az arányosság meghatározása

A. Kérésére matek, a arányosság az a egyes részek megfelelősége vagy aránya (két ok egyenlősége) az egészhez vagy az egymáshoz kapcsolódó elemekhez , vagy formálisabban kiderül, hogy az a mérhető mennyiségek kapcsolata.

Eközben matematikai fogalomként sok más közül kiemelkedik azzal, hogy az egyik legelterjedtebb, vagyis szinte mindenki ismeri annak alkalmazási körét és használja mindennapi életében.

Eközben az a matematikai szimbólum, amelyet szokásosan használnak az arányosnak bizonyuló értékek jelzésére: ∝.

Egy arányt a, b, c és d alkotnak, míg ha az a és b aránya megegyezik c és d arányával, akkor az arányt két arány alkotja: b = c: d, ahol az a, b, c és d eltér 0-tól, és a következőképpen olvashatók: a jelentése ab, mivel c jelentése d.

Meg kell jegyezni, hogy amikor az egyik arány megegyezik a másikkal, valójában arányosság áll fenn, vagyis az arányos viszony eléréséhez két egyenértékű arányra van szükségünk.

Az arányosságnak két típusa van, az egyik fordított és egyéb közvetlenMindkettő azonban azoknak a problémáknak a megoldását szolgálja, amelyekben az egyik ok ismert, a másodikról csak egy információ található.

Ezután két mennyiség lesz közvetlenül arányos, ha amikor az egyikük dupla, háromszoros vagy négyszeresére növekszik, akkor a másiknak megfelelő mennyiségek is ugyanolyan mennyiségekkel, azaz dupla, háromszorosával, négyszeresére nőnek.

És éppen ellenkezőleg, két nagyságrend fordítottan arányos, amikor az egyik növekedésével a másik azonos arányban csökken.