cáfolat meghatározása

A kifejezés hivatalos definíciója szerint azt mondhatjuk, hogy a cáfolat a beszéd használatával ellentmondás, ellenérzés vagy ellenvetés egy bizonyos érv, javaslat vagy elképzelés ellen. Ebben a cselekvésben más (már meglévő és új) javaslatokhoz lehet folyamodni, amelyek az első eset érvelő tagadásaként szolgálnak.

A cáfolat az érvelési folyamat, valamint annak a tudományos módszernek az egyik legfontosabb eleme, amelyben az egyes tudományterületek tanulmányozásához igaz és érvényes elméleteket kívánnak felállítani. Ez az a pillanat, amikor a javasolt elméletet megtagadják az alátámasztó bizonyítékok hiánya, valamint az összetételében hibás elemek megléte miatt. A jól megfogalmazott cáfolat néha nem érvényes, amennyiben a kifogáshoz felhasznált érvek hasznosak az ilyen cselekvéshez. Ez a nyelv és a beszéd egyik jellemzője, amelyben bizonyos eszmék megfelelő érvelése fontosabb, mint maga az igazság.

Egy elmélet, tétel vagy ötlet megcáfolásakor a legjobb eredmények eléréséhez szükséges érveket és igazolásokat megfelelően fel kell használni, és ezáltal a cáfolatot igazgá és megfelelővé kell tenni. Így azokat az okokat, amelyek szerint az ötletet meg kell cáfolni, megfelelően jóvá kell hagyni és meg kell indokolni.

A cáfolat elvégzésére elsősorban arra használják, hogy rámutassanak az elmélet ellentmondásaira. Ez azt jelenti, hogy egy állításban vagy érvben vannak olyan elemek, amelyek szemben állnak egymással és ellentmondanak egymásnak, érvénytelenné téve az állítás egészét. A cáfolat az úgynevezett művelettel teljesíthető adynaton amelyben bizonyos elemek lehetetlenségét mutatják be, mert abszurdok vagy érvénytelenek a javasolt elmélet ilyen felhasználása szempontjából.