az unió meghatározása

Az Unió kifejezés különböző kérdésekre utalhat, ezért a kontextustól függően ugyanazon szónak több jelentését is megtaláljuk.

Általánosságban az unió azt a cselekvést vagy eredményt jelenti, ha valamihez kapcsolódunk, vagy azt a cselekvést, amelyet az egyén egy másik egyénhez való csatlakozásakor vállal.

Továbbá, ha ezt el akarja számolni pont, amelyen keresztül különböző dolgok vagy kérdések összefognak, az unió szót használjuk. Például a régió új hídja több nép összefogását szolgálja, és ezzel az ország nyer az érintett régiók kommunikációjában és fejlesztésében. Vagyis ebben az esetben az unió kifejezés jelentése mindig valami pozitívat és soha nem negatívat fog jelenteni.

Másrészt, ha hivatkozni szeretne az a megállapodás, amelyet két vagy több ember elért egy konfliktus vagy probléma ügyében, Gyakran úgy beszélik, mint egy értekezleten lezajlott gondolatok egyesülését.

Hasonlóképpen, a világ egyes részein ez általános Amikor egy házaspár polgári kötvényt köt, életre szólóan egyesülnek, amit hagyományosan házasságnak hívunk, ezt beszéljük és hívjuk az unió szóval is. Az unokatestvérem és José házassága már tény. Boldogok vagyunk.

A matematika parancsára, az unió szónak nagyon fontos jelentése van a tudományág különféle tanulmányi tárgyainak egyikében, amelyek a halmazok.

Is a matematikai műveletet teljesen halmazegyesítésnek nevezzük, és az összes olyan elem csoportosításából ered, amelyek a kezdeti halmazokat alkotják.

Közös cél elérése érdekében: az Európai Unió

Eközben egy teljesen más kontextusban Amikor többek között több ember, vállalat, szervezet társul valamilyen közös cél elérése érdekében, akkor ezt általában Uniónak hívják. Ennek egyik kifejezése lehet például az Európai Unió (EU), vagyis az összes állam, amely megfelel az Európai Kontinensnek, egyesül, és fő funkciójuk az, hogy hozzájáruljanak és jólétet érjenek el az emberek minden vonatkozásában amelyek alkotják és laknak abban a hatalmas régióban.

Az EU 28 országból áll, és 1993. november 1-je óta hivatalosan az Európai Unió Szerződésével jött létre.

Monetáris unió és vámunió

A közgazdaságtanban megtalálhatjuk ezt a kifejezést is a monetáris unió fogalmának kialakításában. A monetáris unió olyan helyzet, amelyben két vagy több nemzet megállapodik abban, hogy ugyanazon valuta használatát megosztja, vagyis ugyanazt a törvényes fizetőeszköz pénznemet választják.

Érdemes megjegyezni, hogy a monetáris uniónak három típusa van: informális (a deviza egyoldalú bevezetéséből áll), formális (a devizát a kibocsátó szervezettel kötött két- vagy többoldalú megállapodás után fogadják el; bizonyos esetekben ez a forgatókönyv saját pénznemének kibocsátása és rögzített árfolyam-rendszer mellett) és formális, közös politikával (az országok változatos csoportja közös megegyezéssel dönt monetáris politika és közös kibocsátó hatóság létrehozásáról, amely jogszabályokat hoz a az általuk megosztott pénznem).

A példák között megemlíthetjük az euró az úgynevezett eurózónában. Az Európai Unió tagállamai elfogadták az euróra mint közös és hivatalos pénznemre és így utat engedtek annak, amiről beszéltünk, a monetáris unió kialakulásának. 1999-ben hozták létre, miközben az eurorendszer az euróövezet monetáris hatósága. Az Európai Központi Bank, az eurózónát alkotó országok központi bankjai alkotják. Eközben a gazdasági és politikai tekintély az eurócsoport, illetve az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik.

A maga részéről vámunió kijelöli azt a területet, ahol a szabad kereskedelem érvényesül, és közös külföldi tarifát vagy tarifát állapítottak meg, vagyis a tagállamoknak közös kereskedelempolitikájuk van a nem tagországokkal szemben. Ennek a szervezetnek a legfőbb küldetése, hogy egy olyan unió tagállamai, mint az európai, növeljék gazdasági hatékonyságukat és erősítsék uniójukat. Mert ha nem létezne ez a közös tarifa, akkor minden országnak eltérő külkereskedelmi politikája lenne, mint egy másiknak, és az is lehetséges, hogy egy harmadik országból származó termék alacsony tarifával lépjen be az unióba, és később egy másik országba szállítsa tarifával.magasabb.

A közös vámtarifa bevezetésével a vámunió kiküszöböli a harmadik országból behozott termék értékének bármilyen manipulálását, és annak mértéke független attól a tagországtól, amelyen keresztül belépett.