a társadalmi fejlődés meghatározása

A társadalmi fejlődés fogalma a társadalom humán és társadalmi tőkéjének fejlesztésére egyaránt utal. Ez magában foglalja az egyének, a csoportok és a társadalom intézményei közötti kapcsolatok evolúcióját vagy pozitív változását, és a jövőbeni projekt a szociális jólét.

Alapvetően a társadalmi fejlődést úgy kell érteni a társadalom életminőségének javításának folyamata. Egy közösség akkor tekinthető magas színvonalú életminőségnek, amikor lakói a béke, a szabadság, az igazságosság, a demokrácia, a tolerancia, az igazságosság, az egyenlőség és a szolidaritás keretein belül széles és visszatérő lehetőségekkel rendelkeznek igényeik kielégítésére és hatalmukra is. lehetőségeik és ismereteik életük jövőbeni javulásának elérése érdekében, a személyes kiteljesedés és az egész társadalom kiteljesedése szempontjából..

Bár a szociális jólétre, amelyre végül a társadalmi fejlődés törekszik, az egyén számára jelentős szubjektivitás-terhelés van, vagyis ami számomra a jólét egy másik javáért nem lehet, és fordítva, vannak olyan tényezők, amelyek hozzájárulnak ugyanannak az elérésének, és hogy az eset szubjektivitása mellett is a különbségekben is nagyon gyakorinak bizonyulnak.

A gazdaság, az egészségügy és az oktatás fontossága a fejlődésben

A tisztességes és jól fizetett munkához való hozzáférés az elvégzett feladatoknak megfelelően, a tisztességes otthonhoz való hozzáférés, ahol a családdal együtt élhetünk és megvédhetjük azokat a kockázatokat, amelyeket az utcai élet magával hozhat, az Oktatás és nevelés lehetősége hogy holnap az egyik és hatékonyabban élvezhesse a jobb munkalehetőségeket, és megfelelő egészségügyi ellátásban részesülhessen, amely segít megoldani és leküzdeni bizonyos betegségeket a projektjeink folytatása érdekében, kiderül, hogy az elsődleges, alapvető olyan tényezők, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy élvezzük a végső célt, a jólétet, és egyenlőség nélküli feltételek is, hogy kielégítő társadalmi fejlődésről beszéljünk az adott társadalomban.

Az igazságosság és a szabadság nem szabad és nem szabad kihagyni a társadalmi fejlődésből

De nem minden a pénz, és a társadalmi fejlődés azt is jelenti, hogy egy nemzet más kérdéseket is figyelembe vesz, azon népesség mellett, amelynek alapvető szükségletei kielégíthetők, például a helyes igazságszolgáltatás és a szabadság jelenléte, hogy az állampolgárok gondolkodni és kifejezni tudják magukat szabadon. Ezek a feltételek elengedhetetlenek ahhoz is, hogy egy nemzet társadalmi konform módon fejlődjön.

A társadalmi fejlődés minisztériuma, amely biztosítja polgárainak fejlődését

Mindaddig, amíg a közösség fejlődését el akarjuk érni, a világ nemzeteinek többségében van egy portfólió, titkárság vagy minisztérium, adott esetben, amely kifejezetten felelős e kérdésért, vagyis a közpolitikák kidolgozásával és előmozdításával. annak megkönnyítése érdekében, hogy a kevesebb erőforrással rendelkezők elérjék valamilyen típusú fejlesztést vagy haladjanak abban.

Sajnos a világot alkotó társadalmak többségében az egyenlőtlenség érvényesül a társadalmi egyenlőséggel szemben, míg az elmaradott országokban rendkívül nagy a különbség a legtöbb és a legkevésbé a között. Ezért az állam jelenléte szükséges, elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a repedés a lehető legkevésbé szakadéktalan legyen.

És csak akkor, ahogy fentebb mondtuk, a közpolitikák végrehajtásával csökkenthető ez a különbség. De természetesen az állam hatalmas, és számos éllel rendelkezik, amelyekben vállalkozhat, és éppen ezért elérhető a hiányosságok specializálódása révén történő megtámadása. A szociális fejlesztési minisztériumok feladata lesz a leginkább rászoruló népesség szektorának igényeinek kielégítése.

Elvileg a támogatások átadásával próbálja megtámadni a problémát, általában ezt a műveletet olyan igények kielégítésére hajtják végre, amelyek egyébként nem lennének kielégítőek, és szükség szerint sok bonyodalmat okozhatnak a személy számára a fejlődés során.

Az állam egésze a társadalmi fejlődés mellett

Aztán az ideális és ajánlott dolog az, hogy az állam ezen minisztérium révén gondoskodik a szükséges feltételek megteremtéséről annak érdekében, hogy ezek az emberek beilleszkedhessenek a társadalomba, tisztességes munkát kapjanak, amely lehetővé teszi az ember számára, hogy eltartsa magát, és ugyanezt tegye a családjával. Munkahelyre és általános megközelítésre is szükség van, vagyis a fejlesztési minisztériumnak együtt kell működnie más miniszteri tárcákkal: a munkaerővel, a gazdasággal, az oktatással, hogy mindenki egyetértjen az olyan közpolitikákban, amelyek egyetértenek a fejlesztés megvalósításában Szociális.

Fotó Fotolia: Pukach2012