a hidrosztatikus meghatározása

A természetben az anyag három különböző módon jelenik meg, mivel valami szilárd, folyékony vagy gáznemű. Ezeket az állapotokat egy szempontból vizsgálják. A fizika folyékony vagy gáz halmazállapotokat vizsgáló része a hidromechanika.

Ennek a tudományágnak három ága van: hidrosztatikus, hidrodinamikus és pneumatikus. Az első folyadékokat vagy folyadékokat egyensúlyban vagy nyugalmi állapotban vizsgál (a fizika ezen ága egy általánosabb területbe, a folyadék statikájába van integrálva). A hidrodinamika a mozgásban lévő folyadékokat, a pneumatika pedig a gázok vizsgálatára összpontosít.

A hidrosztatika főbb szabályai

A hidrosztatikus nyomás az az erő, amelyet egy folyadék nyugalmi állapotban és bizonyos mélységben fejt ki. A tartályban lévő folyadék minden irányban bizonyos nyomást gyakorol.

Ami a sűrűség fogalmát illeti, arra a tömegmennyiségre utal, amelyet egy adott térfogat tartalmaz. Másrészt a fajsúly ​​az egyes térfogategységek által mért súlyt méri. Tehát, míg a sűrűség a tömegre és a térfogatra vonatkozik, a fajsúly ​​a sűrűségre és a súlyra vonatkozik.

A nyugalmi állapotban lévő folyadék tömegének mérése hidrosztatikus nyomás. Matematikailag ez a nyomás a következő változók szorzatának eredménye: sűrűség, gravitáció, folyadék és mélység. A hidrosztatikus nyomás mértékegysége a pascal.

Két alapelv van: Pascalé és Archimedesé.

Pascal elve szerint a folyadék tömegének bármely pontján fellépő nyomás minden irányban ugyanúgy tágul. Hasonlóképpen, Pascal kimutatta, hogy a tartály belsejében lévő nyomás nem a folyadék mennyiségével, hanem a tartály magasságával függ össze.

Archimedes görög tudós és mérnök volt, aki a Kr. E. 3. században élt. C, és híres többek között a nevét viselő elvről. Az elv általánosan ismert: minden folyadéknak részben vagy teljesen elmerült testének felfelé irányuló nyomóereje megegyezik a mozgó folyadék tömegével.

Hidrosztatikus alkalmazások

A fizika ezen ágának számos speciális alkalmazása van. Kiemelünk közülük néhányat: a víz alatti világgal, a gátak és mocsarak kialakításával, a földalatti kutak vízkivételével vagy a tározók folyadékmérésével kapcsolatos bármely körülményt.

Ha Pascal elvét vesszük alapul, akkor a hidraulikus prés az a technológia, amely a legjobban kifejezi sajátos alkalmazását.

Fotolia fotók: Kateryna_Kon / Juulijs