a közjog meghatározása

A közjog a jogrendszer azon része, amelynek célja a magánszemélyek és a magánszervezetek közötti kapcsolatok szabályozása az állam közintézményeivel kapcsolatban. Ily módon a közjog azon szabályok és törvények összessége, amelyek orientációja az egyének védelme és a társadalom általános érdekeinek való megfelelés.

A közjog és a jogállamiság célkitűzései

A közjog célja a társadalmi rend, a közösségi harmónia és a béke fenntartása. Más szóval, célja az egyének közötti békés egymás mellett élés. Ilyen módon a többség érdekének, az ismert általános érdeknek vagy a közjónak a megőrzéséről van szó.

A közjog céljának hatékony eléréséhez a jogállamnak léteznie kell. A jogállamiság alatt az egyének által elfogadott szabályokat kell érteni, hogy a társadalomon belül stabilitás álljon fenn, vagyis ésszerű és békés együttélés. Ez azt jelenti, hogy a jogállamiságon kívül nem lehet közjogról beszélni.

Közjog és magánjog

Emlékeztetni kell arra, hogy a római jog már a törvényben általános megkülönböztetést hozott létre: a közjog és a magánjog (Ius Publicum és Ius Privatum). Az első az állam és az egyének viszonyának rendezésére és szabályozására összpontosít, valamint az egyének kapcsolataival a társadalommal, amelyben élnek. A rómaiakra vonatkozó magánjog szabályozza az egyének közötti kapcsolatokat. Összefoglalva megerősíthetjük, hogy a közjog magában foglalja azokat a normákat, amelyek alapján a társadalom szerveződik. Másrészt ebben a jogágban az érdeklődés az állam szerepére összpontosul (a magánjogban az érdeklődés az egyén felé irányul). A közjog imperatív jellegű, míg a magánjog az emberek akaratától függ.

A közjog alapvető területei

A közjognak két alapvető területe van: az alapvető jogok és az alkotmányjog. Az első területet érintik olyan kérdések, mint az emberi méltóság, az oktatáshoz való jog, az egészségügy vagy a szociális jogok. Az alkotmányjog területén a nemzet alkotmányos szövegében létrehozott védelmi mechanizmusokkal foglalkoznak (bírói mechanizmusok, bírósági szervek előtti perelés vagy a kollektív jogok védelmét szolgáló népi akciók).

A közjogon belül van a közigazgatási jog azon ága is, amely számos helyzetet szabályoz (orvosi felelősség, fogvatartottak kártérítési felelőssége, bevándorlási törvények, várostervezés, közbeszerzés stb.)

Fotók: iStock - Paolo Cipriani / Yuri_Arcurs