a félelem nélküli definíció

A szó bátor egy olyan kifejezés, amelyet nyelvünkben arra lehet használni olyan személy, aki nem mutat félelmet az életben hirtelen felmerülő veszélyektől, vagy egyéb speciális és kockázatos tevékenységek, például egy extrém sport teljesítményétől.

Az a személy, aki nem fél a veszélytől, és bátran és bátran cselekszik

Másrészt pedig akkor is lehet használni a szót, ha azt akarja kifejezni, hogy valaki merész, vakmerő, cselekszik, viselkedik, ami ugyanaz, mint vakmerő, mert szükségszerűség nélkül veszélyeknek vannak kitéve..

A rettenthetetlen embernek van egy figyelemre méltó bátorság, bátorság és akaraterő ami megkönnyíti a legnehezebb környezetek és helyzetek átélését anélkül, hogy félne attól, hogy kudarcot vall ebben a kísérletben.

Mivel az akadályok általában félelmet okoznak az emberekben, a bátorság hajlandósága lehetővé teszi az ember számára, hogy semlegesítse a félelmet és előrelépjen a javasolt cselekvésben.

Most meg kell jegyezni, hogy az intrepid nem olyan szó, amelyet nyelvünkben széles körben használnak a jelzett kérdések pontos kifejezésére.

A valóság az, hogy egy ilyen helyzet kifejezésére általában sokkal népszerűbb és kiterjesztettebb kifejezést használunk, mint pl bátor és ez a szó legismertebb szinonimája.

A bátor fogalom az, amelyet általában akkor használunk, amikor azt akarjuk kifejezni, hogy az egyén kiemelkedik a bátorságából, és ezért nem mutat félelmet cselekedete közben, vagy mielőtt elkövetkezik és amellyel szembe kell néznie.

A bátrak számára természetes, hogy erőfeszítéseket fordítanak arra, hogy dolgokat érjenek el saját maga vagy az őt körülvevő környezet érdekében.

Ezután a rettenthetetlen, valamint népszerűbb szinonimája, a bátor felhasználható azokra a cselekedetekre, amelyek jelentős bátorsággal és merészséggel járnak.

A tengerbe vetni magát, hogy megmentse egy fulladó életét, félelem nélküli, bátor.

Egy öreg ember megmentése érdekében bejutni egy égő házba szintén félelem nélküli.

A rettenthetetlen ellentétes koncepciója az körültekintő, mivel olyan személyre vonatkozik, akire jellemző óvatosan és mérsékelten járjon el.

Az a személy, aki súlyos kockázatot jelent a saját és harmadik felek életére nézve

És ami a szónak tulajdonított második jelentést illeti, amely a vakmerõség fogalmához kapcsolódik, és amelyet fentebb tárgyaltunk, el kell mondanunk, hogy olyan személy minõsítésére szolgál, aki kockázatos magatartást tanúsít saját maga és harmadik felek számára is.

Ez óriási meggondolatlanságról is beszél annak a személynek, aki nem veszi át annak dimenzióit, irracionálisan cselekszik, és nem mérlegeli azokat a következményeket, amelyeket ezek az ésszerűtlen cselekedetek okozhatnak, és amelyek mint ilyenek közvetlenül veszélyeztethetik az életét, és amint ezt már megtettük azt mondta mások közeli.

Például az a személy, aki alkoholos befolyásoltság mellett vezet egy olyan autót, amelyben szintén a családjával utazik, feleségéből és két kisgyermekéből áll, a most leírtakhoz hasonló hozzáállást mutat be.

Nyilvánvaló, hogy ha egy személy ittasan vezet, akkor bizonyos eséllyel bekerülhet egy olyan balesetbe, amely megsebesítheti vagy megöli őket, és a velük utazó embereket.

A fentiek a világon a közúti balesetek egyik fő okozói, és a kampányok és az ellenőrzések ellenére a valóság az, hogy ez a cselekvés teljes egészében az egyén lelkiismeretétől függ, attól, hogy tudják, hogy amit csinál, vakmerő, és ez súlyos okokat okozhat. kárt okoznak neki és családjának.

Ennek a profilnak van egy visszatérő akciója, amely soha nem veszi figyelembe az általuk végrehajtott cselekvés által felvetett kockázatokra vonatkozó javaslatokat és figyelmeztetéseket.

Bár az embereket mindennap olyan veszélyek fenyegetik, amelyeket nem tudunk és nem tudunk ellenőrizni, fontos, hogy az előbbiekkel kapcsolatban mindig lelkiismeretesen és körültekintően, bátorságunkon és bátorságunkon túl cselekedjünk, vagy hogy úgy gondoljuk, hogy soha semmi rossz nem történhet.

Mint láthatjuk, nem feltétlenül félelem nélküli erény vagy valami pozitív dolog lehet, negatív konnotációja is lehet.