igék meghatározása infinitívben

Mint már tudjuk, az ige egyfajta szó, amely kifejezi a mondaton belüli cselekvést. Az igék spanyol nyelvű tanulmányozása során számos szempontot találunk: ragozásuk, módjuk, igeidők vagy nem személyes formák. Jelen esetben az infinitivumban szereplő igéket fogjuk elemezni, amelyek a gerundal és a tagmondattal együtt alkotják az ige három nem személyes formáját, más néven az ige főnévi alakjait. Érdemes emlékezni arra, hogy az ige nem személyes formáinak megnevezése annak a ténynek köszönhető, hogy az infinitívnek, a gerundnak és a tagmondatnak nincs személyes végződése. Így ha az úszás igeformát vesszük referenciaként, akkor nincs hozzá személy.

Az infinitiv főbb felhasználási módjai

Az infinitivumban szereplő igealakoknak ar, er vagy ir végződésű végződésük van, például a járás, visszatérés vagy távozás, amelyek nyelvünk három ragozása. A gerundhoz és a tagmondathoz hasonlóan az infinitíva használata sem a nem és a szám megegyezésétől függ, mint az igealak többi része. Funkciója megegyezik a főnévével. Ilyen módon, ha azt mondom, hogy "szeret táncolni", ez egyenértékű azzal, hogy "szeret táncolni". Néha egyes cikkek kísérik, például "evés" vagy "munka" vagy többes szám, például "séta" vagy "örömök".

A "Mérsékelt borfogyasztás egészséges" mondatban értékelik, hogy az infinitív alanyként működik. A "Csirkét akarok enni" mondatban az infinitív közvetlen tárgyként működik. A "Nem tulajdonít túl nagy jelentőséget a jó életnek" mondatban az infinitív betölti a közvetett tárgy funkcióját. A "Megpróbálta elemezni" mondatban az infinitív prepozíciós tárgyként viselkedik. A fenti példák rávilágítanak arra, hogy az infinitívnek megvan a főnév összes megfelelő funkciója.

Másrészt az infinitív más funkciókat is elláthat. Néha határozószóként működik (közel a távozáshoz), a melléknév kiegészítéseként (nehezen beszerezhető), körülményes kiegészítőként (bor vacsora nélkül) vagy a határozószó kiegészítéseként (messze nem nyer).

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az infinitivnek egyszerű formája van (nyerni. Visszatérni vagy elhagyni), de összetett formája is (az infinitívnek többféle tagja van, például nyert vagy távozott).

A ser + jelzővel ellátott személytelen kifejezések után használják (ezt könnyű eldönteni, vagy felesleges kipróbálni). Általában a + ige + infinitiv előszóval (elkezdek játszani) vagy az + infinitív szerkezeti igével + elöljárószóval (soha nem hagyta abba a súlygyarapodást).

Fotók: iStock - Eva Katalin / kate_sept2004