megértéséhez. Gyökerei láthatatlanok, de általában stabilitást nyújtanak viharok idején, ugyanez történik az életben is, a világkép azzal függ össze, hogy feltesszük magunknak a kérdést, miért létezünk, mi az Isten természete és célja létezésünknek. Ezért ezt nem szabad önkényesen választani.

Világlátásunkból fakadnak alapvető hiedelmeink, amelyeket összehasonlíthatunk a fa törzsével. A törzs kapcsolódik az életcélunkhoz és ahhoz, hogy miként reagálunk az ezzel a céllal szembeni ellenállásra, ideértve az eredetet, a nehézségek legyőzését és az életben elérhető legfelsőbb jó természetét.

Vezérelveink alapvető hiedelmeinkből és attitűdjeinkből származnak. Ezeket összehasonlíthatjuk a fa ágaival, és kifejezhetjük jellemünkben vagy az emberekhez, a munkához és az etikához, valamint magához a teremtéshez való hozzáállásunkban.

Végül vannak a fa gyümölcsei, amelyeket ebben az analógiában az elveink által vezérelt gyakorlati döntések, viselkedés, szavak és cselekedetek jelentenének. A legtöbb ember a gyümölcsöt látja, és elmondhatjuk, hogy ez jellemzi minket. Életünk életmódját nagymértékben meghatározza a világról alkotott nézetünk.

A világkép gyökereiből szinte minden árad

A világnézet alapjai mélyen befolyásolják személyes életünket, valamint a társadalom összes intézményét - politikai pártokat, szociálpolitikákat, oktatási filozófiákat, a jótékonyság intézményeit - semmi sem marad érintetlen. Emiatt fontos többek között okosan megválasztani azt, amiben hiszünk, és mi fogja irányítani az életünk folytatásának módját.

Fotók: iStock - slavemotion / Connel_Design


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found