a társadalmi lelkiismeret meghatározása

A társadalmi lelkiismeret kifejezés arra utal, hogy bizonyos egyének, csoportok vagy társadalmi szervezetek képesek észlelni azokat a környező valóságokat, amelyek figyelmet igényelnek, reflektálhatnak rájuk, és egyes esetekben cselekedhetnek ezek átalakításáért. A társadalmi lelkiismeret eszméjét napjainkban nagymértékben kiterjeszti az alsóbbrendű körülmények közötti népességcsoportok jelentős növekedése (alacsonyabbrendűség, amelyet gazdasági, ideológiai, etnikai és szexuális szinten képviselnek), valamint az egyre sürgetőbb szükség, hogy pozitív módon cselekedjünk azoknak a társadalmi realitásoknak a módosítása, amelyek önmagukban alternatívák.

Valaminek a tudatában lenni annyi tudást jelent, mint az. Más szavakkal, amikor az okunk lehetővé teszi a valóság megismerését, akkor azt mondjuk, hogy tudatosak vagyunk.

A pszichológia szempontjából az egyén tudata kifejezi racionális hajlamát a körülötte lévő világ megértésére.

A társadalmi tudatosság

Mint egyének tisztában vagyunk azzal, ami körülöttünk történik, és ez a fokú tudatosság éppen az egyének társadalmi tudatosságának lényege. Másrészt a társadalom maga alkot önálló entitást, és ebben az értelemben a közösségnek van bizonyos társadalmi lelkiismerete is. Így amikor a társadalomban felismernek bizonyos problémákat, amelyek valamilyen módon mindenkit érintenek, akkor kollektív társadalmi lelkiismeret keletkezik.

Nagyon szorosan kapcsolódik a szolidaritás és az elkötelezettség eszméihez, a társadalmi lelkiismeret az első lépés a közösségen belül bizonyos társadalmi csoportokra gyakorolt ​​önkéntes és akaratlan diszkrimináció struktúráinak megváltoztatása felé.

A társadalmi lelkiismeret tehát összefügg azzal a lehetőséggel, hogy tisztában legyenek a társadalomban rejlő problémákkal, amelyek megoldást igényelnek. Noha a társadalmi lelkiismeret gondolatát általában arra használják, hogy a szegénységben, a marginalizálódásban és a kirekesztettségben élők érdekében cselekedjenek, a foglalkoztatási struktúrák vagy szokások megváltoztatásának fontosságára is utalhat. ami a társadalom egészét érinti, például a környezetvédelem, a közlekedési szabályok tiszteletben tartása stb.

Társadalmi tudat a marxizmusban

A marxista filozófiában a társadalmi lelkiismeret fogalma kulcsfontosságú. Így minden társadalmi csoportnak van egy bizonyos szintű tudata. A dolgozók osztálytudatosak, vagy ennek tudatában kell lenniük ahhoz, hogy kollektívnak ismerjék el magukat. Ha nem ismeri el önmagát osztályként, akkor lehetetlen átalakítani a valóságot.

Marx számára a munkavállalók kizsákmányolása az alapvető elem a kollektív lelkiismeretük felébresztésében. Ez nem elméleti reflexió, hanem a valóság és a társadalmi modell megváltoztatásának első lépése.

Társadalmi tudatosság és részvétel

Az ember rengeteg információval rendelkezhet a társadalmat érintő problémákról (munkanélküliség, szegénység, kizsákmányolás stb.). A valóság megismerése azonban nem elegendő annak megváltoztatásához. Ezért egyesek úgy döntenek, hogy aktívan részt vesznek egy projektben. A transzformatív társadalmi lelkiismeret gyakorlati megvalósításának többféle módja van, de mindegyik aktív részvételen megy keresztül. A részvétel számos példája közül a következőket emelhetjük ki: pénzügyi adományok, szolidaritási együttműködés, önkéntes projektek civil szervezetekkel stb.

A társadalmi lelkiismeret ellenségei

Az emberek többsége megerősíti, hogy társadalmi lelkiismerete van a körülöttük vagy a világ más részein tapasztalható igazságtalanságokkal kapcsolatban. Nagyon valószínű azonban, hogy az ilyen típusú állítások az önámítás vagy a jó szándék egyszerű kijelentésének formái.

A társadalmi tudatnak, egyéni vagy kollektív dimenziójában, "hatalmas ellenségek" sora van: éles versenyképesség, individualizmus, kulturális fölény, globalizáció, nem felelős energiafogyasztás stb.

A társadalmi lelkiismeret sokféleképpen jelenhet meg az egyénben vagy a társadalmi csoportban

Míg az elméleti szakemberek szerint a legcélravezetőbb a társadalmi lelkiismeret jelenlétének biztosítása a gyermek korától kezdve (hogy mindig jelen legyen az emberben, amelyhez az informális és formális oktatási rendszerek elengedhetetlenek), a társadalmi lelkiismeret is fel kell ébredni az emberekben, és idővel megszerezni és / vagy kibővíteni, az egyes társadalmi csoportok pillanatnyi szükségleteinek megfelelően. Így, noha egy bizonyos életkorú embereket nem oktattak a társadalmi tudatosság elsajátításában a különböző kérdésekben, a különféle típusú reklámkampányok teret teremthetnek annak fontosságának elmélkedésére a közösség létének meghatározott időpontjaiban.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found