tudós meghatározása

A tudós az a személy, aki több tudományban, művészetben vagy technikában van oktatva, és aki ezeket széles körben ismeri.

A tudós kifejezés az erudíció fogalmából ered, a latin szó, amely arra utal, hogy az ember több tudással vagy tantárgyról rendelkezik.

A tudós egyén gyakran függ a társadalomtörténeti kontextustól. Korábban a tudós az a téma volt, amely egyszerre értett a tudományokhoz és a művészetekhez, széles ismeretekkel és elemzési és reflexiós képességgel. A tudósok gyakran egyet jelentettek a humanistákkal, a reneszánsz idején zajló szellemi mozgalom tagjaival (amelyek a XIV. Századból származnak), és akik osztották az antropocentrizmus vonásait vagy azt a nézetet, hogy minden az ember körül és az ember dominanciája körül forog. tanulmányozza a biológiát, az anatómiát, az építészetet, a nyelvet, a filozófiát és más emberibb szellemiséget keresve.

Az évszázadok során a tudós kifejezést más típusú egyénekkel kezdték összekapcsolni. A mai tudós tudós lehet bármilyen témában, akár tudományos, akár társadalmi, technológiai vagy akár informális témában. A tudósnak nem feltétlenül kell ismernie sok tantárgy területét, hanem ismernie kell az egyiket mélységesen, és képesnek kell lennie könnyedén és tanosan továbbadni. A tudósokra gyakran hivatkoznak, amikor a művészeket íróknak nevezik, akik anélkül, hogy pontosan tudnák a természettudományt vagy a technikákat, remekül mutatják a szó és a betű képességét.

Tehát, ha általában egy tudós kulturált vagy megvilágosodott ember különböző témákban, aki aktívan reflektálhat és javaslatot tehet róluk helyes és megalapozott következtetésekre, akkor egy tudóst egyszerűen annak a személynek is nevezhetünk, aki anélkül, hogy tudományos vagy formális ismeretekkel rendelkezne egy tanulmányi terület kritikusan kutathatja és megközelítheti a hipotéziseket társadalmi, morális, etikai vagy esztétikai kérdésekben

Az idők folyamán számos szereplőt tudósnak tekintettek. Közülük Albert Einstein, Leonardo Da Vinci, a rotterdami Erasmus, William Shakespeare és több százan mások.