a tapasztalat meghatározása

Tapasztalat az a tapasztalat, amelyet az ember él az életében, és amely valamilyen módon a karakterének részévé válik, mivel amit érez és megtanul benne, az bölcsességet nyújt számára, és útmutatásként szolgál a jövő számára is, amikor szembe kell néznie hasonló helyzet.

Kihagyhatatlan nyomokat hagyó tapasztalat és tanulás

Ez az élettapasztalat, amely magában foglalja az életet, nyomokat, nyomokat hagy az emberben, amely idővel tart, nehéz lesz elfelejteni őket.

A tapasztalat tehát feltételezi az ismeretek és készségek megszerzésének lehetőségét, amelyek kétségtelenül gazdagítják az embert, mert mindig egy tapasztalat után olyan információk kerülnek rögzítésre, amelyek a jövőben, ha megismétlődnek, nem csak lehetővé teszik annak megismerését, hogyan kell ebben vagy abban cselekedni. hasonló a korábbi tapasztalatokhoz, de felfedő tanulást is hagy számunkra, ami döntő lesz a rossz hozzáállás, viselkedés vagy téves választás megismétlésének elkerülése érdekében.

Mivel van valami, bár ez nem írott törvény, de gyakran előfordul, ha valakinek van egy kedvező tapasztalata, amely örömet és örömet okozott neki, az idő múlásával pozitívnak fog emlékezni rá, tanulni fog és megpróbál megismételni azonban, Amikor éppen ellenkezőleg, a tapasztalat kellemetlen volt, egyik sem fog bekövetkezni, és mindent, ami felidézi, rossz emléknek fogják tekinteni.

Adja át az élményeket

Másrészt az egyén tapasztalatait, még akkor is, ha nem azonosak egy másik személlyel, kétségtelenül fontos tudni, és mindig jó, ha lehetőleg másoknak továbbadni, mert valamilyen módon gazdagítják ezeket akik nem tapasztaltak valami hasonlót, és ha egy hasonló helyzet a jövőben jelentkezik, akkor eszközei lesznek a megoldására, vagy ennek hiányában, ha nem jár a közvetlen jövőbeni tanulással, akkor biztosan kielégíti a kíváncsiság iránti vágy, amely az emberi lényekben önmagában van bizonyos helyzetekkel, szakmákkal kapcsolatban, többek között.

A tapasztalatok nagyon változatosak lehetnek, és természetesen a legkülönbözőbb területeket fedik le, de mind egybeesnek abban a tényben, hogy példátlan tanulást fognak nyújtani számunkra, amely egész életünkben szolgál majd.

A pszichológia felveti a tapasztalat relevanciáját és annak újragondolásának szükségességét a pozitív hatások elérése érdekében

A pszichológia óriási jelentőséget tulajdonít a tapasztalatoknak, mivel úgy gondolják, hogy ezek a tapasztalatok okozhatják azoknak a betegeknek a magatartását, akik valamilyen problémával fordulnak konzultációra, és ezért elengedhetetlennek tartják azok nyomon követését és azokra való összpontosítást.

Amit a pszichoterápia megpróbál, az az, hogy ezeket a tapasztalatokat pozitív módon dolgozzák fel, hogy eszközöket nyújtsanak a betegek számára, és segítsék őket személyes fejlődésükben.

Most hangsúlyoznunk kell, hogy ezek a tapasztalatok által hagyott tanulások többé-kevésbé fontos hatással lehetnek, mert például a traumatikus helyzet átélése általában nagyobb következményeket hagy maga után, mint amelyek például egy könyv elolvasása elhagyhat minket, ami bár megdöbbentő, kétségtelenül kisebb hatása lesz az előző tényhez képest.

Írja be a munkasíkot

A munkahelyen egy pozícióra törekvő ember tapasztalatai gyakran sok esetben meghatározóak abban, hogy ugyanaz érvényes legyen-e vagy sem a pozícióra.

A munkaerőpiacon vannak olyan területek, amelyek sokkal inkább értékelik az ember tapasztalatait, tapasztalatait, mint a karrier során elsajátított ismereteket.

És ez azért van így, mert bizonyos munkakörökben sokkal nagyobb szükség van a tapasztalatra, annak tudására, hogyan kell megbirkózni egy adott körülmények között, mint az elméleti ismeretek birtoklásával. Ez a tapasztalat garantálja a munkáltató számára, hogy az adott személy jobban teljesít, mint aki rendelkezik, de rendelkezik a tanulmánysal.