dikció - definíció, fogalom és mi ez

Az embernek jó a dikciója, ha egy üzenet kimondásakor nincs torzulás a hangjában vagy nyelvtani hiba, és ezért teljes világossággal érthető. Éppen ellenkezőleg, a rossz dikció akkor fordul elő, ha anomália lép fel a szavak kiejtésekor vagy a mondat felépítésekor. A dikció tehát egy olyan kifejezés, amely a latin diclióból származik és a beszéd módját jelenti, mind a nyelv fonetikai, mind a nyelvtani kérdésére utal.

Tipikus hibák a dikcióban

A szótárban található sértések helytelen formák a nyelv felépítésében vagy nem megfelelő használata, ami megnehezítheti a kommunikációt. A lehetséges hibák nagyon változatosak, amelyek közül kiemelhetjük a következőket: idegen szavak (ok helyett ok helyett) visszaélésszerű használata, szolecizmusok vagy nyelvtani hibák (nem emlékszem, nem emlékszem), kakofóniák vagy disszonánsok hangok (például úgy tűnik, hogy megjelenik), ugyanazok a magánhangzók szünetei vagy ismétlése (másokat adok elő, vagy dalokat hallok), az amfibológia vagy a szavak lehetséges kettős értelmezése (kedves, ő pedig nem, Megkérem, hogy tegyen meg nekem egy szívességet), gyenge szókincs vagy ugyanazok a szavak ismételt használata. Mindezeknek a hibáknak van valami közös: kifejezik a nyelv hiányosságát, és megnehezítik a szavak helyes értelmezését.

A logopédus szerepe a dikciós problémák javításában

A beszéd két különböző szempontot mutat be: a nyelv fonetikai részét, valamint nyelvtani és szemantikai részét. A dikció a nyelv mindkét dimenziójára kihat. Másrészt figyelembe kell venni, hogy sok tényező avatkozik be a dikcióba: hangulat, idegkontroll, megfelelő légzés, hangosítás, nyelvtani ismeretek, az ember akcentusa és személyes magabiztossága.

A dikció különféle hibáinak kijavításához nagyon hasznos lehet a logopédus szolgáltatásainak igénybevétele. Ennek a szakembernek az a feladata, hogy segítséget nyújtson olyan embereknek, akiknek nyelvi problémái vannak, amelyek fonológiai, fonetikai, diszlexiásak vagy a verbális kommunikációhoz kapcsolódhatnak.

Mindannyian javíthatunk a dikciónkon

A jó dikció birtoklása hasznos, mivel a kommunikáció elengedhetetlen az élet bármely területén. A logopédusok és a kommunikációs szakértők egy sor olyan irányelvet javasolnak, amelyek hasznosak lehetnek: megfelelő sebességgel beszélni, megpróbálni megszólaltatni, elkerülni a szavak elrontását, ellenőrizni a légzést, figyelembe venni az üzenet befogadóját, és ne felejtsük el, hogy a nem verbális nyelv a kommunikáció része is.

Fotók: iStock - skynesher / Martin Dimitrov