számtani átlag meghatározása

Eredmény, amely az értékek hozzáadásából és a résztvevő kiegészítések számának elosztásából adódik

A. Kérésére Math és a Statisztika, a Számtani átlag, közismertebb nevén átlag is, kiderül, hogy az véges számhalmaz, amely megegyezik az összes érték és az érintett összeadások számának az összegével.

Ha a szóban forgó halmaz véletlenszerű minta, mivel a statisztikai populációba tartozó egyéneket kijelölik, akkor azt mintátlagnak nevezzük, és ez lesz az egyik fő mintstatisztika.

Például, ha meg akarom tudni az aritmetikai átlagot vagy azt az átlagot, amely az iskolában vagy az egyetemen egy bizonyos tantárgyból származik, akkor csak hozzá kell adnom a vizsgákon megszerzett pontszámok számát, és el kell osztanom őket a vizsgák számával. tesztek, vagyis Ha az évfolyamom az év során 4, 5, 7, 8 és 10 volt, akkor a kérdéses számtani átlag vagy átlag 6,80 lesz.

Amikor átlagot akarunk kapni, két mennyiséggel kell rendelkeznünk, amelyekből pontosan el tudjuk érni a középpontjukat. Mindig más alakokra lesz szükségünk, mert egy alakot nem lehet átlagolni önmagával szemben.

Abban az esetben, ha több szám van, akkor - mint mondtuk - hozzá kell adnunk az összeshez, majd el kell osztanunk az érintett számok számával, vagyis ha öt számjegy lenne, akkor osszuk el azzal a számmal.

Az éghajlat, a gazdaság, az emberi erőforrások és a statisztikák számára használják

És ugyanazt az eljárást, amelyet említettünk, csak más területekre és kérdésekre lehet átvinni, hogy pontosan megkapjuk az átlagokat, beleértve a hőmérsékletet is. Nagyon gyakori, hogy az időjárási utasítások alapján az év egy évszakának átlagos hőmérsékletét a számítások elvégzik. Ekkor azt tesszük, hogy az adott időszakban hozzáadjuk a hőmérsékleteket, majd elosztjuk őket a vizsgált idő alatt fennálló átlag elérése érdekében.

A közgazdaságtanban és a pénzügyekben is az átlagot használják a vállalkozás nyereségének vagy veszteségének átlagának megismerésére, többek között az ország gazdaságát befolyásoló inflációs ráta, a megélhetési költségek szempontjából.

A munkahelyen pedig az átlagot vagy a számtani átlagot szokták használni a munkavállaló által ledolgozott napokkal kapcsolatos számítások elvégzésére, és így tudják, hány napot dolgozott valójában, és képesnek kellett lennie elvégezni a munkájának megfelelő fizetést.

Másrészt a számtani átlagot széles körben használják statisztikák készítésére az érzékeny ágazatokban, és ha az eredmények ismertek, lehetőség van olyan politikák kidolgozására és végrehajtására, amelyek célja az e területeken jelentkező problémák megoldása. Gondoljunk csak az oktatásra, annak megismerésére, hogy egy tanfolyam ismeretszintje jó vagy rossz-e, a hallgatók által elért átlagok átlaga megszerezhető, és így tudjuk, hogy jó szinten vannak-e vagy sem, és ha szükséges intézkedések végrehajtására hogy javítsa.

A számtani átlag egyik hátránya, hogy ezek az extrém értékek módosítják, vagyis a nagyon magas értékek általában növelik, és éppen ellenkezőleg, a túl alacsonyak általában csökkentik, ami természetesen meglehetősen káros.mivel már nem reprezentatív.

Ennek az állapotnak a tulajdonságai, amelyek szerint a pozitív számok halmazának számtani átlaga egyenlő vagy nagyobb lesz, mint a geometriai átlag, amely a számok szorzatának n-edik gyöke, másrészt a számtani átlag a szóban forgó adatsor maximális értéke és minimuma között.

Tehát világossá kell tennünk, hogy az eredmény, amelyet valaminek az átlagos kiszámítása hoz nekünk, nem mindig esik egybe a valósággal, és ezért az átlagban beszélik.