a műalkotás meghatározása

Ban,-ben művészeti mező, a neve alkotás nak nek az a vizuális művész vagy bármely egyén által készített alkotás, amely kreativitásuk és fantáziájuk eredménye, és amely vagy fogalmat, vagy érzelmi vagy érzelmi megnyilvánulást fejez ki.

Olyan emberi lény előállítása, amely kreativitásukból adódik, és amely érzelmet vagy társadalmi üzenetet fejez ki

Vagyis a műalkotás olyan alkotás, amelyben a művész szándékossága teljes mértékben és bizonyítékként jelenik meg.

Eközben a művész olyan lesz, aki rendelkezik alkotói képességekkel és ihletéből alkot; Szakmailag a művészetnek szentelheti magát, vagy hobbiként fejlesztheti.

A művészet egy olyan koncepció, amelyet annak szubjektivitása támad, aki gyakorolja, és bárki, aki megfigyeli, és ami azt illeti, hogy sokszor tüzes polémia keletkezik a művészet körül, vagy akit művésznek kell tekinteni ...

A művészet, az emberi munka gyümölcse, amelyet esztétikai cél tart fenn

A művészet a maga részéről az minden olyan tevékenység, amelyet valaki végez, vagy egy ember által végzett munka gyümölcse, és amelynek szigorúan esztétikus küldetése van, amelyen keresztül ötletek, érzések, többek között egy témáról alkotott nézet továbbadható.

Eközben a művészetben ott lehet a legjobban értékelni az egyén érzékeny látását a körülvevő világról, a láthatóról és a képzeletéről is.

Ennek következtében a művészet a kultúra alapvető eleme, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megismerjük azokat az eszméket és állapotokat, amelyek egy bizonyos időben és helyen érvényesültek.

Mivel a művészet fogalma szorosan összefügg az képzőművészet az, hogy szinte kizárólag műalkotásként hívják a plasztikus művészeti termékek, amelyek szintén ismertek nagyobb művészetek, lévén festészet, fényképezés, rajz, szobor, ábra, metszet, a legkiemelkedőbbek közül.

Most ne feledkezzünk meg a irodalmi művek, zenei kompozíciók és filmek, melyeket ma is műalkotásoknak, például festményeknek és szobroknak tekintenek.

A művészet nem volt ugyanaz minden korszakban, de mindegyiknek megvan az értéke, és tükrözi azt

Kétségkívül ez volt a reneszánsz néven ismert kulturális mozgalomben keletkezett Nyugat-Európa a 15. században és egészen 17-ig terjedt, amely leginkább hozzájárult és forradalmasította a művészet területét.

Leonardo Da Vinci, olasz származású festő és a történelem ezen pillanatának hű képviselője , a műalkotások egyik legnagyobb zsenije és alkotója volt.

Munkáit, mindig korukat megelőzve, egyedülállónak tekintik, és az emberek évszázadok óta egyöntetű csodálatát élvezik.

Most, a művészet, amelynek gyakorlata és kifejezése a reneszánsz előtt ezer és ezer évvel kezdődött, mivel az egyik tipikusan emberi tevékenység, pontosan az első emberekkel jelent meg, akik barlangokban fejezték ki azokat, ahol éltek vagy menedéket kaptak az éghajlat és a ragadozók elől. .

A mindennapi élet és a vadászati ​​tevékenység, az egyik fő akció, amelyet ezek az első férfiak fejlesztettek ki, azok a témák voltak, amelyekkel a legeredetibb művészet foglalkozott.

És ettől a pillanattól kezdve a művészet nem állt le növekedni, fejlődni, akárcsak maga az ember az évek során.

Ennek a kérdésnek a kezelésekor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy mindig is vita folyik arról, hogy mit kell művészetnek tekinteni vagy sem.

Ennek a területnek a szakemberei egy sor olyan körülményt hoznak létre, amelyeknek teljesülniük kell a művészetről beszélni: esztétika, szépérzék és a művész igénye valamilyen kommunikációra.

Mindeközben minden egyes időszaknak és időszaknak megvoltak és lesznek saját tulajdonságai, értékei, irányzatai és természetesen az egyes művészek művészi gondja, ezért néha az összehasonlítás vágya abszolút megvalósíthatatlan, mert a valóság és az idő abszolút más volt a első emberek és a reneszánsz idején.

Egyik művészet sem volt sem jobb, sem rosszabb, a másodikban kétségtelenül nagyobb evolúcióról beszélhetünk, de maga a művészet expresszivitása szempontjából mindkettő nagyon értékes, mert kifejezik az emberi művész művészi erejét, a megfelelő konjunktúra.

Amikor annak idején primitív férfiak által készített barlangfestményeket fedeztek fel, nem kapták meg a megérdemelt elismerést, sőt, leértékelődtek, és nem tekintették őket művészetnek.

Szerencsére idővel megszabadultunk az előítéletektől, és felismerték azok nagy értékét.

Meg kell jegyezni, hogy ezt a fogalmat gyakran emlegetik is mű, mű vagy remekmű.