fájl meghatározása

A szó fájl általában a jelölésére szolgál arra a helyre, amelynek célja dokumentumok gyűjtése és megőrzése, amelyeket általában egy másik helyen állítanak elő, és tevékenységük sajátosságainak eredményeként, amelyek, mint mondtam, többek között dokumentumok, könyvek, régi újságkivágatok lehetnek, és amelyek nyilvánvalóan létfontosságúak az identitásba való belemerülés során és például egy nemzet történelmi rekonstrukciója.

Ezenkívül ezek a helyek rendszeresen és rendszeresen konzultálnak a történészek, a múlt bizonyos aspektusainak és előnyeinek kutatói, valamint az alap-, közép- vagy egyetemi hallgatók által, akiket tanáraik küldtek kapcsolatba az ilyen típusú helyekkel, hogy konzultációs módszerként alkalmazzák őket speciális feladatok végrehajtása során. Így a könyvtárak az elmúlt évszázadok nagy levéltárai.

Eközben, és nem kerülve el a poliszémia szigorát, az archívum szó magára a dokumentumgyűjteményre is utal.

Mielőtt azonban kommentáltam volna a kifejezés terjedelmét, minden máshoz kapcsolódva, ami egy ország történelmi peremére vonatkozik egy személynek, egy vállalatnak, egy szanatóriumnak, egy kórháznak és a létező különféle szervezeteknek általában van egy aktájuk, amelyben minden tevékenységüket felvetik. A különböző nemzetek Általános Levéltárai egyedülálló információkat tárolnak népeik történelmi és kulturális életével kapcsolatban, és ezen államok valódi örökségének részét képezik.

Nyilvánvaló, hogy ezt a kérdést szigorú szervezési kritériumok alapján kell végrehajtani, hogy amikor eljön az idő egy adott anyag keresésére, könnyen fel lehessen fedezni azt; például egy kórház esetében a beteg kórtörténetének megkönnyítése, ha interkonsultációra van szükség, vagy jogi iroda esetében annak az ügynek az aktája, amelyben beavatkoztak. Hasonlóképpen, a kórház vagy szanatórium archívumainak helyes osztályozási rendszere az egyetlen módja annak, hogy megfelelő módszertani minőségű tudományos tanulmányokat hozzanak létre, amely tény az első világ nemzeteinek egészségügyi rendszereit jellemzi.

Azonban és a technológia életünkben és napjainkban való növekvő jelenléte következtében az utóbbi években egy másik típusú fájlt vetettek ki: a számítógépes fájlt, amely szintén információ vagy dokumentum, de ami megváltozik, olyan adathordozó, amely már nem lesz látható fizikai hely, de amely számítógépen keresztül olvasható, a leggyakoribbak a hajlékonylemezek, a kompaktlemezek (CD-k) vagy pendrives. Ezek a fájlok azonban annak ellenére, hogy nem megfoghatatlanok, helyet vagy "súlyt" foglalnak el, számszerűen meghatározva a bennük lévő információk mennyiségét (bájtok vagy többszörösük). Ezért jelentősen csökkentik a könyvek, bibliográfiák vagy más struktúrák leltározására szánt helyet, bár a digitális elemek progresszív felhalmozódása előbb-utóbb szintén nagy teret képez, amelyet csökkenteni kell. Ebben az értelemben az Internet a kortárs idők nagy könyvtárává vált, lehetővé téve a fájlok online tárolását, valamint minimalizálva és váratlanul csökkentve a személyes rendszerek valós helyigényét.

Ezért az archívum koncepciója számos lehetséges alternatívát foglal magában a jelenlegi mentalitás számára, amelyben az ősi könyvtárak hagyománya összefonódik a számítógépes erőforrások gyors aktualitásával. Mindenesetre egyértelmű, hogy az információforrás végső gondolata nem hagyta el az archívum gondolatát az emberiség, kultúrája és fejlődése során.