értékek meghatározása

A koncepció érték többszörös és sokféle elemre utalhat. Általában a kifejezést egy tárgy, egyén és / vagy helyzet vagy valóság minőségének mérésére vagy súlyozására használják, és annak megállapítására, hogy pozitív vagy negatív, vagyis az érték becslést ad a fent említett dolgokról, például dolog vagy személy megfelel nekünk, vagy egyáltalán nem felel meg nekünk a tervünkben vagy a célunkban ...

Ekkor az ilyen értelemben vett értékek inkább olyan alapelvek, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy viselkedésünket a személyes kiteljesedés céljával kapcsolatban irányítsuk. Az ilyen értékbe vetett hit, és nem a másik iránti hit ezt vagy azt részesíti előnyben, vagy elutasítja a másikat. Hasonlóképpen, az értékek a vágyak kielégítésére vagy a beteljesülés elérésére szolgálnak.

Bátorság és viselkedés, szoros és visszajelző partnerség

Az a személy, aki ilyen vagy olyan módon cselekszik, kétségtelenül megteszi a meggyőződéseitől és természetesen az értékektől függően, például az az érték, amely egy bizonyos kérdésben megvolt, annak cselekedetévé válik. Amikor közismerten azt mondják, hogy az egyén az általa hirdetett értékek szerint él, akkor széles körben figyelembe fogják venni, mert tiszteletben tartja értékeit és összhangban áll velük. Az ilyen típusú emberek mindig úgy döntenek, hogy cselekednek azon értékek alapján, amelyekben hisznek.

Az értékek birtoklása, különös tekintettel a környezettel és a társadalom többi részével való kapcsolatra, elősegíti a személy kielégítő működését bármely területen, mivel tisztában van azzal, mit fog vagy nem fog tenni egy bizonyos esemény esetén. Nehezebb szembenézni egy olyan személlyel, akinek nincsenek értékei, mivel nem ismert, vagy homályos fogalma lesz arról, hogyan reagál egy adott eseményre.

Értékek: etika és erkölcs

Másrészt, amikor arról beszélünk "értékek" Többes számban ez a kifejezés gyakran összefügg az egyén vagy az egyének csoportjának etikájával és erkölcseivel.

A különböző társadalmi-történelmi összefüggések szerint az értékek eltérhetnek, miközben a társadalmak etikája és erkölcse is eltér.

Értékek és hozzájárulásuk a társadalom harmonikus együttéléséhez

Minden egyénnek a születési pozíciója vagy a megszerzett végzettsége következtében bizonyos értékei lesznek, amelyek ennek következményei. Inkább a belső részéből származnak, és bizonyos élethelyzetekben irányítják cselekedeteit, amelyeket ennek vagy annak az útnak kell választania. E helyzet miatt hangsúlyoznunk kell, hogy az egyes személyek személyes értékei eltérhetnek a másik értékeitől, és ez pontosan azért van, mert senki sem ugyanabból a helyből származik, vagy hasonló tapasztalatokat élt át.

Eközben és másfelől az általános emberi értékeket, vagy más néven egyetemeseket az jellemzi, hogy az emberek többsége egyetért, elfogad és társadalmi szempontból tiszteletben tartja őket, és az emberek azokat a szocializációs folyamatok eredményeként szerzik meg, amelyeknek alávetjük magunkat a családban előbb, majd az iskolában.

Az általánosabb emberi értékekre hivatkozva megerősíthető, hogy azok erősítik az embert emberi minőségében és más emberekkel való viszonyában, azok, amelyek az embert mint példamutató lényt alkotják más lények között.

Sok közülük az ember családi vagy társadalmi környezethez való tartozásához kapcsolódik, és kapcsolódik a tisztelethez, toleranciához, őszinteséghez, hűséghez, erőfeszítéshez, felelősséghez, szolidaritáshoz és méltósághoz. Újabban az élet különböző rendjeiben (család, munka, szociális, rekreációs) folytatott kommunikációt ugyanolyan relevánsnak tekintik, mint a csere- és kapcsolati értéket.

Végső soron az emberi értékek azok, amelyek nagyságot adnak az embernek saját szabadságainak és egyéni érdekeinek leküzdésében, azon eszmék és cselekedetek nyomán, amelyek általában a társadalomnak és embertársainak kedveznek.

Az értékek viszont az összetartozás különböző összefüggéseihez kapcsolódnak, sok esetben a vallások jelentik azt a környezetet, amely keretet nyújt az emberi szolidaritás gyakorlatához, de a világ különböző társadalmainak nonprofit szervezetei is igyekeznek előmozdítani az értékek megőrzését Emberségesebb és tartalmasabb látomások és küldetések törekvése, olyan ügyekért folytatott küzdelem, amelyeket ugyanúgy tartanak, mint a béke és a szeretet.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found