a jótékonyság meghatározása

Filantrópia Ez a szó jelöli az emberi faj iránti szeretetet, amelyet egy személy kifejez, és amely egy érdektelen segítség révén nyilvánul meg a másik számára, különösen azok számára, akik a legkiszolgáltatottabbak, akik segítséget igényelnek.

Az emberi faj iránti szeretet, amely önzetlen segítség révén nyilvánul meg a rászorulóknak

Ez áll például a az emberi lény meglehetősen gyakori hajlama, amelyet a sok szeretet nyilvánul meg a saját neme, a felebarátja iránt, és amely különböző cselekedetek révén valósul meg az emberek jólétének és közjójának elősegítése érdekében, és soha elvárja, hogy mástól kapjon valamit cserébe mindazért a szeretetért és segítségért, ami adott.

Vagyis a híres adakozás, de nem számít arra, hogy kap valamit cserébe.

Meg kell jegyezni, hogy a filantrópia nemcsak önzetlen segítséget és segítséget jelent a hozzánk legközelebb eső, vagyis a közelünkben élő emberek számára, hanem az emberiség többi tagjának is.

A filantrópia alapvetően arra készteti, hogy konstruktívan és figyelmesen cselekedjen mások és a bolygó felé is.

Adományok és önkéntesek, fő megnyilvánulásuk

A leggyakoribb formák a következők: önkéntesség, adományok, társadalmi akciók, alapítványok létrehozása, amelyek feladata a lakosság leginkább rászoruló csoportjainak támogatása.

A filantrópiát tehát magánszemélyek, de olyan csoportok és szervezetek is alkalmazhatják, amelyeknek egyetlen célja különféle cselekedetekkel mindenkinek a javát támogatni, és amelyeket semmiképpen sem nyereségvágy vagy személyes érdek nem motivál.

A jótékonysági keretek között szerepelnek a nonprofit nem kormányzati szervezetek, valamint azok, amelyek önkéntes munkát fejlesztenek olyan intézményekben, amelyek társadalmi kiszolgáltatott helyzetben segítik az embereket életminőségük javításában.

A jótékonyság egyik pillére az adományozás, amint arra rámutattunk, amely abból állhat, hogy az adományozó pénzt vagy anyagi javakat folyósít egy másik magánszemélynek, vagy ennek hiányában olyan szervezetnek, amely társadalmi szükségletekkel rendelkező embereket hoz össze az egész országból. A világ típusa közben az intézmény csatornázza az adományokat, és biztosítja, hogy azok megérkezzenek azokhoz, akiknek szükségük van rájuk.

Másrészt az önkéntesség egy jótékonyabb filantróp fogalmat jelent, mint az adományozás, és olyan feladatok és tevékenységek elvégzéséből áll, amelyek célja a különféle igényű emberek megsegítése és segítése.

Ez a művelet elvégezhető egyedül vagy egy csoport szerves részeként.

Például segítség azoknak a hajléktalanoknak, akikhez egy tányér étellel és kabáttal fordulnak; idős emberek olvasása és kísérete idősek otthonában; segítség egyebek mellett a kórházakban végzetesen beteg gyermekek számára

Az önkéntes csoportok fellépése általában nagyon releváns és elengedhetetlen a természeti katasztrófák összefüggésében is, mivel ezekben a helyzetekben nemes szolgálataikat is ellátják.

Kétségtelen, hogy ezek a tevékenységek nagy szeretettel és társadalmi lelkiismerettel bírnak.

Az ilyen hajlamú egyéneket, szervezeteket és csoportokat közismert nevén emberbarátok.

Jelenleg a jótékonykodás azon túl, hogy ismeretlen emberek milliói telepítik, nagy népszerűsítést és fellépést híres személyiségek, többek között olyan énekesek, mint Shakira, az U2's Bono ...

A koncepció eredete a múltra nyúlik vissza Római Birodalom, pontosabban a Kr. U, megalkotójaként a Flavius ​​Claudius Julian császár, aki kiemelkedett a birodalomban a pogányság helyreállításáért, a keresztény vallás kárára, majd a keresztények hagyományos szeretetének leváltására a jótékonykodás gyakorlatát javasolta.

Eközben az ellentétes kifejezés az embergyűlölet amely a másokkal való szoros és szeretetteljes kapcsolat fenntartásának elutasítására utal.

Bár ismétlődő, hogy a jótékonyság fogalmát felcserélhetően használják a jótékonykodás fogalmával, azt kell mondanunk, hogy mindkettő egybeesik bizonyos szempontokban, például a segítségnyújtás és a leginkább rászorulók számára nyújtott segítség terén, bár abban különböznek egymástól, hogy a jótékonyság jótékonyság Másrészt a filantrópia, mint projekt, az a javaslat, hogy véglegesen megoldja azokat a hiányosságokat, amelyeket sok védtelen nép vagy közösség szenved.