a család meghatározása

Ez egy érzelmi és / vagy vérkapcsolat legalább két ember között, akiknek elismerése jogi és szociokulturális területen alakul ki a lehetőségek sokaságának dinamikája szerint, míg a vallás szorgalmazza, hogy fenntartsák azokat a hagyományos előírásokat, amelyeket az Isten előtt kinyilvánított kötelék irányít. férfi és nő, valamint utódaik kivetítése. A család a latin "famulus" szóból származik, szolganévként fordítva, vagy akár rabszolgaként értelmezve, mint az otthon tulajdonosának birtoklásának egyértelmű üzenetét. Olyan eredet, amely a "pater familia" -t királyként, emberként írja le, akit szolgálni kell, éles egyenlőtlenséget tárva fel emlékeztetőkkel a jelenlegi időkben is.

Hogyan alakul a család?

A szociológusok tanulmányozzák a különböző társadalmi struktúrákat, és a társadalmi szerveződés egyik legfontosabb formája a család, amelyet néha a társadalom egészének alapvető sejtjeként határoznak meg. Az, hogy milyenek vagyunk végül egyének, sok tényezőtől függ: genetikai programozásunk, társadalmi környezetünk, valamint az egyik és a másik között a család lenne. A család, mint intézmény, különböző funkciókat lát el: formatív és oktató jellegű, ugyanakkor tagjai közötti kölcsönös segítségnyújtásra irányul.

Egyénként egy családba születünk, és idővel új családi struktúrát hozunk létre. Ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz lenne megérteni az embereket a családi kapcsolataikon kívül.

A családegyesítés különböző modelljei

A szociológia a család kérdésével foglalkozik az azt alkotó tagok közötti rokonság mértékének elemzésével. Így létezik a nukleáris család, amelybe a szülők és a gyerekek is beletartoznak. Beszélhetünk egy családi mag minden tagjáról is (nagybácsikról, unokatestvérekről, nagyszülőkről ...).

Értse meg az egyszülős családot

A közelmúltban fogalmazták meg az egyszülős család kifejezést, amelyben a gyerekek az egyik szüleikkel élnek. Ne felejtsük el másrészt, hogy az utóbbi években a család új koncepciói jelentek meg a hagyományostól eltérő együttélési modellekből (de facto gyermekkel vagy anélküli szakszervezetek, egy korábbi válásból származó két család egyesülése, azonos neműek stb.) A család fogalma mindenesetre nem egységes, és az egyes kultúráktól és hagyományoktól függ.

A posztulátum alakulása vallási, társadalmi és kulturális szinten

A család fogalma az idők során megváltozott. A római civilizációban a pater családok vagy a családapa alakja volt, aki anyagilag támogatta feleségét és gyermekeit, és jogi és társadalmi szempontból a legnagyobb felelősséggel tartozik. Ennek a koncepciónak az első rend történeti következményei voltak, különös tekintettel a patriarchális család felfogására (az apa alakja kulcsfontosságú a csoport minden tagjának társadalmi szerepének megértésében).

Meg lehet erősíteni, hogy a rómaiak családról alkotott elképzelése a későbbi történelmi fejlődését szabta. Valójában, amikor a család fogalmára gondolunk, automatikusan társítjuk azt egy közös lakóhelyhez, egy párkapcsolathoz, egy intézményi unióhoz (polgári vagy vallási házasság), a házi kapcsolatokhoz és egy affektív elemhez. Ez az általános gondolat nem kizárólagos a nyugati világban, mivel keleten patriarchális szerkezet is létezik, és az apa a családmag igazi "feje".

Az affektív komponens

A családi mag röviden összefoglalva affektív, gazdasági és társadalmi kapcsolatok összessége. A rokoni kapcsolatok a család formális aspektusát képviselik, vagyis egyfajta megértési és strukturálási módot jelentenek egy bizonyos sorrenddel. Bármely család lényeges szempontja a tagjai közötti érzelmi viszony (a biológiai apa szerepéhez nem járhat szeretet érzése, és éppen ellenkezőleg, a mostohaapát igazi apának lehet tekinteni).

Más családok

Előfordul, hogy a család kifejezés nem társul semmiféle rokonági kötelékhez vagy az otthoni együttélés egyik formájához. Valójában azt mondjuk, hogy a munkatársak nagy családot alkotnak, vagy egy háziállatot a család további tagjának tekintünk. Ha például azt mondom, hogy a barátaim a családom tagjai, akkor a barátaim és magam közötti erős összetartozás érzetét fejezem ki.

Család és nyelv

A hétköznapi kommunikáció során sok olyan ötletet és kifejezést használunk, amelyek a családra vonatkoznak. Ha egy gyermek kevés érzelmi kötődésű vagy nyilvánvaló társadalmi és gazdasági problémákkal küzdő családhoz tartozik, akkor azt mondják, hogy strukturálatlan családból származik. A közmondás mindenféle utalást tartalmaz (a családtól és a naptól kezdve, minél távolabb, annál jobb, az éneklő szülőktől, az aranypintyű gyerekektől vagy a mosást otthon mossák). A világ számos részén a "jó család létének" fogalmát használják, ami azt jelenti, hogy valaki egy jómódú család része.

Végül érdemes megjegyezni, hogy a nyelv elsajátítása csak a családon belüli tanulási folyamatként értelmezhető.

Fotók: iStock - visual / svetikd