mi a prozódia »meghatározása és fogalma

A proszódia a nyelvtan azon része, amely a szavak helyes kiejtésére összpontosít. Ebben a tudományágban tanulmányozzuk a szóbeli kommunikáció fonetikai jellemzőit. Ami a kifejezést illeti, a görög prosoidiából származik, és a pro előtag alkotja, ami azt jelenti, hogy közeli, és az oide gyök, ami dalot jelent.

A prozódia általános szempontjai

Amikor beszélünk, használunk egy bizonyos intonációt, és ez az intonáció dallamgörbévé válik. Ez a szempont fontos a kommunikáció szempontjából, mert az intonáció révén érzéseinket és hangulatunkat fejezzük ki.

A proszódia közvetlenül kapcsolódik a ritmushoz, amelyet szavainkra alkalmazunk. Ebben az értelemben az üzenet ritmusának összhangban kell lennie a szintaxissal.

Az emberi hang és helyes kezelése meghatározó a megfelelő kommunikációhoz. Így amikor beszélünk, a hang szenzációkat közvetít beszélgetőtársunknak. Másrészt a hang a személyes kép része.

Technikai szempontból a prozódia gyakorlatokat különféle célokkal hajtják végre

1) helyes ütemben beszélni, sem túl lassan, sem sietve,

2) jó hangzást és intonációt gyakorolni,

3) a kiejtés bizonyos hibáinak kijavítására vagy

4) a kommunikáció javítása bizonyos tevékenységekben vagy szakmákban (tanárok, bemondók, előadók, színészek, énekesek stb.).

Súlyos hallási nehézségekkel küzdő embereknél

A súlyos hallásproblémákkal küzdő embereknek, különösen a gyermekeknek, prozódia gyakorlatokat kell végrehajtaniuk kommunikációjuk javítása érdekében. Azok a szakemberek, akik erről gondoskodnak, a logopédusok, akik intonációval, regisztrációval és hanggyakorlatokkal próbálják javítani a szavak helyes kiejtését.

A klasszikus világban

A proszódia etimológiája alapvető szempontra, a nyelv zeneiségére utal. Ezt a szempontot a görögök és a rómaiak nagyra értékelték, mivel úgy vélték, hogy a szóbeli kommunikáció akkor hatékony, ha bizonyos zeneiséget tartalmaz. Ebben az értelemben az előadóknak (filozófusoknak, politikusoknak vagy színészeknek) bizonyos hangnemben kellett beszélniük.

Emiatt a prozódiai technikákban a hangsúlyosítást, a szavak helyesírását és kiejtését tanulmányozták.

A nyelv zenei dimenziója

A nyelv megtanulásakor a morfológiai és szintaktikai ismeretek asszimilálódnak. A nyelv helyes megértéséhez azonban tudnia kell, hogyan kell értelmezni a zeneiségét. Más szóval, a beszéd nem egyszerű kérdés a szavakban, amelyek hangokban tagolódnak, hanem egy dallamos dimenziót is magában foglal, amelyet a nyelv prozódiai vonatkozásai hoznak létre.

Fotók: Fotolia - Serhiy Kobyakov / xixinxing