latifundio - definíció, fogalom és mi ez

A nagybirtok nagy mezőgazdasági üzem, amelyet a bérmunka alkalmazása, az erőforrások rossz optimalizálása, a technológiai eszközökbe való alacsony beruházás és a földtulajdonos távolléte jellemez, aki elöljárót delegál.

Bár egy nagy birtok mérete jelentősen változhat, a többi jellemző általában állandó marad. Általában a dolgozók körülményei nagyon bizonytalanok, a földek jelentős százaléka nem hasznosított, vagy a hozama messze van a maximális kihasználtságtól, és a tulajdonosnak nincs több kapcsolata a kiaknázással, mint az elöljárójával.

Ez a körülmény általában társadalmi feszültségek megjelenését váltja ki, amikor a lakosság körülményei nagyfokú szükségletet jelentenek. Ezekben a helyzetekben nagyon gyakran követelik a kihasználatlan földek elosztását, hogy több élelmiszert tudjanak termelni, és ezáltal kielégíteni az emberek alapvető megélhetését.

A latifundio mint a társadalmi uralom modellje

A nagybirtokok létét nem lehet csak termelési vagy mezőgazdasági szempontból elemezni, mivel a nagybirtokok függő társadalmi kapcsolatok sorozatát generálják, amelyek nagy jelentőséggel bírnak azokban a közösségekben, ahol ilyen típusú gazdaságok léteznek.

Ily módon a föld tulajdonosai azok, akik ellenőrzik a munkához és a termeléshez való hozzáférést, mindazon hatással, amelyet ez a lakosságra vonat, amelyben találhatók. Ők határozzák meg a munkavállaló jövedelemszintjét és az árakat, amelyeken a földből kinyert termékeket értékesítik.

Ezenkívül az a tény, hogy a földtulajdonosok és a munkások kapcsolatai vidéki környezetben zajlanak, feltételezi az alternatívák hiányát a lakosság számára, ami azt internalizálja, hogy megélhetésük kizárólag a földtulajdonos akaratától függ.

Van tehát egyfajta társadalmi kapcsolat, amelyben egyesek birtokolják a földet, a gazdagságot és az irányítást, mások pedig csak a munkaerőt biztosítják. És bár ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a nagybirtokok nyereséges legyen, az egyes egyének külön-külön könnyen cserélhetők. Ez óriási egyenlőtlenségek, függőségek és uralom viszonyát generálja egy oligarchia által az általános népesség felett, amely kapcsolatot tart fenn a latifundiához legközelebb eső szférával.

Fotók: iStock - DavidGarry / kcconsulting