anyagok meghatározása

Ha az anyag kifejezést többes számban használják, vagyis anyagokat, akkor általában azokra az elemekre vonatkozik, amelyek szükségesek bizonyos tevékenységekhez vagy feladatokhoz. Az anyagok fogalma különböző helyzetekben és terekben alkalmazható, de mindig több olyan elem körül forog, amelyek fontosak és hasznosak egy bizonyos művelet végrehajtásához, valamint olyan tárgyak, amelyeket együtt kell használni.

Az anyagok ötletének jellemző esete, amikor azokról az elemekről van szó, amelyeket az építkezés során használnak. Például a téglát, a különféle szerszámokat, a festéket, a vakolatot, az elektromos elemeket, a gerendákat, a fémeket, a fát és más anyagokat gyakran tekintik anyagnak. Mindegyik együtt szükséges bizonyos terek felépítéséhez vagy javításához, és mindig azok az alapvető elemek, amelyekre számítani kell. Ebben az értelemben a gépek beléphetnek az anyagok fogalmába, de ez inkább a felhasznált nyersanyagra vonatkozik.

Az anyagok kifejezés azokra az elemekre is vonatkozik, amelyek az iskolai tevékenységekhez kapcsolódnak. Az olyan anyagok, mint a ceruzák, tollak, papír, ragasztó, színek, radírok, mappák és jelölők a legalapvetőbb elemek, amelyekkel a diákoknak rendelkezniük kell ahhoz, hogy az iskolai feladatokat a lehető legjobb módon hajtsák végre.

Természetesen az „anyagok” fogalma sok más helyzetben is alkalmazható, és egyes esetekben absztrakt elemek halmazává válik, és már nem konkrét. Erre példa, amikor pedagógiai anyagokról (amelyek inkább ötletek, mint tárgyak lehetnek), társadalmi anyagokról (viselkedési és attitűdmódok), pszichológiai anyagokról (az egyén személyiségét alkotó elemek) stb. Ezek az anyagok ugyanakkor megegyeznek a változatosság és a konkrét helyzet szempontjából relevancia fogalmával a konkrétnak tekintett anyagokkal, például a fentiekkel.