hiábavaló definíciója

Míg az hiábavaló Ez nem mindennapi nyelvünkben gyakran használt kifejezés, a szó nyelvünk része, és használata a utalás arra, ami nagyon kevéssé fontos, és amely önmagában jelentéktelennek, hatástalannak, haszontalannak vagy csekély értékűnek bizonyul.

Ami lényegtelen vagy kevés értékkel bír

Ez egy olyan fogalom, amely különböző összefüggésekben és helyzetekben alkalmazható a fentiek kifejezésére.

Időközben meg kell említenünk, hogy a hiábavalóság szubjektív, mivel minden ember értékei és tapasztalatai határozzák meg, ami valakinek hiábavaló, másnak nem.

Hát akkor, Ha valamilyen helyzetnek, kérdésnek vagy eseménynek csak nagyon kevés jelentősége van, akkor helyes, hogy a kéznél lévő szót használjuk annak jelzésére.. “Az ügyvezető lemondását hiábavaló ügynek tekintette a társaság igazgatóságának jó része, hihetetlen.”

Hiábavaló ötletek, érvek és harcok

A kommunikáció és az ötletek terjesztésének szintjén e szó használata ismétlődő azokra a beszédekre vagy érvekre utalni, amelyek jelentéktelennek, nem túl fontosnak és relevánsnak bizonyulnak.

Nem lesz következetesség egy hiábavaló ötletben vagy érvelésben, például egy tartalomban, nem szükséges azt keresnünk abban a keretben.

Találhatunk hiábavaló harcokat is, amelyekben lényegtelen vagy értéktelen kérdéseket vitatnak meg.

De természetesen normális és gyakori, hogy az emberek ilyen típusú beszélgetéseket kezdenek, amikor nem akarnak összetett problémákkal szembesülni, amelyek megoldásához érdemi vitákat igényelnek.

A politikában a kampányidőben gyakran előfordul, hogy a jelöltek hiábavaló vitákba keverednek, amelyek végül olyan kisebb kérdésekre terelik el a választók figyelmét, amelyek nem igazán azok, amelyek valóban számítanak, és jobbá tehetik az életüket.

Fontos kérdéseket régóta nem vitatnak mélyrehatóan a világpolitikában, és éppen ellenkezőleg, a vezetők hiábavaló polémiákba keverednek.

Hiábavaló emberi viselkedés: érzéketlen mások igényeire és a saját örömeinek kielégítésére irányul

Másrészt hiábavaló emberi magatartásról beszélhetünk, amikor az ember apátus és érdektelen az igazságtalanság iránt, szemben a szomszéd igényeivel és problémáival, míg másfelől hajlandóságot mutat azonnali étvágyának kielégítésére, pillanatnyilag mentes mindenfajta elkötelezettségtől az alapvető okok mellett, amelyek jobbá tennék a világot.

És ez alapvetően azért van, mert őt egyáltalán nem érdekli, mi történik körülötte, hanem csak az, ami vele történik.

A személy arra törekszik, hogy kielégítse szükségleteit és közvetítse az örömöket a fogyasztás, az anyag révén, mert azok, akik támogatják a fogyasztást, elhitetik velük, hogy fogyasztásukkal boldogságot találnak, majd mindent leértékelnek, ami bonyolultságot és elkötelezettséget jelent.

A hiábavaló szó különféle szinonimákat mutat be, amelyek a köznyelvben gyakoribb és aktuálisabb használatot mutatnak be, ilyen például a jelentéktelen, triviális és jelentéktelen.

Ezek mindegyike lehetővé teszi számunkra a kifejezést is ami nagyon alacsony fontossággal, jelentőséggel, érdeklődéssel és újdonsággal rendelkezik.

Például: "véleményük lényegtelen a csoport folytatása szempontjából; amikor összejövünk a barátaimmal, órákat töltünk el apróságokról.”

Közben a fontos szóról kiderül, hogy az a szó, amely közvetlenül ellenzi a szóban forgó kifejezést.

Mivel a fontos magában foglalja az vagy az, amely fenomenális visszhangot mutat bizonyos kontextusban, csoportban, egyesületben, közösségbentöbbek között.

Más szavakkal, ami fontos, szorosan kapcsolódik az érdeklődés fogalmához, mivel ami mindig fontos, az azért van, mert sok ember érdeklődését és figyelmét felkelti.

De egy másik, az érték fogalmával is, mivel éppen az az érték teszi fontossá, amelyet valaki önmagában bemutat, vagy ami körülveszi.

Másrészről, ami valakinek szükséges, azt is fontosnak kell tekinteni.

Tehát, ha az alkalmazott kiderül, hogy elengedhetetlen a vállalat számára, akkor mindenekelőtt meg kell próbálnia, hogy nyugodt legyen és összhangban legyen munkájával, javadalmazásával.