a termodinamika meghatározása

A termodinamika az a tudományág, amely az anyatudományon belül Fizikai, azzal számol a hő és az egyéb energiaformák között kialakult kapcsolatok tanulmányozása. A termodinamika egyebek mellett a nagyságrend változása által okozott hatások elemzésével foglalkozik, például: hőmérséklet, sűrűség, nyomás, tömeg, térfogat, a rendszerekben és makroszkopikus szinten.

A termodinamika minden tanulmányának alapja az energia cirkulációja és az, hogy ez miként képes a mozgás átitatására.

Érdemes megjegyezni, hogy éppen ez a kérdés ösztönözte e tudomány fejlődését, mivel eredete az első gőzgépek hatékonyságának növelésének szükségességéből adódott.

Tehát a kezdetektől fogva a termodinamika azzal foglalkozik, hogy leírják, hogy a rendszerek hogyan reagálnak a környezetükben bekövetkező változásokra, és alkalmazhatók a végtelen helyzetekre, mind a tudományban, mind a mérnöki munkában, például: motorok, kémiai reakciók, fázisátalakulások, közlekedési jelenségek, fekete lyukak, többek között. Ezért eredményeit a kémia, a fizika és a vegyészmérnökök nagyon értékelik.

Eközben a termodinamikának három alapvető törvénye van ...az első törvény Közismert nevén az energiatakarékosság elve, és úgy véli, hogy ha az egyik rendszer hőt cserél egy másikkal, akkor a saját belső energiája megváltozik. Ebben az esetben a hő lesz a szükséges energia, amelyet a rendszernek cserélnie kell, hogy ellensúlyozza a belső energia és a munka közötti különbségeket.

A te oldaladon, a második törvény , az energiaátadásra vonatkozóan különböző korlátozásokat javasol, amelyek meghatározhatók, ha az első törvényt figyelembe veszik; A második elv az irány szabályozásáról szól, amelyben a termodinamikai folyamatok végbemennek, megadva annak lehetőségét, hogy ellentétes irányban fejlődjenek. Ezt a második törvényt támogatja a entrópia (fizikai mennyiség, amely a munka előállítására felhasználható energia egy részét méri).

És a harmadik és utolsó törvény azt állítja, hogy véges számú fizikai folyamat révén lehetetlen elérni az abszolút nulla hőmérsékletet.

És a termodinamikában zajló legfontosabb folyamatok a következők: izotermikus (a hőmérséklet nem változik), izobár (a nyomás nem változik), izochorák (a hangerő nem változik) és adiabatikus (hőátadás nem történik).