asztrofizika - meghatározás, fogalom és mi ez

Az asztrofizika az univerzum egészét kutató tudomány, amely üstökösöket, galaxisokat és bolygókat tartalmaz. Az univerzum hatalmas területeinek tanulmányozásához az asztrofizikusok általában négy különböző szakaszra koncentrálnak. 1) a Naprendszer ismerete foglalkozik mindennel, ami a Naphoz és a hozzá kapcsolódó mágneses rendszerekhez kapcsolódik,

2) a csillagokra összpontosító tudás annak meghatározása érdekében, hogy milyen a csillagok belseje és milyen robbanásveszélyes jelenségek játszódnak le az univerzumban (az úgynevezett gammasugarak);

3) galaxisunk és a benne lévő központi lyuk felépítésének és evolúciójának ismerete és

4) az extragalaktikus fizika ismerete és a világegyetem egészének elemzése (az asztrofizika ezen szakasza kozmológia néven ismert).

Asztrofizikai tanulmányok

Az asztrofizika tanulmányozását fontolgató hallgatónak tudnia kell, hogy vannak olyan általános tárgyak, mint a matematika, az elektromágnesesség, az optika, a számítástechnika vagy az elektronika. Már a csillagászat részben vannak olyan tárgyak, mint a kozmológia, a folyadékfizika, a termodinamika, a fotometria, a csillagfizika vagy e tudomány fő elméletei (például a relativitáselmélet).

Asztrofizika, csillagászat, kozmológia és asztrológia

Ha az univerzumra és annak összetettségére gondolunk, akkor szem előtt kell tartanunk, hogy több tudományterület kapcsolódik hozzá.

Először is, az asztrológia áltudomány, amely a születés dátuma alapján magyarázza az emberek és a bolygók helyzetét. Az asztrológiát tudományosan nem ismerik el, és inkább a jóslás rendszere.

Az asztrofizika a csillagászat felé vetített fizika. Így a magfúzió egy fizikai folyamat, amelyet az elektromágneses sugárzás és a világegyetem anyagának összefüggéseinek tanulmányozására használnak, és mindezt a csillag evolúciójának nevezett elméleti látásmód alapján hajtják végre.

A csillagászat az űr tudománya, és az univerzumot irányító törvények és elméletek ismeretére összpontosít (például az ősrobbanás elmélete vagy az egyetemes gravitáció törvénye).

A kozmológia az asztrofizika területe, és az Univerzum dinamikáját, szerkezetét és evolúcióját tanulmányozza. A tudományos kozmológiát meg kell különböztetni a vallási vagy filozófiai kozmológiától, két tudományágtól, amelyek racionális és spirituális dimenzióval rendelkeznek, de nem szigorúan tudományosak.

Fotók: iStock - forplayday / Khlongwangchao