az egyedi garanciák meghatározása

Az egyéni garanciák mindazok a jogi kérdések, amelyeknek születésétől fogva az egyén élvezni fogja és teljesítését követelheti, és amelynek végső célja a béke, a harmónia és a rend elérése abban a társadalomban, amelyben érvényben vannak. Szintén lehetőségük van arra, hogy biztosítsák a békés együttélést az ugyanazon a területen élő és ott élő férfiak között, az igazságosság és a szociális jólét megszerzésében, valamint a közjó elérésében..

Minden személy fajuktól, nemzetiségtől, nemtől, kortól, vallási vagy politikai meggyőződésétől függetlenül születésének pillanatától kezdve birtokosa ezeknek a garanciáknak. Semmi és senki nem sértheti meg őket, és közben az államnak kell biztosítania, hogy tiszteletben tartsák őket.

Az egyéni garanciák között említhetjük a munkavégzést, a szabad mozgást az ország egész területén, véleménynyilvánítást, az adott kultusz vallását és a levelezés magánéletének biztosítását.

Az alkotmány, az anya szabály, amely a garanciákat tartalmazza

Az egyén garantálja, hogy minden ember megtalálható a nemzeti alkotmányban nyilvánul meg nemzet normáját, amely az összes norma anyanormája, és amelyben valamennyien valamennyien egyetértenek, vagyis alkotmányos rangot képviselnek, és alapvetőnek tekintik azokat a politikai rendszerben, amelyeket a megfelelő alkotmány megfelelően megalapozott. Más szavakkal, az egyéni garanciák alkotmányos jogok. Eközben orientációjuk mindig pozitív irányba mutat az emberi méltóság felé. Meg kell jegyezni, hogy a garanciák elengedhetetlenek a politikai rendszerek fejlődéséhez.

Nak nek a nemzeti alkotmányt az állam legfőbb törvényének tekintik és ő fogja megalapozni az államban élők szervezetét, működését, politikai struktúráját, valamint egyéni jogait és garanciáit.

Ez egyben a maximális dokumentum, amely lehetővé teszi az egyik nemzet megkülönböztetését a másiktól.

Mivel az anyatörvény, mint mondtuk, minden kisebb szabály, amely ellenzi, alkotmányellenesnek nyilvánítható, mivel egyetlen törvénynek sincs olyan jelentősége, amelyet a nemzeti alkotmány tart.

Az egyéni garanciákat nyújtó alkotmányos jogok között vannak elismert alapvető vagy első generációs jogok, ideértve az embert érintő jogokat is, míg a második generációnak nevezettek gazdasági, társadalmi és kulturális jogok. A harmadik generációban az élettel kapcsolatos jogok optimális és harmonikus környezetben helyezkednek el.

Az egyedi garanciák felosztása

Az egyedi garanciák nyilatkozata több részre osztható, amelyek a következőkből állnak: a szabadság, a jogbiztonság, az egyenlőség és a tulajdon jogai.

Az egyenlőség garanciái a következők: hogy minden egyén egyenlő a törvény előtt, és hogy eseti szempontból nem szabad különbséget tenni ebben a tekintetben, ráadásul élveznie kell az alkotmány által biztosított jogokat, a rabszolgaság tilalmát minden szempontból, minden állampolgár megkülönböztetés nélkül, a nemesi címek és a fuerók betiltása nélkül azonos jogokkal rendelkezik.

A szabadság garanciáin belül megtalálhatjuk ezt a három felosztást: az emberi személy számára rejlő szabadságokat, a fizikai személynek megfelelő szabadságokat és az emberek társadalmi síkbeli szabadságait. Ebben az értelemben elismert tény, hogy az illető szabadon dönthet arról, hogy milyen életmódot szeretne folytatni, mit akar gondolni vagy érezni politikai és vallási kérdésekben.

Eközben a jogbiztonság garanciái magukban foglalják: a petícióhoz való jogot, a biztonsági erők által egy személy letartóztatását csak bírói végzéssel, valamint az igazságszolgáltatás hatékony és eredményes kezelésének jogát.

Másrészt indokok nélkül megvédik az embereket attól is, hogy a magánterükön zavarják őket.

Végül pedig a tulajdonra vonatkozó garanciák azt állítják, hogy a régión belüli területek és vizek megfelelnek az államnak, amelynek joga lesz átadni azokat magánszemélyeknek, ami a magántulajdon kárt okoz.

Meg kell jegyezni, hogy a világ egyes részein felfüggeszthetők az egyéni garanciák, ha támadási forgatókönyvek, külső invázió vagy bármilyen más, a békét megváltoztató folyamat vannak. A felfüggesztésről a végrehajtó hatalom felelős.