állam meghatározása

Az állam kifejezés minősítő melléknév, amely arra szolgál, hogy kijelölje és jellemezze az összes olyan elemet, amely egy társadalom része, és amely annak legfontosabb politikai intézményébe tartozik: az állam, vagyis minden, ami hozzá tartozik, állít vagy kapcsolódik hozzá .

Saját vagy társult az állammal

Amikor valamiről államról beszélünk, akkor utalunk annak az államhoz való tartozására, amelyet az emberi lény által létrehozott intézményként értünk. Az állam mindig szemben áll a magánszférával, vagyis azzal, amit az egyének kezében kezelnek, és amely nem közvetlenül része a társadalom kormányának.

Mi az állam? Eredet, kapcsolat a területtel és konformitás

Az állam fogalma már abban a pillanatban keletkezik, hogy az ember a legprimitívebb formáiban is létrehozza az állam néven ismert intézményt.

Az állam az az intézmény, amely különféle módon irányítja a társadalmi életet, de amelynek célja olyan kérdések kezelése, mint a politika, a gazdaság, a kultúra, a diplomácia, az egyes régiók polgári és társadalmi cselekedetei, amelyek felett hatalma van.

Amikor az államról beszélünk, azokra az elemekre, döntésekre vagy jelenségekre kívánunk hivatkozni, amelyek az állam néven ismert politikai entitás részét képezik.

Jobban meg lehet érteni és definiálni, mint azt a struktúrát, amely minden intézményből áll, amelyek feladata a közösség működésének irányítása egy adott földrajzi területen.

Az állam eszméjét semmiképp sem lehet elképzelni egy olyan terület elképzelése nélkül, amelyen fel van építve és működik, amelyet általában egy nemzeti alkotmány irányít, amelyben a társadalom együttélésére vonatkozó iránymutatások meg vannak határozva, valamint az alapvető politikai körvonalazások, amelyek kövesse azt a területet.

Amikor az ember elhagyta a nomádizmust és úgy döntött, hogy egy meghatározott földrajzi helyre telepedik, hogy családot alapítson, megjelent az állam ezen gondolata.

Egy nép letelepedik egy területen, megszervezi magát, és létrehoz egy hatalmi struktúrát, amely megszervezi és irányítja azt az egész társadalmi életben.

Így fokozatosan megjelentek azok az intézmények és állami rendszerek, amelyek a társadalmi élet rendezésének és szabályozásának a funkcióját töltik be.

Alkalmazások

Az állam például egy olyan gazdasági intézkedés, amely a külföldi multinacionális cégek előretörését igyekszik megállítani, és amely a regionális ipar megalapozására törekszik. Az állam lehet oktatás is, vagyis egy olyan típusú oktatás, amelyet az állam irányít, mindenki számára azonos és amely ellenzi a magánoktatást, amely az egyének kezében marad (és amelybe az állam nem avatkozik bele).

Mivel az állam számos és sokféle ügynökségből, minisztériumból és kisebb intézményből áll, mindegyik azonnal állammá válik: például adószedési ügynökségek, igazságügyi, oktatási, egészségügyi vagy politikai minisztériumok, állampolgári segítségnyújtási intézmények, azok a polgári nyilvántartások, amelyekben sok eljárás lefolytatható és akinek hatalma az állam kezében van stb.

Állami intervencionizmus, ez a kérdés

Másrészt és az állam által a nemzetben alkalmazott beavatkozással kapcsolatban viták és különféle álláspontok vannak.

Például vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ennek szerepét alapvető és minimális kérdésekre kell korlátozni, majd a polgárok és a vállalatok részéről szabad cselekvési szabadságot kell teremteni. Ez a liberalizmus alapvető elképzelése.

Másrészről teljesen ellentétes álláspont van, és azt állítja, hogy az állam jelenlétének szinte minden szinten teljesnek kell lennie annak elkerülése érdekében, hogy a magánkezek, amelyeknek gyakran nincsenek közeli érdekei a közjó szempontjából, végül megtartsák érdekeit és állami forrásait.

Azt kell mondanunk, hogy egyetlen szélsőséges helyzet sem jó, ideális az, ha egy olyan állam van jelen, ahol a legnagyobb szükség van rá, például a legszerényebb és legkiszolgáltatottabb lakosság segítésére, de lehetővé teszi a kereskedelmi cserét is, minimális beavatkozással, hogy a gazdaság ne stagnál és pontosan nő ennek az oda-vissza útnak az eredményeként.