a kulturális sokszínűség meghatározása

A szó sokféleség Ez egy olyan kifejezés, amely lehetővé teszi a különböző dolgok különbségének, változatosságának, eltérésének és bőségének utalását egy adott összefüggésben. Y kulturális Ez egy olyan kifejezés, amely lehetővé teszi számunkra, hogy mindenre utaljunk, ami megfelelő vagy kapcsolódik a kultúrához. Ez gazdagítja az egyéb hagyományokkal kapcsolatos ismereteket és fejleszti a kölcsönös tiszteletet.

A koncepció kulturális sokszínűség rájön a együttélés és kölcsönhatás, amely hatékonyan és kielégítően létezik ugyanazon földrajzi tér különböző kultúrái között.

A különböző kultúrák létezését az emberiség nagyon fontos örökségének tekintik, mivel ez a kérdés kétségtelenül hozzájárul az ismeretek előmozdításához és bővítéséhez, valamint olyan értékekhez is, mint a tisztelet és a tolerancia, mert a másik tiszteletének és tolerálásának ténye, aki mellettünk él , bár nem ugyanazokat a meggyőződéseket és kulturális poggyászt nyilvánítja meg, mindig előrelépés lesz, mint az emberek.

Ösztönzi és bővíti az ismereteket és a más iránti tiszteletet

Minden kultúra másképp járul hozzá, és éppen abban rejlik minden kultúra gazdagodása, hogy képesek elnyelni azokat a kérdéseket, amelyeket a mellette lévő bemutat, és amelyek ebből a szempontból hiányoznak. Add hozzá a másik szokásait, amelyek gazdagítanak engem, és mindig hajlandónak mutatkoznak a harmonikus együttélésre.

Másrészt a kulturális sokszínűség nemcsak a szomszédaink vagy a körülöttünk lévők tiszteletét sugallja, akik nem ugyanúgy gondolkodnak, mint mi, hanem a hatóságok tiszteletét is magában foglalja, akik hatalommal rendelkeznek abban a közösségben, amelyben élünk Természetesen, ha a tekintély kényszerítő erővel bír azok ellen, akik kifejezik magukat az elképzeléseikkel szemben, akkor a kulturális szegregáció nagyon világos gyakorlata mellett a szólásszabadság hiányának világos összefüggésében találjuk magunkat, amelyet népiesen diktatúrának hívnak.

De a hatóságnak egy bizonyos kultúra eszméinek tiszteletben tartása mellett meg kell adnia a közösségét alkotó különféle kultúráknak a szükséges garanciákat a túlélésükhöz, mivel gyakran előfordul, hogy az egyik kultúrát egy másik előrelépése fenyegeti, A hegemón hivatásnak tehát a hatóságnak vagy a kormánynak be kell avatkoznia a leggyengébb kultúra védelme érdekében, és mindenekelőtt el kell kerülnie, hogy ez eltűnjön, és ezzel eltűnjön a kulturális sokszínűség.

Az állam kötelessége, hogy mindig garantálja a méltányosságot és a mindenki jogait, túlmutatva bármilyen szempontú különbségen, ebben az esetben a kulturális vonatkozásokban, miközben mindig támogatnia kell a kisebbségeket és a kultúrát védő politikákat és kampányokat. Természetesen kerülje el és büntesse meg az e tekintetben bármilyen típusú megkülönböztetést.

A globalizáció és az új technológiák megváltoztatták a tengelyt és megnyitották a kulturális együttélést

A mai világ ebben a tekintetben teljesen más helyzetben van, mint több száz évvel ezelőtt, szerencsére a globalizáció lehetetlen lett volna, ha nem minden szempontból a nyitottság keretei között zajlik.

Az elmúlt időkben a civilizációk elkülönítették és elkülönítették kultúrájukat a többitől, kölcsönhatásba léphettek, de a távolság mindig megmaradt, nem az volt a célja, hogy a különböző kultúrák együtt éljenek, mint manapság.

Jelenleg és az evolúcióval és az új technológiákkal kapcsolatos különféle tényezők következményeként ez gyökeresen megváltozott, és így az ezzel kapcsolatos különbségeket fokozatosan megszüntették.

Például manapság értékelhetjük, hogy a különféle kultúrák fúziójából hogyan alakul ki egy közös és globális kultúra, amely szintetizálja a különféle kultúrákat.

A technológia fejlődése, amint azt már jeleztük, kétségtelenül a távolságok rövidülésének motorja volt, hatékonyabb és azonnali közlekedést és kommunikációt generálva a legtávolabbi és legkülönfélébb kultúrák között. Ez nyilvánvalóan pozitív hatással volt a kultúrákra, az emberekre, akik egy adott helyen születtek és egy adott kulturális háttér alatt nevelkedtek, majd teljesen változatos kultúrába mentek dolgozni, de képesek voltak adaptálni és egyesíteni kultúrtörténetüket a kultúrával. célország.