szociolekt definíciója

A szociolekt kifejezés kulturált szó, és a nyelvészet, pontosabban a szociolingvisztika, a társadalom és a nyelv kapcsolatát tanulmányozó nyelvághoz tartozik.

A szociolektus alatt egy bizonyos társadalmi csoport beszédmódját értjük. A beszélt nyelv mindennapos használatában ugyanazt a nyelvet sokféleképpen lehet beszélni, és ebben az értelemben, amikor egy kollektív vagy társadalmi csoportnak megvan a maga módja kifejezni magát, akkor szociolektust használ. A szociolektusnak több szintje lehet: kultusz, köznyelvi vagy vulgáris. Képzeljünk el egy tanult nyelvtanár csoportot, akik általában szakmai okokból lépnek kapcsolatba (kommunikálnak egy szociolektussal, mivel ugyanazt a nyelvet beszélik, de magasabb szinten). Ellenkező szélsőségben gondolhatnánk egy marginális csoportra, amely a kommunikáció során a közönséges szavak és kifejezések sorozatát használja, és létrehoz egy "sajátos nyelvet", egy szociolektust.

A társadalmi réteg szociolektusának közvetlen kapcsolata van társadalmi csoportként kialakulásával és kultúrájával. Így egy adott szociolekt tanulmányozása a nyelv és a társadalom közötti kapcsolatok megértésének egyik módja a közösségen belül. Nyilvánvaló, hogy egy elszigetelt területen élő és a vidéki környezet részét képező társadalmi csoport nem ugyanúgy beszél, mint az egyetemi elit másik társadalmi csoportja.

Szociolektus, dialektus, interlekt, idiolekt és szleng

A társadalom és a nyelv kapcsolatát tanulmányozó nyelvészek néhány kulcsfogalmat elemeznek. Azt mondtuk, hogy a szociolekt, más néven társadalmi dialektus, az a nyelv, amelyet egy adott társadalmi csoport beszél. Nyelvjárás szerint megértjük a nyelv beszédének módját egy adott földrajzi területen (például Argentína hivatalos nyelve a spanyol, de az argentinoknak számos sajátossága van, amelyek nyelvjárási változatot alkotnak).

Az Interlect az anyanyelv hatásain alapuló második nyelv használatára utal (ha egy spanyol nyelvű beszélő a franciát második nyelvként tanulja meg, akkor a nyelv fonetikus tudása nem azonos a francia anyanyelvével).

Idiolektussal megértjük az egyes emberek beszédmódját (ugyanazon születési helyről származó baráti társaság ugyan megosztja a nyelvet, de mindegyiknek megvan a maga módja, hogy kifejezze magát). A szleng a többség szokásos nyelvétől eltérő nyelvi változatosság (a lunfardo spanyol szleng, amelyet Buenos Airesben beszélnek, de beszélhetünk orvosi szlengről, hallgatói szlengről vagy börtönszlengről is).

Fotók: iStock - vitapix / Rafal Stachura