formális definíciója

A kifejezés hivatalos, annak a kontextusnak megfelelően, amelyben alkalmazzák, különböző jelentése van. Általánosságban azt mondják, hogy a formális az ami a forma része vagy szorosan kapcsolódik hozzá.

Másrészt gyakran beszélni is szoktak róla olyasmi, amely alakja vagy viselkedése révén megfelel a megállapított normáknak. Például, aki királyi esküvőn vesz részt vendégként bármely olyan államban, amely a monarchiát mint kormányzati formát figyeli, és bár nem tartozik jogdíjfizetéshez, fejlődését tekintve ügyelni fog arra, hogy ez legyen a legközelebb a helyzet indokolja, klasszikus, de elegáns ruházat, harmonikus módszerek, eltekintve a bombázó vagy eltúlzott modortól, amely ütközhet az ünnepélyességgel, amelyet ezek a cselekedetek feltételeznek.

Hasonlóképpen, a formális kifejezés is használható írja le azokat az embereket, akik cselekvésük során mindenekelőtt a felelősséget és a komolyságot figyelik meg, vagyis már nem úgy, mint az előző bekezdésben leírt helyzetben, miszerint kötelezettségként komolyan és formálisan viselkedik, de a felelősség és a kötelesség a személyiségének velejárója, amely őt kíséri, és egy nagyon formális elkötelezettség, például egy valódi házasság, mint minden olyan tevékenységben és kapcsolatban, amelyet a mindennapi életben hoz létre, vagyis ez nem a pillanat pózja, hanem inkább az élethez való hozzáállás.