ami semmi (filozófia) »definíció és fogalom

A semmi szó mennyiségi határozószó, amely valaminek hiányát fejezi ki. Így ha azt mondom, hogy "nincs semmi a zsebemben", akkor azt fejezem ki, hogy a belseje üres. Az általunk elemzett koncepciónak azonban filozófiai dimenziója van, és túlmutat a mennyiségek egyszerű kérdésén.

A semmi mint probléma a filozófia történetében

A görög filozófusok logikai okfejtésből vetették fel ezt a problémát: ha létezik dolgok lénye, ez magában foglalja a nem létezés, vagyis a semmi gondolatát. Más szavakkal, a semmi a lét fogalmának tagadása.

Egyes filozófusok úgy gondolják, hogy a semmi mint fogalom nem más, mint egy szó, ezért ez nem azt jelenti, hogy semmi sem valami. Így a semmi szó egyszerűen a nyelv jele, amelynek logikai funkciója van, és nem szabad olyan fogalomként értelmezni, amely kifejezi valamiről az igazságot.

Más filozófiai megközelítések szerint van értelme, hogy a semmit ideának tekintjük, de ez egy üres fogalom, mintha egyének nélküli nemről beszélnénk.

Néhány gondolkodó számára a semmi problémája nem létezik: valami, ami nem létezik, nem gondolható el. Más szóval, nem gondolhatunk semmit.

Az egzisztencialista filozófia szempontjából a semmi, mint fogalom, az emberi létfájdalomból ered. Leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy csodálkozunk a dolgokon, nem kapunk kielégítő válaszokat, és ez végül olyan gyötrelem érzetét kelti bennünk, amely végül az egzisztenciális üresség vagy semmi gondolatához vezet.

A fizika szempontjából

Amikor a fizikusok elgondolkodnak ezen a kérdésen, általában az üres térre utalnak, és nincs benne semmi. Általánosságban úgy vélik, hogy nem lehet valamit elképzelni a téren, az időn kívül, a természeti törvények és a részecskék nélkül.

Isten a semmiből teremtette a világot

A kereszténység és a judaizmus teremtéssel kapcsolatos megközelítése egyszerű gondolatból indul ki: Isten a semmiből teremtette a világot. A teremtés egy lét létrehozását vagy létének megkezdését jelenti, ami azt jelenti, hogy a Teremtés előtt nem volt semmi.

Így Isten az egyetlen lény, aki létrehozhat, mivel az emberek nem indulhatnak ki a semmiből, mivel lehetetlen, hogy valamiféle valóság megfeleljen ennek (a klasszikusok szerint "a semmiből nem jön ki semmi").

Fotók: Fotolia - blindesign / jorgo