radiális meghatározása

A radiális kifejezés a sugárból származik (latinul sugár), amely a matematika, nevezetesen a geometria elengedhetetlen fogalma. A sugár az a szegmens, amely egyesíti a kör középpontját bármely pontjával, hossza átmérője fele.

A radiális tehát kifejezi valaminek a hatókörét vagy távolságát, vagyis annak cselekvési vagy befolyásolási terét. Ha elektromágneses hullámokról beszélünk, akkor rádió- vagy rádióemissziónk van, ezt a jelenséget 1920 körül alkalmazták egy új kommunikációs eszközre, a rádióra. Ha a várostervezés kontextusába helyezzük magunkat, szerkezetüktől függően több városmodell létezik, és a sugárirányú város egy központi ponttól fejlődik, és a különböző artériái sugár alakúak (Párizs a város radiális egyértelmű példája típus).

Másrészt beszélhetünk olyan mindennapi tárgyak sorozatáról, amelyek bizonyos értelemben beépítik a sugárirányt: gumiabroncs, ventilátor, célpont dartsozni stb.

Mi az a sugaras?

Az asztalos és a barkácsolás világában elektromos szerszámot használnak a különböző anyagok vágására. Ez az eszköz radiális néven ismert, és egy sor lemezt tartalmaz, a különböző vágandó anyagoktól függően (a megfelelő típusú anyagot minden lemezen feltüntetik).

Radiális szimmetria

Általános fogalomként a sugárszimmetria egy test felépítése, amely két egyenlő részből áll, és egyidejűleg szimmetriatengelyeikkel ugyanabban a pontban metszenek. A sugárszimmetria különösen a síkfigurákon látható.

Ezt a koncepciót alkalmazzák a biológia tanulmányozásában egyes élőlények alakjának leírására. Ne feledje, hogy a legtöbb állat szimmetriájuk (bilaterális vagy radiális szimmetria) alapján felosztható. Ez a felosztás fontos; Többek között azért, mert ez lehetővé teszi számunkra az egyes állatok evolúciójának megértését (a radiális szimmetria primitívebb, mint a bilaterális szimmetria).

A minőségek megnyilvánulása az állatvilágban

Az állatok szimmetriája vagy aszimmetriája lehetővé teszi számunkra, hogy megismerjük életüket, létfontosságú funkcióikat vagy alkalmazkodóképességüket. Az állati radiális szimmetria tehát az a forma, amellyel a test rendelkezik, és amely lehetővé teszi hasonló felekre osztását. Az állatvilágban e szerkezet jellegzetes példája a tengeri sün vagy a tengeri csillag.

Ez a jelenség ugyanúgy alkalmazható növényekre, vírusokra vagy bármely más természetes elemre. Ezzel párhuzamosan a művészetben (amely valahogy utánozza a természetet) radiális szimmetrikus szerkezetek is vannak: mozaikok, rozetták, dísztárgyak, építészeti stb.