etikai kódex meghatározása

Mint tudjuk, a Etika olyan fogalom, amely szorosan kapcsolódik a erkölcsi; Az etika olyan tudomány, amely kifejezetten az emberek viselkedésének, a társadalom erkölcsi cselekedeteinek, valamint az ezeket a magatartásokat szabályozó normáknak és szabályoknak a tanulmányozásával foglalkozik, vagyis ez mondja el nekünk, mi a jó, mi nem és mi alapozza meg mit szabad vagy kívánnak egy döntéstől vagy cselekedettől, és mi természetesen nem.

És ami kód, a törvény azt mondja nekünk, hogy kb szabályrendszer amelyek egy bizonyos ügyet szabályoznak.

Kódex, amely szabályokat állapít meg egy területen belül, és azokon keresztül szabályozza az érintettek viselkedését

Ebből az következik, hogy a Etikai kódex az a kód, amely szabályokat határoz meg az emberek viselkedésének szabályozására egy bizonyos kontextusban, például egy szakmában, egy vállalatban vagy egy szervezetbentöbbek között.

Más szavakkal, olyan rendeletek összeállítása, amelyeket az adott kontextusban vagy egy adott társadalmi csoport számára a legkényelmesebbnek tartanak.

Mindeközben ezek a kódok kifejezetten kifejezhetők, amint az egyes szakmák deontológiai kódjaival történik, vagy hallgatólagosak, nem íródnak, de ez nem gátolja, hogy tiszteletben tartsák bizonyos magatartásmódokat és posztulátumokat.

Bár az etika nem szab ki hatékony büntetéseket, ha valaki eltér az általa javasolt viselkedéstől, az etikai kódex kötelező érvényű szabályozást javasol.

Útmutatók a tennivalók felé, és elriasztják, hogy mit ne tegyenek

Számos szakma, mint például az újságírás, az orvostudomány, a pszichológia és az ügyvédi szakma rendelkezik a megfelelő etikai kódexekkel, amelyek valamilyen módon irányítják a szakembert hivatásuk gyakorlása során, a pozitív irányába orientálják őket, és természetesen elriasztják őket bármilyen döntés esetén vagy a javasolt szabályok némelyikével ellentétesen járjon el. Ne hozzon nyilvánosságra minősített információkat, ne diszkriminálja az ügyfeleket vagy munkatársakat társadalmi helyzetük, fajuk vagy vallásuk miatt; nem fogadnak el kenőpénzt, ezek az etikai kódexek leggyakoribb alapelvei, amelyek ilyenekkel büszkélkedhetnek.

Az etikai kódex által összefoglalt normák gyakran megfelelnek egy bizonyos helyen hatályos jogi normáknak, vagyis a vesztegetés törvény által jellemzett cselekedet, ezért az a személy, akinek ez megtörténik, büntethető lesz.

Valamilyen szempontból az etikai kódex, annak kontextusától függetlenül, az egységes magatartás fenntartása az érdekelt felek között.

Az ilyen kód használatának előnyei egy szakmában vagy összefüggésben

Bármilyen összefüggésben, szakmában kétségtelenül nagy előny és előny az etikai kódex megléte, mivel különösen segítenek a bizalom légkörének megteremtésében a megfelelő gyakorlattal szemben, vagyis aki ilyen vállalkozással indít vállalkozást Az a tudat, hogy tiszteletben tartják és betartják az etikai kódexet, nyugalmat jelent, mert szigorúak lesznek például az aláírt megállapodások és feltételek tiszteletben tartása terén.

Ugyanez áthelyezhető az orvosi gyakorlatra is, ha egy olyan szakemberrel kezeljük, akit szigorúan az orvosi etikai kódex irányít, akkor előre megtudjuk, hogy soha nem fog olyat tenni, ami emberként és természetesen az egészség szempontjából is árt nekünk.

Ezek a kódok abszolút gátlói a rossz gyakorlatoknak, amelyek e területek némelyikén felmerülhetnek, másrészt tudásuk és tiszteletük arra ösztönzi azokat, akik ebbe a csoportba tartoznak, hogy mindig megfelelően és összhangban teljesítsenek, mindig a jó hasznára törekedve. a társaság, beteg, mindenki.

Most azt is el kell mondanunk, hogy az éremnek van egy másik oldala is, ami egyáltalán nem pozitív, vagyis az etika általában kétértelmű kérdés, és hogy ezt a szubjektivitás, valamint az adott országban uralkodó felhasználások és szokások irányítják. bizonyos hely.

Ez kétségtelenül hátrányt jelent, mivel a helyzet szempontjából a leghatékonyabb megoldás az, ha képesek ellensúlyozni ezt a helyzetet, az az, ha etikai kódexet hozunk nyilvánosságra, egyértelművé, hogy mindenki tudja, mi tekinthető megfelelőnek és mi nem. Nyilvánvaló, hogy ebben a tekintetben nem lehet mindenkit arra kényszeríteni, hogy tiszteletben tartsa, de egyelőre nyilvánosságra hozatalával és ismertté tételével lehetővé válik, hogy az emberek megtudják, mi tekinthető jónak és mi nem.