a fokozatosság meghatározása

Az egyik kérdés, amellyel az első ókori filozófusok foglalkoztak, a változás kérdése volt, más néven a változás problémája. Így általános kérdést tettek fel: milyen módon változtatják meg a dolgokat? A kérdésre adott válaszok meghatározóak voltak a filozófia történetében és a különféle tudományos elméletekben.

A fokozatosság kontra katasztrofizmus a természet látásmódjában

Megfigyeljük, hogy minden élőlény és általában a természet állandó átalakulásban van. Ebben az értelemben a természettudományok egészében két fő áramlat van ebben a kérdésben: a fokozatosság és a katasztrófa.

Amint ugyanez a kifejezés jelzi, a fokozatosság az átalakulás lassú és folyamatos folyamatára utal. Lamarck és Darwin evolúciós elmélete egyértelmű példa erre az elméleti elképzelésre.

A darwinizmus összefüggésében, ha egy faj egyedének kedvező mutációja van a fennmaradásához, akkor ezt a mutációt leszármazói öröklik (ez a folyamat az úgynevezett természetes szelekció alapgondolata). Ez a fajta evolúciós változás nem hirtelen vagy hirtelen, hanem az átalakulás lassú folyamatában, vagyis fokozatosan zajlik.

Az ellenkező elmélet vagy nézet a katasztrófa

Szerinte a természet folyamatai azért következnek be, mert egy hirtelen epizód felgyorsult változás folyamatát indítja el.

A katasztrofizmust egyes geológusok megvédik, hogy megmagyarázzák a Föld rétegeit és annak hirtelen átalakulásait az éghajlat változásaiból.

A történelmi folyamatok a fokozatosságból vagy a katasztrófából magyarázhatók

A természeten kívül a történelem is állandó változás folyamatában van. Ez azt jelenti, hogy a történészek is csodálkoznak a történelem folyamán bekövetkező változás mechanizmusain.

Akik támogatják a fokozatosság tézisét, megerősítik, hogy az evolúció az idő múlásával végbemenő állandó reformokból származik. A jogszabályi változások, a társadalmi trendek, a kulturális divat és a technológiai fejlődés a történelmi evolúció fokozatos folyamatát taglalják.

A történelem fokozatosságának tézisét nem minden történész osztja. Egyesek forradalmi módon tartják a változásokat. A kopernikuszi forradalom szemléletes példa lenne arra, hogy az emberiség milyen minőségi ugrást tett meg Kopernikusz és Galilei új csillagászati ​​elméleteivel.

Nyilvánvaló, hogy a politikai és társadalmi forradalmak a történelem katasztrofális paradigmáját is szemléltetik.

Fotó: Fotolia - Feodora