a számítástechnika meghatározása

A számítástechnika olyan tudományágak összessége, amelyek a számítástechnika alapjaival foglalkoznak: a programozási nyelvekkel és ennek az ismeretterjesztő ágnak a matematikai és logikai alapjaival. Általános területként a számítástechnikának számos különféle ága van: mesterséges intelligencia, grafikus számítástechnika, bioinformatika vagy a mindenütt jelen lévő számítástechnika területe, sok más szféra mellett.

A háborúban alkalmazott rejtjelezés és technológia jelensége

Ennek az ágnak az eredete nagyon régi, és összekapcsolódik azzal, hogy néhány rejtett üzenetet titkosított kódrendszereken keresztül kell dekódolni, amivel a kriptográfia foglalkozik. Ez az igény a háborús és katonai kémkedési tevékenységekhez kapcsolódott, amely körülmény a második világháború után radikálisan megváltozott az új számítási eszközökkel. Az 1950-es évektől kezdődően megjelentek az első informatikai tanszékek, amelyekben a tudomány, a mérnöki tudomány és a matematika elemei ötvöződtek.

A számítástechnika néhány eleme

A kísérleti algoritmusok a programozás alapvető eszközei. Másrészt ezeknek kölcsönhatásba kell lépniük a szoftvertervezéssel és a numerikus elemzéssel. Figyelembe kell venni, hogy a számítás a tudományos tevékenység általános paradigmájából indul ki: hipotézisek létrehozása magyarázó modellként, amelyek képesek megjósolni az eseményeket. A számítástechnika világában ezt a paradigmát az információfeldolgozással vetítik előre.

Praktikus alkalmazások

A számítástechnika egy olyan alapvető tudományág, amely alkalmazható a tudomány más területein is. A számítógépes modellek szimulációk segítségével adaptálhatók a fizika területére (például a kvantumfizikában a részecskefizika területén). A biológusok magyarázó modelleket is alkalmaznak a DNS szerkezetének szimulálására és a lehetséges génterápiák kivizsgálására.

A fizika vagy a biológia példái egy kis minta azoknak a területeknek a végtelenségéből, ahol megvalósítható a számítástechnika tudományként való alkalmazása, mivel jelen van a filmiparban, a tőzsdén vagy a humanisztikus tudományágakban.

Az informatikusnak ki kell indulnia a probléma meghatározásából, majd meg kell terveznie, le kell írnia és tesztelnie kell egy programot egy adott igény kielégítésére. Mindezt figyelembe véve, hogy az említett programot egy kliens és néhány felhasználó fogja használni, akiknek hatékonyan kell cselekedniük.

Összegzésként elmondhatom, hogy a számítástechnika olyan tudományterület, amely más szférákban próbál megoldásokat nyújtani.