kinetikus szobor meghatározása

Amikor szobrászatról beszélünk, egy bizonyos anyagból mintázott alak ötlete jut eszembe. Ugyanakkor a szóban forgó alaknak általános jellemzője van: statikus ábrázolás, mozgás nélkül. Másrészt kinetikus energiának azt kell érteni, amely egy mozgó tárgy energiájával foglalkozik. Következésképpen, amikor egyesítjük a két kifejezést, furcsa szintézist kapunk: valami, ami elvileg nem mozog, hanem valóban mozog, vagyis a kinetikus szobor. Ily módon a kinetikus szobor egy tárgy művészi ábrázolása valamilyen mozgással.

A szobrászatban a mozgás ötlete kétféle lehet: látszólagos mozgás (például egy tevékenységhez, rezgéshez vagy változáshoz társuló optikai illúzió) vagy másrészt egy valós mozgás (például egy olyan alak, amely tartósan irányt változtat). Mindenesetre mindkét szobrászban a kinetika szférájában vagyunk.

NAK NEKáltalános szempontok

Minden kinetikus szobor valamilyen értelemben kapcsolódik a mozgás gondolatához. Ennek a szobrászati ​​modálnak a megfigyelője valami szokatlannal néz szembe, mivel a szeme azt figyeli, hogy a szobor változik mozdulatlanságától. Ez a szempont sajátosságot generál, mivel a mű nézőjének szükség lehet mozgásra, hogy megragadja a mű valóságát, mivel minden vizuális perspektíva más-más információt szolgáltat.

A mozgás hatásának elérése érdekében a művésznek lehetősége van nagyon különböző technikai erőforrások felhasználására (a szoborhoz kapcsolódó motor, mágnesek és elektromágneses mechanizmusok használata, a szél természetes hatása, fényváltozások, függő tárgyak inga mozgásával) stb.).

A kinetikus szobor egy globális koncepció, a kinetikus művészet része. A 20. századra jellemző művészi mozgalom, amikor a művészek teljesen szabad alkotói légkörbe kerülnek, és új kifejezési formákat keresnek. E megújuló szellem közléséhez gyakran használják az avantgárd kifejezést. A művészet új dimenziójával új dimenziót adhat az anyagnak. Más szóval, ha a világ valóban mozog, miért vonja el a szobrot a mozgástól.

Mint minden művészi alkotás, a szobor is a szépségre törekszik. A szépséget azonban változhatatlanságból szemlélték, és a kinetikus szobrászattal ez az irányzat eltűnik.

Fotók: iStock - oonal / castenoid